Česta pitanja
KOLIKO TRAJE PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ?
MOŽE LI SE NAVEDENI STUDIJ UPISATI SA TROGODIŠNJOM SREDNJOM ŠKOLOM?
MORA LI SE ZA UPIS REDOVITOG PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA IMATI POLOŽENA DRŽAVNA MATURA?
NA KOJI NAČIN SE VRŠI PRIJAVA ZA UPIS NA REDOVITI PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ?
TREBA LI OSIM PRIJAVE U NISpVu OBAVITI NEKE DODATNE PRIJAVE?
KAKVU PREDNOST DONOSI KATEGORIZACIJA SPORTAŠA KOJU IZDAJE HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR PRI UPISU NA REDOVITI STRUČNI STUDIJ?
OD ČEGA SE SASTOJI RAZREDBENI POSTUPAK?
ŠTO SE SVE MORA PONIJETI NA RAZREDBENI POSTUPAK?
GDJE SE MOŽE OBAVITI LIJEČNIČKI PREGLED POTREBAN ZA UPIS NA ŽELJENI STUDIJ?
HOĆE LI SE ODRŽATI JESENSKI UPISNI ROK?
UPISI ZA PRISTUPNIKE KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA?
MOGU LI SE SA INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA KINEZIOLOGIJE PREBACITI NA REDOVITI PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ IZOBRAZBA TRENERA?
KOJE SE ZVANJE DOBIVA PO ZVRŠETKU NAVEDENOG STUDIJA?
PLAĆA LI SE NAVEDENI STUDIJ?
GDJE SE NALAZI STUDENTSKA REFERADA?
GDJE SE NALAZI INFORMATIČKA SLUŽBA?
KOJE JE RADNO VRIJEME KNJIŽNICE?
KOJE JE RADNO VRIJEME STUDENTSKE REFERADE?
GDJE SE NALAZI DEKANAT?
KOME SE OBRATITI ZA RAZMJENU STUDENATA?
KOLIKO SE MOŽE PRENIJETI ECTS BODOVA NA VIŠU GODINU STUDIJA?
KOJI JE ROK ZA ZAVRŠETAK STUDIJA?
KOLIKO SE PUTA IMA PRAVO IZAĆI NA ISPIT?
JE LI MOGUĆE PREBACIVANJE IZ GRUPE U GRUPU?
TERENSKA NASTAVA?
KAKO IZABRATI IZBORNI PREDMET?
KOJI JE IBAN FAKULTETA?
GDJE MOGU PRONAĆI UPUTE ZA PLAĆANJE ?