Postupak prijave

Prijave na studijski program stručnog prijediplomskog  studija Izobrazba trenera obavljaju se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (www.postani-student.hr).


Uvjeti upisa na studij IZOBRAZBA TRENERA izvanredni stručni prijediplomski studij

Završetkom studija student stječe 180 ECTS bodova i stručni naziv STRUČNI PRVOSTUPNIK TRENERSKE STRUKE, STUDIJSKI SMJER: FITNES, KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA, SPORTSKA REKREACIJA i RAZNI SPORTOVI (studijska usmjerenja: Akrobatski Rock and Roll, Atletika, Badminton, Bejzbol, Biciklizam, Biljar, Boks, Dizanje utega, Hokej na travi, Hrvanje, Jedrenje, Jedrenje na daski, Judo, Kajakaštvo, Karate, Kickboxing, Klizanje, Konjički sport, Košarka, Kuglanje, Mačevanje, Nogomet, Odbojka, Pikado, Ples, Plivanje, Ritmička gimnastika, Rukomet, Skijanje, Sportska gimnastika, Stolni tenis, Streličarstvo, Streljaštvo, Taekwondo, Tenis, Triatlon, Vaterpolo i Veslanje).

Studij traje 6 semestara, a ustrojava se i izvodi kao redoviti ili izvanredni studij.
Kriterij za upis na studij:
A. Vrednovanje općeg uspjeha iz srednje škole do 200 bodova
B. Vrednovanje uspjeha predmeta državne mature do 250 bodova1
                                     RAZINA              BODOVA
a. Hrvatski jezik              B                     do 90
b. Matematika                 B                     do 80
c. Strani jezik                  B                     do 80

C. Provjera posebnih motoričkih sposobnosti i znanja do 450 bodova

Specifične motoričke sposobnosti i specifična motorička znanja provjeravaju se specifičnim testovima za pojedino studijsko usmjerenje odnosno sportsku granu. Kandidat koji na provjeri posebnih motoričkih sposobnosti i znanja ostvari ukupno manje od 162 boda nije zadovoljio razredbeni prag.

D. Kategorija sportaša (I.-VI. kategorija) do 100 bodova
Postignut odgovarajući sportski status prema kriterijima HOO-a
(vrhunski, vrsni ili daroviti sportaš Hrvatske od I. do VI. kategorije):
a. sportaš I. kategorije 100 bodova
b. sportaš II. kategorije 95 bodova
c. sportaš III. kategorije 90 bodova
d. sportaš IV. kategorije 85 bodova
e. sportaš V. i VI. kategorije 80 bodova
Pripadajući bodovi po osnovi postignutog sportskog statusa priznaju se svim aktualnim kategoriziranim sportašima i to neovisno koje studijsko usmjerenje upisuje.
Iznimno, pristupnicima vrhunskim sportašima Hrvatske (I. - VI. kategorije) priznaje se pravo izravnog upisa na IZVANREDNI stručni studij ukoliko upisuju studijsko usmjerenje iz sporta u kojemu imaju ostvarenu kategoriju ako polože državnu maturu i pod uvjetom da zadovolje na provjeri znanja plivanja i da su zdravstveno sposobni.

U slučaju da kategorizirani sportaš upisuje neko drugo usmjerenje, nema pravo izravnog upisa, ali na temelju kategorizacije ostvaruje dodatne bodove.


Eliminacijski kriteriji:
1. znanje plivanja
2. provjera specifičnih motoričkih sposobnosti i znanja

Provjera znanja plivanja

Znanje plivanja provjerava se u bazenu na stazi dužine 50 m koju pristupnik za ocjenu SPOSOBAN treba preplivati tehniku prema vlastitom izboru bez vremenskog ograničenja. 

__________________________________________

1 Iznimno, pristupnici koji su srednju školu završili šk.god. 2008./2009. i ranije mogu ravnopravno s ostalim pristupnicima kandidirati za upis na stručni studij i bez položenih ispita državne mature, s tim da po kriteriju državne mature na rang-listi prioriteta za upis na studij ne ostvaruje nikakve bodove.


Repozitorij