Specijalistički diplomski rad

Specijalistički diplomski stručni studij Izobrazba trenera završava obranom specijalističkog diplomskog rada. Obrani specijalističkog diplomskog rada student može pristupiti tek nakon što položi sve predviđene ispite i ispuni sve druge obveze iz programa studija. Specijalistički diplomski rad student brani pred imenovanim povjerenstvom za ocjenu i javnu obranu specijalističkog diplomskog rada.


Specijalistički diplomski rad - Odluke/Upute/Obrasci