Završni rad

Specijalistički diplomski stručni studij Izobrazba trenera završava obranom završnog rada. Obrani završnog rada student može pristupiti tek nakon što položi sve predviđene ispite i ispuni sve druge obveze iz programa studija. Završni rad student brani pred imenovanim povjerenstvom za ocjenu i javnu obranu završnog rada.


Završni rad - Odluke/Upute/Obrasci