Uvjeti upisa na studij IZOBRAZBA TRENERA_izvanredni specijalistički diplomski stručni studij

Trajanje studijskoga programa:

Specijalistički diplomski stručni studij ustrojava se i izvodi četiri semestra odnosno dvije studijske godine. Ovaj se studij izvodi, za sada, samo kao izvanredni studij.

Minimalni broj ECTS bodova potreban za završetak studija:

120 ECTS bodova.

Uvjeti upisa na studij i razredbeni postupak:

Upis pristupnika na specijalistički diplomski stručni studij obavlja se izravno, bez polaganja razredbenog ispita, s tim da se za sve prijavljene pristupnike, za svaki studijski smjer posebno, obvezno izrađuje rang lista prioriteta za upis temeljem:

  • postignutog prosjeka ocjena iz svih položenih ispita na stručnom studiju za izobrazbu trenera;
  • postignutog prosjeka ocjena iz položenih ispita iz predmeta specijalnosti (izbornih modula);
  • postignutog sportskog statusa  i
  • drugih relevantnih činjenica.

Studenti sa završenim trogodišnjim stručnim studijem za izobrazbu trenera mogu upisati na specijalističkom diplomskom stručnom studiju izravno, bez dodatnih uvjeta, onaj studijski smjer (izborni modul), kojeg su odslušali i završili u okviru I. razine studija, kao i drugi studijski smjer (izborni modul), ali uz obvezno polaganje ispita iz određenih predmeta razlikovnog programa studija, utvrđenih posebnim aktima Fakulteta.

Pristupnici s prethodno završenim dvogodišnjim dodiplomskim trenerskim studijem i sa stečenom VŠS i stručnim nazivom viši sportski trener u izabranoj grani sporta ili viši trener sportske rekreacije, kao i studenti sa završenim dvoipolgodišnjim stručnim studijem za izobrazbu trenera (izvan ili po ECTS programu) i stečenim stručnim nazivom stručni pristupnik trenerske struke iz izabranog sporta, ili stručni pristupnik trenerske struke iz sportske rekreacije, ili stručni pristupnik trenerske struke iz kondicijske pripreme sportaša, ili stručni pristupnik trenerske struke iz fitnesa mogu se upisati na specijalistički diplomski stručni studij za izobrazbu trenera pod uvjetom da prethodno na trogodišnjem stručnom studju za izobrazbu trenera upišu i odslušaju potreban broj razlikovnih semestara (V. i Vi. ili samo VI. semestar) i polože sve predviđene ispite razlikovnog studijskog programa.


Repozitorij