Uvjeti upisa na studij IZOBRAZBA TRENERA izvanredni stručni diplomski studij

Trajanje studijskoga programa:

Stručni diplomski studij ustrojava se i izvodi četiri semestra odnosno dvije studijske godine. Ovaj se studij izvodi, za sada, samo kao izvanredni studij.

Minimalni broj ECTS bodova potreban za završetak studija:

120 ECTS bodova.

Uvjeti upisa na studij i razredbeni postupak:

Upis pristupnika na stručni diplomski studij obavlja se izravno, bez polaganja razredbenog ispita, s tim da se za sve prijavljene pristupnike, za svaki studijski smjer posebno, obvezno izrađuje rang lista prioriteta za upis temeljem:

  • postignutog prosjeka ocjena iz svih položenih ispita na stručnom prijediplomskom studiju Izobrazba trenera;
  • postignutog prosjeka ocjena iz položenih ispita iz predmeta specijalnosti (izbornih modula);
  • postignutog sportskog statusa  i
  • drugih relevantnih činjenica.

Studenti sa završenim trogodišnjim stručnim prijediplomskim studijem Izobrazba trenera mogu upisati na stručnom diplomskom  izravno, bez dodatnih uvjeta, onaj smjer, kojeg su odslušali i završili u okviru I. razine studija, kao i drugi  smjer, ali uz obvezno polaganje ispita iz određenih predmeta razlikovnog programa studija, utvrđenih posebnim aktima Fakulteta.

Pristupnici s prethodno završenim dvogodišnjim dodiplomskim trenerskim studijem i sa stečenom VŠS i stručnim nazivom viši sportski trener u izabranoj grani sporta ili viši trener sportske rekreacije, kao i studenti sa završenim dvoipolgodišnjim stručnim studijem za izobrazbu trenera (izvan ili po ECTS programu) i stečenim stručnim nazivom stručni pristupnik trenerske struke iz izabranog sporta, ili stručni pristupnik trenerske struke iz sportske rekreacije, ili stručni pristupnik trenerske struke iz kondicijske pripreme sportaša, ili stručni pristupnik trenerske struke iz fitnesa mogu se upisati na stručni diplomski studij Izobrazba trenera pod uvjetom da prethodno na trogodišnjem stručnom studju za izobrazbu trenera upišu i odslušaju potreban broj razlikovnih semestara (V. i VI. ili samo VI. semestar) i polože sve predviđene ispite razlikovnog studijskog programa.


Repozitorij