1. Prijave za razredbeni ispit za upis pristupnika na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Kineziologija održat će se samo za pristupnike strane državljane na kojoj rang listi je ostalo 4 nepopunjena upisna mjesta. Navedeni pristupnici obvezni su izvršiti prijavu na studij elektronički, putem Nacionalnog informacijskog sustavu prijava na visoka učilišta i Kineziološkom fakultetu u predviđenom vremenu.

Razredbeni ispit u jesenskom roku za sve prijavljene pristupnike strane državljane za upis na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Kineziologija održat će se u četvrtak, 8. rujna 2022. godine.

 1. Razredbeni ispit za upis pristupnika na preddiplomski stručni studij Izobrazba trenera u jesenskom roku održat će se za slijedeće smjerove:
 1. Redoviti studij:
 1. Sportska rekreacija – 6 slobodnih mjesta
 1. Izvanredni studij:
 1. Fitnes – 26 slobodnih mjesta
 2. Kondicijska priprema sportaša – 47 slobodnih mjesta
 3. Sportska rekreacija – 28 slobodnih mjesta
 4. Razni sportovi 120 slobodnih mjesta

U ak. 2022./2023. god. za sada su otvoreni slijedeći sportski smjerovi: Jedrenje, Kickboxing, Klizanje, Konjički sport, Nogomet, Rukomet, Tenis.

Ostali sportski smjerovi otvorit će se u slučaju da se za upis na studij prijavi:

 1. makar 1 kandidat - kategorizirani vrhunski sportaš I. ili II. kategorije u dotičnoj grani sporta;
 2. najmanje 3 kandidata koja u dotičnoj grani sporta imaju III., IV., V. ili VI. kategoriju; ili
 3. najmanje 5 kandidata koji ispunjavaju opće uvjete za upis na studij za pojedini sportski smjer.
 1. Razredbenom ispitu u jesenskom  roku mogu ponovno pristupiti i pristupnici koji su bili na razredbenom ispitu za upis na redoviti ili izvanredni preddiplomski stručni studij u ljetnom roku, a nisu stekli uvjete upisa na željeni studij.
 2. Istodobno, pristupnicima koji su na razredbenom ispitu u ljetnom roku prešli razredbeni prag i ispunili sve druge uvjete za upis na redoviti preddiplomski stručni studij, a na željeni studij nisu se uspjeli upisati zbog ograničene upisne kvote, postignuti rezultati na razredbenom ispitu priznat će se kao relevantni rezultati za upis na izvanredni studij na istom smjeru u jesenskom roku, uz uvjet da izvrše prijavu na studij elektronički, putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta i Kineziološkom fakultetu u predviđenom vremenu.

Pristupnicima za upis na studij iz prethodnog stavka omogućit će se, na njihovo traženje, ponovno polaganje razredbenog ispita  u jesenskom roku, s tim da će im se u tom slučaju prilikom utvrđivanja rang-liste prioriteta za upis na studij priznati isključivo rezultati ponovljenog razredbenog ispita, a troškove razredbenog ispita plaćaju 300,00 kuna.

 1. Pristupnici koji su na razredbenom ispitu u ljetnom roku prešli razredbeni prag i ispunili sve druge tražene uvjete za upis na izvanredni preddiplomski stručni studij, a na željeni studij nisu se upisali iz osobnih razloga, postignuti rezultati na razredbenom ispitu priznat će se kao relevantni rezultati za upis na izvanredni studij na istom smjeru u jesenskom roku, uz uvjet da izvrše prijavu na studij elektronički, putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta i Kineziološkom fakultetu u predviđenom vremenu.
 2. Pristupnici koji su na razredbenom ispitu u ljetnom roku uredno obavili zdravstveni pregled, zadovoljili na provjeri znanja plivanja i na provjeri specifičnih motoričkih znanja i/ili specifičnih motoričkih sposobnosti ali se na željeni studij nisu upisali, a žele promijeniti smjer u jesenskom roku, podvrgavaju se samo provjeri specifičnih motoričkih znanja i/ili specifičnih motoričkih sposobnosti za željeni smjer, a troškove razredbenog ispita plaćaju 300,00 kuna.

Navedeni pristupnici obvezni su izvršiti prijavu na studij elektronički, putem Nacionalnog informacijskog sustavu prijava na visoka učilišta i Kineziološkom fakultetu u predviđenom vremenu,

 1. Pristupnicima  koji su ove godine u ljetnom roku položili razredbeni ispit za upis na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Kineziologija, priznat će se kao uredno obavljen zdravstveni pregled i uspješno provedena provjera znanja plivanja.

Na razredbenom ispitu za upis na preddiplomski stručni studij Izobrazba trenera u jesenskom roku isti pristupnici podvrgavaju se samo provjeri specifičnih motoričkih znanja i/ili specifičnih motoričkih sposobnosti za željeni smjer, a troškove razredbenog ispita plaćaju 300,00 kuna.

Navedeni pristupnici obvezni su izvršiti prijavu na studij elektronički, putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta i Kineziološkom fakultetu u predviđenom vremenu.

Napomene:

 1. Prijave za upis na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Kineziologija (isključivo strani državljani), redoviti i izvanredni preddiplomski stručni studij Izobrazba trenera u jesenskom roku podnose se, kao i u ljetnom roku, elektronički, putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVu) koji se nalazi pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje na adresi www.postani-student.hr u vremenu od 21.7. - 2.9.2022. godine.
 2. Osim prijave za upis na studij koju pristupnici izravno unose u NISpVu, pristupnici su također dužni, u vremenu do 2.9.2022. godine predati prijavu za razredbeni ispit (dodatnu provjeru motoričkih sposobnosti i znanja). Prijave se predaju na propisanom obrascu isključivo preporučeno poštom za Studentsku službu Kineziološkog fakulteta, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15.

Razredbeni ispit u jesenskom roku za sve pristupnike strane državljane koji su prijavljeni za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Kineziologija i za pristupnike prijavljene za preddiplomski stručni studij Izobrazba trenera održat će se u četvrtak, 8. rujna 2022. godine. 

Popis obavijesti