Dana 23. svibnja Fakultetsko vijeće donijelo je ODLUKU O UTVRĐIVANJU KRAJNJEG ROKA ZA ZAVRŠETAK ZAPOČETIH STUDIJA NA KINEZIOLOŠKOM FAKULTETU U ZAGREBU

Ovom Odlukom studenti Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta upisani akademske godine 2014./2015. i ranije, koji su uredno odslušali nastavu imaju pravo zaključno do 30. rujna 2024. završiti upisani studij.

Navedeni studenti dužni su popunjeni obrazac uz presliku indeksa (presliku prve stranice i svih položenih ispita) putem urudžbenog zapisnika dostaviti u Studentsku službu Fakulteta u vremenu od 1. do 15. lipnja 2024..  Obrazac se može preuzeti OVDJE.

Onim studentima koji uvide da u utvrđenom roku neće biti u mogućnosti završiti studij bit će, od akademske godine 2024./2025., omogućen prelazak ili upis na studijske programe koji su trenutno ustrojeni i izvode se sukladno Odluci.

Prelazak na studij odobravati će se isključivo na osnovi dostavljene pisane zamolbe za prelazak uz presliku indeksa (presliku prve stranice i svih položenih ispita) putem urudžbenog zapisnika u Studentsku službu Fakulteta najkasnije do 1. rujna 2024. za sve planirane prelaske u iduću akademsku godinu. 

Cjeloviti tekst odluke možete pročitati OVDJE.

Napominjemo kako je važno pridržavati se rokova navedenih u Odluci jer studenti koji ne završe studij prema navedenim rokovima ili ne udovolje uvjetima prelaska ili upisa na pojedini studij, gube pravo završetaka prethodnog upisanog studija na Fakultetu.

Popis obavijesti