Koraci kod podnošenja Zahtjeva za odjavu ispita po isteku regularnog roka (na studomatu) za odjavu:

1. Digitalno ispuniti Zahtjev

2. Izvršiti uplatu naknade troškova za odjavu ispita po isteku roka za odjavu (podaci za uplatu nalaze se na dnu Zahtjeva)

3. Zahtjev i potvrdu dostaviti na e-mail: ISVU koordinatoru (isvu.podrska@kif.unizg.hr), nositelju predmeta i prodekanici /

prodekanu za nastavu i studente (prodekanica.za.nastavu.i.studente@kif.unizg.hr)

4. Zamolba za naknadnom odjavom ispita mora biti podnesena u roku 10 dana od datuma ispitnog roka

Odluka o načinu podnošenja i odobravanja zahtjeva za naknadnom odjavom ispita

 

Popis obavijesti