Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

prof. dr. sc. Kamenka Živčić

Zvanje: redoviti profesor u trajnom izboru

Konzultacije:

PONEDJELJAK 12.30

Zavod/služba :
Zavod za kineziologiju sporta
Godina diplomiranja:
1985.
Godina magistriranja:
1991.
Godina doktoriranja:
2000.

Nastava

integrirani prijediplomski i diplomski

diplomski

prijediplomski

doktorski

Životopis

Kamenka Živčić Marković (Živčić) rođena je 04.09.1962., Hrvatica, državljanka Republike Hrvatske, udana, majka dvoje djece.

Školovanje:

Osnovnu i srednju školu završila je u Zagrebu. Fakultet za fizičku kulturu upisuje 1981. god., diplomirala je 1985. god. Na Fakulteti za šport Univerze „Edvard Kardelj“ u Ljubljani upisala je poslijediplomski studij za znanstveno usavršavanje iz kineziologije, magistrirala je 1991. god. te doktorirala 2000. godine na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Nastavna djelatnost, opis kretanja u struci:

Nakon završenog  Kineziološkog fakulteta od 1985. god. radi na Fakultetu za fizičku kulturu, odnosno Kineziološkom fakultetu kao pripravnik, od 1991. god. kao asistent na predmetima Sportska gimnastika i Osnovne kineziološke transformacije. Od 1997. god. radi kao asistent na predmetu Sportska gimnastika. 01.03.2002. god. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a 27.05.2009. god. u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor u području društvenih znanosti, polje odgojnih znanosti, grana kineziologija za predmet Sportska gimnastika. 13.06.2013. godine izabrana za znanstvenu savjetnicu za znanstveno područje društvenih znanosti, polje kineziologije, a 17.09.2013. za redovitu profesoricu za područje društvenih znanosti, znanstveno polje - kineziologija, grana kineziologija sporta, za predmet Sportska gimnastika na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2002. godine kao docent na predmetu Sportska gimnastika izabrana je za nositelja predmeta. Od 2000. god. predaje na  Fakultetu prirodoslovno - matematičkih znanosti i studija odgojnih područja u Splitu, Odjela tjelesne i zdravstvene kulture, na predmetu Sportska gimnastika, a od 2002. do 2004. godine nositelj je predmeta Sportska gimnastika na istom Fakultetu. Surađuje u nastavi predmeta Sportska gimnastika – studenti, usmjerenja iz predmeta OKT i izbornog predmet Žene u sportu.

Sudjelovala je u izradi Nastavnih planova i programa na osnovnom studiju pri Kineziološkom fakultetu iz predmeta Sportska gimnastika te plana i programa preddiplomskog i diplomskog studija Kineziološkog fakulteta u Zagrebu za predmet Sportska gimnastika, usklađenog s Bolonjskom deklaracijom (ECTS program), koji je prihvaćen od MZOŠ RH i izvodi se od akademske godine 2005/06. te plana i programa nastave TZK (dio koji se odnosi na sportsku gimnastiku) za osnovne škole (HNOS).

Znanstvena djelatnost:

Do prijave samostalno i u koautorstvu objavila je 45 znanstvena i 20 stručna rada. Sudjelovala je na tri znanstvena projekta i četiri elaborata. Trenutno je istraživač je na znanstvenom projektu MZOŠ RH pod brojem 034-0342607-2279 (Biomehanička efikasnost hrvatskih sportaša). Autorica je 1 sveučilišnog priručnika i prva autroica 1 udžbenika. 1995. god. uključena u formiranje Laboratorija za kinematiku sporta na Fakultetu za fizičku kulturu u Zagrebu.

Stručna djelatnost:

Od ranog djetinjstva bavila se sportskom gimnastikom. Bila je članica juniorske i seniorske gimnastičke reprezentacije Hrvatske i bivše Jugoslavije. Tijekom sportskog staža bila je prvakinja Jugoslavije, viceprvakinja Balkana te osvajala niz drugih odličja na domaćim i međunarodnim natjecanjima. Proglašavana je najboljom gimnastičarkom RHrvatske. U razdoblju od 1980 - 1990. godine sudjeluje u gimnastičkom sportu kao trener i sudac. U istom periodu članica je Predsjedništva Gimnastičkog društva "Zagreb" i Stručne komisije za žensku sportsku gimnastiku. Od 1990 - 1992. godine preuzima dužnost predsjednika Stručnog odbora Hrvatske za žensku sportsku gimnastiku. Od 1997. godine članica je Stručnog savjeta pri Hrvatskom i Zagrebačkom gimnastičkom savezu.

Ostalo:

 • 1986. godine stipendistica znanstvenog seminara “Biomechanics of human movement – applications to ergonomics, sports and rehabilitation” (Formia- Italiji)
 • Od 2009. godine članica uredništva časopisa Science of Gymnastics Journal
 • 2010. godine nagrada Hrvatskog kineziološkog saveza za najbolji stručni rad iz područja edukacije (rad pod nazivom „Osnove učenja preskoka u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture“ )
 • 2011. godine nagrada Hrvatskog kineziološkog saveza za najbolji stručni rad iz područja kineziologije (rad pod nazivom „Dijagnostika stopala, „AB OVO“ svakog vježbanja“)
 • Članica Hrvatskog društva za povijest sporta
 • Članica Društva sportaša veterana i rekreativaca

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

1. Kvalifikacijski radovi

 1. Živčić, K. (1991). Analiza nekih kinematičkih parametara kao prediktora za uspješnost izvođenja salta nazad zgrčenog. (Magistarski rad). Ljubljana: Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani.
 2. Živčić, K. (2000). Biomehaničko vrednovanje vježbi za izvedbu premeta naprijed. (Doktorska disertacija). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 1.  POPIS ZNANSTVENIH RADOVA
  1.  A1 radovi
 1. Medved, V., Wagner, I., Živčić, K. (1986). Ka objektivnoj procjeni stepena vještine u sportskoj gimnastici. Fizička kultura, 4(86), 264-265.
 2. Živčić, K. (1989). Analiza suđenja u sportskoj gimnastici na dvovisinskim ručama. Kineziologija, 2(22), 147-151.
 3. Šadura, T., Čaklec, I., Živčić, K. (1991). Situaciono – motorički testovi za mjerenje efekata gimnastičkog treninga. Fizička kultura, 3(44-45), 140-144.
 4. Hraski, Ž., Živčić, K. (1993). Praćenje i vrednovanje motoričke efikasnosti učenika jedne međunarodne američke škole. Kineziologija, 25(1-2),103-107.
 5. Furjan-Mandić, G., Živčić, K., Kondrič, M., Miletić, Đ. (2005). Comparison between theoretical and experimental models in classification of rhythmic gymnastics elements. International journal of physical education, (Ed: Hofmann-Verlag, Schorndorf)  4(42), 168-176.
 6. Živčić, K., Furjan-Mandić, G., Horvatin-Fućkar, M. (2007). The Kinematic Model of the Bounce-off  Phase in some Acrobatic Elements with Forward Body Rotation. Facta Universitatis, Series Physical Education and Sport, University of Niš,1 (5), 9-18.
 7. Živčić, K., Trajkovski-Višić, B., Sentderdi, M. (2008).Changes in some of the motor abilities of preschool children (age four). Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, University of Niš, 1 (6), 41-50.
 8. Breslauer, N., Živčić, K., Nikolić, I. (2008). Influence of different physical education curricula on the fifth-grade pupils’ motor abilities. In: D. Milanović, F. Prot (eds.), 5th International Scientific Conference on Kinesiology „Kinesiology Research Trends and Applications“ Proceedings Book (pp. 499-502). Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb.
 9. Trajkovski Višić, B., Mišigoj Duraković, M., Živčić, K., Plavec, D. (2008). Effects of sports-activity programs in reducing subcutaneous fat in four-year-olds. In: D. Milanović, F. Prot (eds.), 5th International Scientific Conference on Kinesiology „Kinesiology Research Trends and Applications“ Proceedings Book (pp. 570-573), Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb.
 10. Živčić, K., N. Breslauer, T. Stibilj – Batinić (2008). Dijagnosticiranje i znanstveno verificiranje metodičkog postupka učenja u sportskoj gimnastici. Odgojne znanosti, 1(15), 159-180.
 11. Horvatin - Fučkar, M., Mejovšek, M., Živčić Marković, K. (2008). Ground reaction forces in performance of steps in step aerobics at varying heights of step bench. Kinesiology. 2(40), 189-199.
 12. Živčić Markovic, K., Omrčen, D. (2009). The analysis of the influence of teachning methods on the acquisition of the landing phase in forward handspring. Science of Gymnastics Journal, 1 (1): 21-30.
 13. Omrčen, D., Živčić Marković, K. (2009). The discourse of the epistemic community of artistic gymnastics: the analysis of articles' titles. Science of Gymnastics Journal, 1(1): 41-53.
 14. Kističević, T., Živčić Marković, K., Cigrovski, V., Simović, S., Rački, G. (2010). Povezanost znanja akrobatskih elemenata s uspjehom u slalomu i veleslalomu kod mladih alpskih skijaša. Hrvatski Športskomedicinski Vjesnik, 2(25) 9-15.
 15. Breslauer, N., Živčić Marković, K. (2011). Changes in motor abilities of the fifth grade pupils due to a one-year modified physical education programme. U: D. Milanović & G. Sporiš (Eds.), Proceedings book of 6th International Scientific Conference on Kinesiology, Zagreb,  Integrative power of kinesiology“ (pp. 211-214). Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb.
 16. Živčić Marković, K., Čvar, I. (2011). The differences in the motoric preknowledge of artistic gymnastics among the female students of faculty of kinesiology.  U: Milanović, D., Sporiš, G. (ur.) “Integrative Power of Kinesiology” (pp. 326-329). Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Kinesiology.
 17. Živčić Marković, K., Sporiš, G., Čavar, I. (2011). Initial State of Motor Skills in Sports Gymnastics among Students at Faculty of Kinesiology. Acta Kinesiologica. 1 (5): 67-72.
 18. Živčić Marković, K., Čavar, I., Sporiš, G. (2012). Changes in gymnasts motor abilities during the nine month training process of female gymnasts 5-6 years of age. Science of Gymnastics Journal. 1(4): 45-54.
 19. Badić, A., Živčić Marković, K., Sporiš, G., Milanović, Z., Trajković, N. (2012). Implementation of gymnastics contents in the classroom teaching at elementary schools of osijek - baranja county. Acta kinesiologica,  1(6): 60-65.
 20. Živčić Markovic, K., Sporiš, G., Čavar, I., Aleksic-Veljkovic, A., Milanovic, Z. (2012). Biomechanical Evaluation of Exercises for Performing a Forward Handspring - Case Study. Journal of human kinetics, 4(34): 5-14.
  1. A2 radovi
 1. Medved, V., Wagner, I., Živčić, K. (1986). Prilog procjeni odraznih sposobnosti lokomotornog sustava. U: Zbornik radova 6. Simpozija medicine i tehnike – JUREMA. (str. 7-9). Zagreb.
 1. Medved, V., Wagner, I., Živčić, K. (1986). Toward objective skill level estimation in sport gymnastics. In: Book of abstracts – „Biomechanics of human movement – Applications to Ergonomics, Sport and Rehabilitation“ (pp. 97-98). Italija: Scuola Nazionale di atletica laggera.
 2. Lanc, G., Živčić, K. (1988). Utjecaj programiranog kružnog treninga na repetitivnu i eksplozivnu snagu alpskih skijaša. U: Zbornik radova 8. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture (str. 77-80). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
 3. Šadura, T., Čaklec, I., Živčić, K. (1989). Razvoj motoričkih sposobnosti prve selekcije gimnastičarki. U: Zbornik na trudovi, IX Ljetna škola „Ohrid -89“ (str. 168-171). Skopje: Sojuz na društvata na pedagozite po fizička kultura na SR Makedonija.
 4. Šadura, T., Živčić, K. (1990). Validacija situaciono – motoričkih testova kod selekcije gimnastičarki. U: Zbornik sažetaka „Šport mladih“ – 4. Kongres športskih pedagoga i 1. Međunarodni simpozij (pp 63). Ljubljana: Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani.
 5. Šadura, T., Čaklec, I., Živčić, K. (1990). Utjecaj šestomjesečnog trenažnog procesa na promjene u situaciono – motoričkim varijablama kod I selekcije gimnastičarki. U: Zbornik radova Znanstvenog skupa „Valorizacija efekata programa u fizičkoj kulturi“ (str. 120-124). Novi Sad: Savez pedagoga fizičke kulture Jugoslavije.
 6. Šadura T., Živčić, K. (1990). Validacija situaciono – motoričkih testova kod selekcije gimnastičarki. U: Mik Pavlovič (ur.), Proceedings 4. kongres športnih pedagogov Jugoslavije in 1. mednarodni simpozij „Šport mladih“; 4th Congress of Sports Pedagogues of Yugoslavia and 1st International Symposium „Sport of the Young“ (pp. 93-96). Ljubljana: Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani.
 7. Živčić, K., Hraski, Ž. (1991). Kinematic description of Backvard Somersaults. U: Proceedings from VII International Conference on Mechanics in Medicine and Biology (pp. 114-115). Ljubljana: Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani.
 8. Živčić, K. (1991). Sociometric structure of one gymnastic team. U: Second international symposium“Sport of the young“ (pp 203-206). Ljubljana: Fakulteta za šprt Univerze v Ljubljani.
 9. Živčić, K. (1993). Vrednovanje motoričkih sposobnosti u sportskoj gimnastici. U: Milanović, Dragan (ur.), Zbornik radova III konferencije o sportu ALPE – JADRAN  (str. 421-423). Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
 10. Hraski, Ž., Živčić, K. (1993). Praćenje i vrednovanje motoričke efikasnosti učenika jedne međunarodne američke škole. U: D. Milanović (ur.), Zbornik radova III konferencije o sportu ALPE – JADRAN (str. 135-137). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
 11. Živčić, K., Hraski, Ž. (1995). Suggestion of standards for monitoring preschool children motor efficiency. U: Abstract volume International congress „Images of sport in the world“ (pp.99). Köln.

Izabrani projekti

PROJEKTI

 1. Programiranje kinezioloških transformacijskih procesa (br. 5-10-114, voditelj D. Milanović) Zagreb, Fakultet za fizičku kulturu 1991-1996.
 2. Standardizirani sustav za biomehaničku analizu sportskih gibanja (br. 034-005). Nositelj projekta prof.dr. M. Mejovšek), Zagreb, Kineziološki fakultet.
 3. Kreiranje centra izvrsnosti za studij lokomocije (br. 034-206). Nositelj projekta prof.dr. V. Medved), Zagreb, Kineziološki fakultet.
 4. Biomehanička efikasnost hrvatskih sportaša  (br. 034-0342607-2279) - pristupnica trenutno sudjeluje.

ELABORATI

 1. Medved, V., Wagner, I., Živčić, K. (1985). Biomehaničko testiranje odraznih sposobnosti u sportskoj gimnastici. RZ Fizičke kulture SR Hrvatske, Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
 2. Blašković, M., Milanović, D., Šimenc, Z., Šnajder, V., Volčanšek, B., Grčić-Zubčević, N., Matković, Bo., Matković, Br., Oreb, G., Vuleta, D., Furjan, G., Hraski, Ž., Neljak, B., Živčić, K. (1989). Valorizacija efekata treninga u nekim sportskim školama. RSIZ fizičke kulture SR Hrvatske i Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu (170 stranica, 202-219).
 3. Pavičić, L., Živčić, K., Šadura, T., Gojković, V. (1990). Informacijski sistem za obradu rezultata gimnastičkog natjecanja - QP. (računalni programski paket). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski gimnastički savez.
 4. Marić, J., Milanović, D., Kuleš, B., Drvodelić, K., Blašković, M., Šimenc, Z., Šnajder, V., Volčanšek, B., Grčić-Zubčević, N., Matković, Bo., Matković, Br., Oreb, G., Vuleta, D., Furjan, G., Hraski, Ž., Neljak, B., Živčić, K. (1990). Praćenje i vrednovanje situacione efikasnosti u sportskim aktivnostima. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, Institut za kineziologiju, (392 stranice, 357-392).
 5. Hraski, Ž., Živčić, K. (1996). Osnove realizacije i programski sadržaji kinezioloških aktivnosti u projektu Sportski vrtić. Sportski vrtić „Vjeverica“.

Povijest zaposlenja

Nakon završenog  Kineziološkog fakulteta od 1985. god. radi na Fakultetu za fizičku kulturu, odnosno Kineziološkom fakultetu kao pripravnik, od 1991. god. kao asistent na predmetima Sportska gimnastika i Osnovne kineziološke transformacije. Od 1997. god. radi kao asistent na predmetu Sportska gimnastika. 01.03.2002. god. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a 27.05.2009. god. u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor u području društvenih znanosti, polje odgojnih znanosti, grana kineziologija za predmet Sportska gimnastika. 13.06.2013. godine izabrana za znanstvenu savjetnicu za znanstveno područje društvenih znanosti, polje kineziologije, a 17.09.2013. za redovitu profesoricu za područje društvenih znanosti, znanstveno polje - kineziologija, grana kineziologija sporta, za predmet Sportska gimnastika na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2002. godine kao docent na predmetu Sportska gimnastika izabrana je za nositelja predmeta. Od 2000. god. predaje na  Fakultetu prirodoslovno - matematičkih znanosti i studija odgojnih područja u Splitu, Odjela tjelesne i zdravstvene kulture, na predmetu Sportska gimnastika, a od 2002. do 2004. godine nositelj je predmeta Sportska gimnastika na istom Fakultetu. Surađuje u nastavi predmeta Sportska gimnastika – studenti, usmjerenja iz predmeta OKT i izbornog predmet Žene u sportu.