Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

prof. dr. sc. Bojan Matković

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju

Konzultacije:

Utorkom od 17:30 do 19:00 sati.

Telefon:
+38513658753
Telefon kućni:
1753
Zavod/služba :
Zavod za kineziologiju sporta
Godina diplomiranja:
1978.
Godina magistriranja:
1984.
Godina doktoriranja:
1992.

Nastava

integrirani prijediplomski i diplomski

diplomski

prijediplomski

Životopis

Prof.dr. Bojan Matković  rođen je  11.02.1955 g. u Varaždinu gdje je završio osnovnu školu, a potom gimnaziju.

Na jesen 1973. god. upisuje Fakulteta za fizičku kulturu da bi na istom Fakultetu diplomirao s ocjenom izvrstan u proljeće 1978, s diplomskim radom pod naslovom  „Relacije između školskog uspjeha i efikasnosti igranja košarke u pionirskom uzrastu“  pod vodstvom mentora  prof.dr. Milana Blaškovića. Tijekom studija aktivno igra  košarku u tadašnjoj III. jugoslavenskoj  ligi dok se tijekom zimskih perioda intenzivnije  uključuje u alpsko skijanje.

Gotovo neposeredno po završetku studija  zapošljava se, 1.11.1978 g., na Fakultetu za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, te započinje raditi kao asistent na predmetu  KOŠARKA.

Nakon odslušanog poslijediplomskog studija magistrira lipnja 1984 g. s ocjenom izvrstan obranivši magistarski rad pod naslovom  „Relacije antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti košarkaša kadetskog uzrasta“.  1992 g. na Fakultetu za fizičku kulturu u Zagrebu brani doktorsku disertaciju pod naslovom  „Efikasnost različitih metoda u  procesu košarkaškog treninga mentalno retardiranih osoba“ te  stječe naslov  doktora  znanosti.

1996 g. biran je u zvanje izvanrednog, a 2001. g. zvanje redovnog profesora na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Tijekom perioda 1978 g. – 2001 g., a potom i sve do danas, prof.dr. Bojan Matković djeluje u sportu kao igrač, potom kao trener mlađih uzrasnih kategorija, a naposljetku trener seniorskih košarkaških muških i ženskih timova.

Aktivan je u procesu edukacije košarkaških trenera, isto tako i učitelja, a i trener alpskog skijanja u Republici Hrvatskoj, ali još i više u brojnim tropskim europskim zemljama.

Fakultetskog vijeće Fakulteta za fizičku kulturu 1997 g. bira ga za dekana te tu funkciju obnaša u dva mandatna razdoblja  1997 – 1999,  i 1999 – 2001 g.

U zvanju  je redovitog profesora  i predmetni je nastavnik,  nositelj predmeta na kolegijima KOŠARKA  i SKIJANJE u periodu od 1993. g. pa sve do danas, a 8.6.2010. izabran je za redovitog profesora u trajnom zvanju.

U životnom  opusu prof.dr. Bojan Matković primjetno je:

 • sudjelovanje na bojnim znanstvenim skupovima širom svijeta u svojstvu predavača,
 • sudjelovanja na brojnim  svjetskim okupljanjima sportskih trenera,
 • autor je velikog broja znanstvenih i stručnih   članaka publiciranih u velikom broju svjetskih časopisa,
 • istraživač je i suradnik u projektima MZRH, a sam je nositelj dva projekta -  „Mini košarka“ i „Zdravstvene navike sportskih trenera“.,
 • iza sebe ima 30 godišnju praksu voditelja tečajeva i studija za sportske trenere,
 • u Hrvatskom košarkaškom savezu član je Stručnog savjeta 14 g., a u zadnjih 6 g. obnaša odgovornu dužnost predsjednika navedenog tijela,
 • dobitnik je državne nagrade „Franjo Bučar“ za posebna postignuća u sportu,
 • govori tri strana jezika – talijanski, engleski i njemački.

Prof. dr.  Bojan Matković posebno je ponosan u svojem opusu na:

 svoju dugogodišnju aktivnost u međunarodnoj sportskoj asocijaciji  SPECIJALNA OLIMPIJADA, asocijaciji  visoko humanitarnog karaktera  koja promiče propagira sport osoba s mentalnom retardacijom.

U duhu svoje intenzivne aktivnosti vezane uz Specijhalnu Olimpijadu prof.dr. Bojan Matković bio je 1989 g. nositelj i glavni predavač na Svjetskom seminaru košarkaških trenera mentalno retardiranih  osoba.

         Doktorska disertacija tretira mu ovaj specifičan prostor vrhunskog sporta.

▬    svoju  31. godišnju praksu rada sa studentima  te istinski odnos koji je uspio uspostaviti i njegovati sa svim generacijama  bilo redovitih bilo izvanrednih  studenata  Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, ali i drugih Fakulteta gdje surađuje kao nastavnik gost – predavač.

U svom odnosu prema studentima isključivo se rukovodio iskrenošću te poštovanjem osobnosti  svakog studenta ponaosob.

Kao prirodna posljedica istinske zajedničke suradnje te međusobnog uvažavanja prof.dr. Bojan Matković je za potrebe studenata napisao 4 knjige od kojih su tri klasificiranje u rang Sveučilišnih udžbenika za predmete kojima je prof.dr. Bojan Matković i danas nositelj, predmeti KOŠARKA  i  SKIJANJE.

Prof.dr. Bojan Matković se na svom životnom putu zahvaljuje  svojim roditeljima iz jako puno razloga koje je ovdje, sve, nemoguće nabrojati

Zahvaljuje se prof.dr. Milanu Blaškoviću i prof.dr. Marijanu Lancu koji su mu umnogome odredili životni put i jedno ga vrijeme po njemu vrlo uspješno usmjeravali.

Prof.dr. Bojan Matković posebno je ponosan je što je jednim malim dijelom pridonio da danas na „njegovim“ predmetima KOŠARKA i SKIJANJE izuzetno uspješno rade i stvaraju prof.dr.sc. Damir Knjaz i dr.sc. Tomislav Rupčić te dr.sc. Vjekoslav Cigrovski.

Prof.dr. Bojan Matković  otac je dvoje djece, sin mu je Andro, a kći  Dinka, i danas živi u Varaždinu.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

KNJIGE, MONOGRAFIJE I NASTAVNI TEKSTOVI

 1. Lanc, V., Gošnik-Oreb, J., Oreb, G., Matković, B.  (1988).  Naučimo skijati.  Zagreb, FFK.
 2. Marić, J., Volčanšek, B., Milanović, D., Šnajder, V., Lucić, J., Matković, B., Wagner, I. (1987). Sportske škole. Modeli fizičke kulture, Svezak I. RSIZ fizičke kulture SR Hrvatske, 303-419.
 3. Milanović, D., Blašković, M., Šimenc, Z., Šnajder, V., Volčanšek, B., Šadura, T., Grčić-Zubčević, N., Matković, B., Matković, B., Oreb, G., Vuleta, D., Furjan, G., Hraski, Ž.,    Neljak, B., Živčić-Lanc, K. (1989).Valorizacija efekata treninga u nekim pionirskim sportskim školama. RSIZ fizičke kulture SR Hrvatske i Fakulteta za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
 4. Matković, B., Validžić, M., Dumičić, H., Batarelo, M. (1989). Međunarodni trenerski seminar F.B.I.A. - W.A.B.C., Zagreb.
 5. Matković, B. (1995). Procjena motoričkih sposobnosti. U:  Pećina, M., S. Heimer, Sportska medicina. Zagreb, Naprijed. str. 52-55.
 6. Matković, B., Ferenčak, S. (1996). Skijajte s nama. Zagreb, Ferbos.
 7. Matković, B.R., Matković, B. (1999). Osobe s mentalnom retardacijom. U: Mišigoj-Duraković i sur. Tjelesno vježbanje i zdravlje. Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. (str. 255-67).
 8. Dizdar, D., Trninić, S., Matković, B. (2001). Strukturna analiza pozicija igrača u košarkaškoj igri na temelju nekih antropoloških karakteristika. U: Trninić, S., Dizdar, D. (ur.) Znanstvena istraživanja košarkaške igre. Zagreb: Vikta, str. 45-56.
 9. Matković, B.R., Ružić, L., Matković, B., Leko, G. (2003). Funkcionalna dijagnostika. U:  Pećina M. i sur.  Sportska medicina. Zagreb, Medicinska naklada. Str. 5-10.
 10. Matković, B.R., Matković, B. (2003). Telesna vadba in zdravje oseb s posebnim potrebami. Mentalno retardirane osobe. U: Mišigoj-Duraković M. i sur.  Telesna vadba in zdravje. Ljubljana, Zveza društev športnih pedagogov Slovenije, Fakulteta za šport, Zavod za šport Slovenije. Str. 265-276. (prijevod)
 11. Matković, B., Ferenčak, S., Žvan, M. (2005). Skijajmo zajedno. Zagreb, Europapress holding, Ferbos inženjering, d.o.o.
 12. Matković, B. (ur). (2010). Antropološka analiza košarkaške igre. Zagreb, Kineziološki fakultet, Hrvatski košarkaški savez.

ZNANSTVENI RADOVI  (A1)

 1. Blašković, M.,  Milanović, D., Matković, B. (1982). Analiza pouzdanosti i faktorske valjanosti situaciono motoričkih testova u košarci. Kineziologija, 14(5): 131-149.
 2. Bosnar, K., Matković, B. (1983). Relacije između kognitivnih sposobnosti i efikasnosti u košarci. Kineziologija, 15(2): 37-45.
 3. Matković, B. (1984). Kanoničke relacije antropometrijskih karakteristika i eksplozivne snage kod košarkaša. Kineziologija, 16(2): 151- 161.
 4. Matković, B., Matković, B.R. (1986). Utjecaj morfoloških karakteristika na uspješnost u košarci, Kineziologija, 18(2): 95-101.
 5. Matković, B.R.,  Medved, R., Matković, B., Janković, S. (1988). Longitudinalna procjena aerobnog kapaciteta kod dječaka, Kineziologija, 20(2): 81-88.
 6. Blašković, M., Matković, B., Matković, B.R. (1989). The influence of morphological characteristics on performance in basketball. Biology of Sport, 6(1): 27- 34. Index: Excerpta Medica.
 7. Blašković, M., Matković, B., Matković, B.R. (1993). Utjecaj tjelesne aktivnosti na razvoj   nekih bazičnih motoričkih sposobnosti kod dječaka. Kineziologija, 25(1-2): 33-38.
 8. Matković, B., Matković, B.R., Ivanek, M.  (1994). Morphological characteristics of prospective alpine skiers. Coll Antropol (Suppl), 18:47-50. Index: CC, SCI
 9. Matković, B.R., Matković, B., Ivanek, M. (1994). Physiological characteristics of prospective alpine skiers. Coll Antropol (Suppl), 18:51-56. Index: CC, SCI.
 10. Matković, B., Matković, B.R., Ivanek, M. (1994). Morphological characteristics of female basketball players. Biology of Sport  11(3):181-186. Index: Excerpta Medica
 11. Matković, B.R., Matković, B., Ivanek, M. (1994). Prospective tennis players - a morphological study. Periodicum Biologorum  96(1):97-100. Index: Excerpta Medica
 12. Ivanek, M., Matković, B.R., Ivančić-Košuta, M., Matković, B. (1994). Somatotype distributions of college students, Periodicum Biologorum, 96(1):95-96. Index: Excerpta Medica
 13. Matković, B.R., Mišigoj-Duraković, M., Matković, B., Janković, S., Ružić, L., Leko, G., Kondrič, M. (2003).  Morphological differences of elite Croatian soccer players according to the team position. Coll Antropol,  27(Suppl 1):167-74. Index: CC, SCI
 14. Matković B, Matković BR, Ružić L, Stilinović M, Janković S, Leko G, Barbaros-Tudor P. (2002). Seasonal Fluctuations in Vertical Jump Performance in Young Alpine Skiers. U: Proceedings of the 27th FIMS World Congress of Sports Medicine, Budapest, Hungary, 2002. (str. 233-6). Monduzzi editore. Index:ISI Proceedings
 15. Matković BR, Matković B, Barbaros-Tudor P. Aerobic capacity changes during the competitive season in young alpine skiers. U: Milanović D, Prot F. (ur.). Proceedings Book of the 3rd International Scientific Conference «Kinesiology - New Perspectives», Opatija, September 25-29, 2002 (str. 553-5). Zagreb: Faculty of Kinesiology. Index: ISI Proceedings
 16. Cigrovski, V., Matković, B.R., Matković, B. (2002). Body composition changes during competitive season in young alpine skiers. 3th International sceintific conference «Kinesiology new perspectives», Opatija, Croatia, str. 523-526. Index: ISI Proceedings
 17. Matković, B., Janković, V., Knjaz, D. (2003). Motoričke i funkcionalne sposobnosti alpskih skijaša s mentalnom retardacijom pod utjecajem treninga. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 38(1): 55-60. Index: PsycINFO, EMBASE/EmCare, CSA Sociological Abstracts.
 18. Cigrovski, V., Matković, B., Matković, B.R. (2005). Attitude of first year students of Faculty of electrical engineering and computing towards physical activity. Proceedings book. 4th International Scientific conference on Kinesiology "Science amd profession-challenge for the future". U: Milanović, D., Prot, F. (ur.). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2005. Str. 126-9. Index: ISI Proceedings
 19. Matković, B.R., Matković, B., Knjaz, D. (2005). Fiziologija košarkaške igre. HŠMV,  20(2): 113-124. Index: CAB Abstracts, GLOBAL HEALTH.
 20. Cigrovski, V., Matković, B., Krističević, T. (2006) Antropološke karakteristike kao osnova za selekciju u alpskom skijanju. HŠMV, 21(2):103-107. Index: CAB Abstracts, GLOBAL HEALTH.
 21. Matković, B., Knjaz, D., Cigrovski, V. (2006). Znanje trenera o sportskoj prehrani. HŠMV, 21(1):3-7. Index: CAB Abstracts, GLOBAL HEALTH.
 22. Novak, D., Tudor-Barbaros, P., Matković, B. (2006). Relacije funkcionalnih sposobnosti i natjecateljske uspješnosti tenisača uzrasta 12 do 14 godina. HŠMV, 21(1):26-31. Index: CAB Abstracts, GLOBAL HEALTH.
 23. Matković, B., Swalgin, K., Knjaz, D. (2007). Zdravstvene navike košarkaških trenera. HŠMV; 22(2):82-85. Index: CAB Abstracts, GLOBAL HEALTH.
 24. Cigrovski, V., Matković, B., Ivanec, D. (2008) Uloga psiholoških čimbenika u procesu stjecanja skijaških znanja. HŠMV, 23(1):45-50. Index: CAB Abstracts, GLOBAL HEALTH.
 25. Cigrovski, V., Matković, B., Matković, B.R. (2008). Skijaško trčanje kao rekreacijska aktivnost mladih na zimovanju. HŠMV, 23(2): 88-92. Index: CAB Abstracts, GLOBAL HEALTH.
 26. Kenneth L. Swalgin, K.L., Knjaz, D., Fosneaes, O., Matković, B., Štemberger, V. (2008). A study of habitual physical activity for basketball coaches in Croatia, Norway, Slovenia, and the United States. In: Milanović, D., Prot, F. (eds) Kinesiology research trends and applications. 5th International conference on kinesiology, September 10-14, 2008. Proceedings book.  Zagreb: Faculty of kinesiology. 205-209. Index: ISI Proceedings.
 27. Cigrovski, V., Matković, B., Matković, B.R. (2008). Evaluation of objectivity and homogenity of skiing knowledge grading process. In: Milanović, D., Prot, F. (eds) Kinesiology research trends and applications. 5th International conference on kinesiology, September 10-14, 2008. Proceedings book.  Zagreb: Faculty of kinesiology. 513-517. Index: ISI Proceedings.
 28. Cigrovski, V., Matković, B., Novak, D. (2008). Differences in some anthropological characteristics of young alpine skiers recorded during one competitive season. Kinesiologia slovenica. 14(3): 27-32. Index: EBSCO.
 29. Cigrovski, V., Matković, B., Prlenda, N. (2009). Povezanost ravnoteže s usvajanjem skijaških znanja. HŠMV, 24(1):25-29. Index: CAB Abstracts, GLOBAL HEALTH.
 30. Štemberger, V., Knjaz, D., Matković, B. (2009). Comparison of konowledge on nutrition and eating habits with students from Ljubljana and Zagreb. Didactica Slovenica, pedagoška obzorja, 24(3-4):119-134. Index: SSCI, SCI.
 31. Rupčić, T., Matković, B., Knjaz, D. (2010). Antropološki profil košarkaških sudaca. Hrvatski športskomedicinski vjesnik. 25(1): 16-22. Index: CAB Abstracts, GLOBAL HEALTH.

 ZNANSTVENI RADOVI (A2)

 1. Matković, B.R., Matković, B., Ivančić-Košuta, M. (1988). Morfološke karakteristike perspektivnih sportaša SRH. Fizička kultura, Titograd, 3: 83-94.
 2. Bregović, Lj., Matković, B., Blašković, M. (1988). Procjena efikasnosti u košarkaškoj igri na osnovu nekih testova motoričkih sposobnosti, Fizička kultura, Titograd, 1: 95-106.
 3. Matković, B., Blašković, M., Matković, B.R. (1989). Analiza  efekata treninga u pionirskoj sportskoj školi košarke. Koš Med Vjes, 4(2-3): 75-80.
 4. Matković, B.R., Heimer, S., Matković, B. (1990). Fiziološko-funkcionalni pokazatelji košarkašica. Koš Med Vjesn, 5(2-3):51-54.
 5. Matković. B. (1992).  Morphological characteristics and explosive force. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica, XXII: 163-166.
 6. Matković, B. (1995). Vrijednosti pojedinih metoda u košarkaškom treningu mentalno retardiranih osoba. Hrvatski športskomedicinski vjesnik, 10(2):55-64.
 7. Dizdar, D., Trninić, S., Matković, B. (1995). Strukturna analiza pozicija igrača u košarkaškoj igri na temelju nekih antropoloških karakteristika. Hrvatski športskomedicinski vjesnik, 10(3):108-116.
 8. Janković, S., Matković, B.R., Matković, B. (1997). Važnost funkcionalnih karakteristika u selekciji nogometaša. Hrvatski športskomedicinski vjesnik, 12(2-3):8-13.
 9. Matković, B.R., Mišigoj-Duraković, M., Matković, B. (1998). Morfološke karakteristike vrhunskih nogometaša. Hrvatski športskomedicinski vjesnik, 13(1):1-5.
 10. Matković, B.R., Besek, D., Matković, B. (1999). Fiziološke karakteristike vrhunskih hrvatskih nogometaša. Hrvatski športskomedicinski vjesnik 14(1):16-20.
 11. Matković, BR, Huljak, A., Matković, B., Ivančić-Košuta, M. (1999). Antropološki profil perspektivnih odbojkašica. Hrvatski športskomedicinski vjesnik  14(2-3):49-53.
 12. Barbaros Tudor, P., Bosnar, K., Matković, B. (2000). Relacije samoprocjena i procjena od strane drugih, osobina i ličnosti teniskih učitelja i trenera. Hrvatski športskomedicinski vjesnik, 15(1-2): 19-29.
 13. Ružić, L., Matković, B., Knjaz, D., Matković, B.R. (2007). Životne navike i čimbenici rizika za oboljevanje od kardiovaskularnih bolesti kod trenera UHKT. Time out; VII(15):2-5.

 

ZNANSTVENI RADOVI OBJAVLJENI U ZBORNICIMA SA ZNANSTVENIH SKUPOVA  (A2)

 1. Matković, B. (1984). Relacije između antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti kod košarkaša kadeta. Zbornik radova II Kongresa pedagoga fizičke kulture Jugoslavije, Zagreb, 275-280.
 2. Matković, B., Vidaković, L., Blašković, M. (1988). Relativna vrijednost logitudinalne dimenzionalnosti tijela u procesu selekcije mladih košarkaša. Zbornik radova 8. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture Jugoslavije, Šibenik 142- 149.
 3. Matković, B.,  Blašković, M., Matijašec, S., Matković, B.R. (1989). Metrijske karakteristike nekih situaciono motoričkih testova u košarci. Zbornik na trudovi IX Letne škole pedagoga fizičke kulture Ohrid, 94-102.
 4. Matković, B., Blašković,  M., Matković, B.R. (1990). Procjena efikasnosti trenažnog procesa kod mladih košarkaša. U: Valorizacija efekata programa u fizičkoj kulturi. Zbornik radova. Sv. III. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet fizičke kulture, 443-53.
 5. Matković, B.R., Ivanek,  M.,  Ivančić-Košuta, M., Matković, B. (1993). Konstitucija studentske populacije. Zbornik radova 2.Ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, Rovinj, 26-29.06. Str.111-113.
 6. Matković, B.,  Blašković, M. (1993). Sastav tijela košarkašica - kadetkinja. Konferencija o športu Alpe-Jadran. Zbornik radova. Rovinj, Hrvatska, 24-26.06. Str.369-372.
 7. Matković, B., Matković, B.R., Ivanek, M.  (1994). Morphological characteristics of female basketball players. Periodicum Biologorum, 96(1):131-134.
 8. Matković, B., Matković, B.R. (1996). Analiza rezultata funkcionalno dijagnostičkog testiranja košarkašica. U: Dijagnostika u sportu. Zbornik radova treće konferencije o sportu Alpe-Jadran, Rovinj, 26-29.09.1996., FFK, Zagreb,  str.111-115.
 9. Matković, B., Matković, B.R. (1996). Characteristics of alpine ski racers with mental retardation. U: 1st International Congress on Skiing and Science, St.Christoph, Austria,   340-341.
 10. Matković, B.R.,  Matković, B.  (1996). Morphological and physiological characteristics of young alpine skiers. U:1st International Congress on Skiing and Science, St.Christoph, Austria, str. 256-257.
 11. Matković, B., Knjaz, D. (1996). Analiza nekih pokazatelja efikasnosti visoko kvalitetne košarkaške ekipe. Zbornik radova 5.ljetne škole pedagoga fizičke kulture Hrvatske, Rovinj, 25-29.lipnja,  str. 129-130.
 12. Knjaz, D., Matković, B. (1997). Motorička obilježja polaznika škole mini-košarke «Cibona». U: Milanović, D. (ur): Kinesiology – the present and the future. Proceedings. Dubrovnik, Croatia. Str. 112-114.
 13. Matković, B., Nanbu, Y., Matković, B.R. (1997). Antropološke karakteristike nanbudo boraca. U: Milanović, D. (ur): Kinesiology – the present and the future. Proceedings. Dubrovnik, Croatia. Str. 128-131.
 14. Matković, B.R., Malez, V., Matković, B. (1997). Aerobni kapacitet studentica Zagrebačkog Sveučilišta. U: Milanović, D. (ur): Kinesiology – the present and the future. Proceedings. Dubrovnik, Croatia. Str. 49-51.
 15. Matković, B., Matković, B.R. (1997). Specifične motoričke sposobnosti mentalno retardiranih alpskih skijaša. U: Milanović, D., Heimer, S. (ur). Dijagnostika treniranosti sportaša. Zagreb: FFK, ZV, ZŠS. Str. 154 – 156. (reprint rada pod 35.)
 16. Matković, B.R., Ivanković, B., Matković, B. (1999).  Funkcionalna dijagnostika vrhunskih hrvatskih nogometaša. U: Hraski, Ž., Matković, B.R. (ur.) Trener i suvremena dijagnostika. Zagreb: FFK, HOO, ZSS, ZV. Str. 117-123.
 17. Knjaz, D.,  Matković, B.. Matković, B.R. (1999).  Motorički status djece kroz višegodišnji sportsko-razvojni ciklus. IV konferencija o sportu Alpe Jadran. Zbornik radova, Rovinj,  str. 177-81.
 18. Matković, B., Matković, B.R., Knjaz, D., Krističević, T., Blašković, M. (1999). Morfološke karakteristike košarkaša juniora. Kineziologija za 21. stoljeće. Zbornik radova. Dubrovnik, str. 412-415.
 19. Matković, B., Matković, B.R., Franjko, I. (2001). Physiological profile and body composition of male cross-country skiers. U: Mueller, E., Schwameder, H., Raschner, C., Lindinger, S., Kornexl, E. (eds). Science and skiing.Verlag Dr. Kovač, Hamburg, str. 566-575.
 20. Matković, B., Omrčen, D., Matković, B.R., Bartoluci, M.,.Barbaros Tudor, P. (2001). Tennis in the tourist offer in the Republic of Croatia. CESS. Sport for all-health-tourism. Zbornik radova. Poreč, str.199-204.
 21. Matković, B., Matković, B.R., Barbaros-Tudor, P. (2001). Analiza opterećenja u tenisu. 10. Ljetna škola pedagoga fizičke kulture. Zbornik radova. Poreč,  str.182-184.
 22. Knjaz, D., Matković, B. (2002). Vpliv prilagojene košarkarske vadbe na motorični razvoj 6-9 letnih otrok. 2nd International Science and Expert Symposium, Kranjska gora, Slovenija, pp. 261-264.
 23. Barbaros-Tudor, P., Bosnar, K., Matković, B., Matković, B.R. (2003). Secondary school   pupils and sport. U: Puhak S, Kristić K. (eds) Making sport atractive for all. XVI European sport conference. Proceedings book. XVI European sport conference, Dubrovnik, September 24-26, str. 94-99.
 24. Matković, B., Cigrovski, V., Knjaz, D., Tudor-Barbaros, P., Novak, J., Matković, B.R. (2004). Anthropological profile of children alpine skiers. U: Pišot, R., Štemberger, V., Zurc, J., Obid, A. (ur.). Otrok v gibanju. A Child in Motion. Zbornik izvleckov in prispevkov. Abstracts and proceedings. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, 2004. 1-5.
 25. Janković, G., Matković, B.R., Janković, V., Matković, B. (2004). Functional characteristics of tennis players aged 10 to 12.    Otrok v gibanju. Zbornik izvleckov in prispevkov. U: Pišot, R., Štemberger, V., Zurc, J., Obid, A. (ur.). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, 2004. Str. 53-9.
 26. Matković, B., Ružić, L., Matković, B.R. (2006). Health related habits of tennis coaches. U: Coleccion Congresos. IV World Congress of Science and raquet Sports, Madrid, Septembre 2006.
 27. Matković, B.R., Matković, B., Tudor-Barbaros, P. (2006). Nutrition knowledge and nutrition habits of tennis coaches. U: Coleccion Congresos. IV World Congress of Science and raquet Sports, Madrid, Septembre 2006.
 28. Matković, B.R., Tudor-Barbaros, P., Matković, B. (2007). Health related habits of table tennis coaches. X ITTF Science Congress. Proceedings book. U: Kondrič M, Furjan-Mandić G. (ur.). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatian Table Tennis Association, International Table Tennis Association, 2007. Str. 30-4.
 29. Cigrovski, V., Matković, B.,Matković BR. (2008). Koje motoričke sposobnosti doprinose boljem učenju elemenata skijaške tehnike? U: Maleš, B., Miletić, Đ., Kondrič, M. i M. Kvesić (ur). Contemporary Kinesiology. Proceedings of the 3rd International Conference. Mostar, 28-30 November 2008. Faculty of Kinesiology Split, Faculty of Natural Science, Mathematics and Education, university of Mostar, Faculty of Sport University of Ljubljana. Str. 54-59.
 30. Ružić, L., Matković, B.R., Matković, B., Janković, S., Leko, G. (2008). Passive smoking and ventilatory parameters in young soccer players. U: Reilly, T., Cabri, J., Araujo, D. (ed). Science and Football V. The proceedings of the fifth world congress on science and football. London, New York, Routledge, Taylor & Francis Group. Str. 471-474.
 31. Knjaz, D., Matković, B.R., Matković, B., Swalgin, K.L., Tomanek, L. (2008). Energetic Processes During Physical Activity in Children. In: Štemberger, V., Pišot, R., Rupret, K. A Child in Motion. The Physical Education Related to the Qualitative Education. Proceedings. Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani  Str.: 209-217.
 32. Baščevan, S., Knjaz, D., Matković, B., Rupčić, T. (2009). Razlike između dječaka i djevojčica iz Zagreba i manjih gradova i mjesta u percepciji nasilja između učenika. U: Bošnjak, G. (ur): I International Scientific Conference „Anthropological aspects of sports, physical education and recreation“, Zbornik Radova. Banja Luka, 3-4.6.2009. Str.49-55.
 33. Rupčić, T., Knjaz, D., Matković, B. (2010). Utjecaj specifičnog košarkaškog programa na razvoj bazične brzine pokreta ekstremiteta. U: Jukić, I., Gregov, C., Šalaj, S., Milanović, L., Trošt-Bobić, T. (ur). Zbornik radova 8. godišnje međunarodne konferencije «Kondicijska priprema sportaša 2010 – Trening brzine, agilnosti i eksplozivnosti» Zagreb : Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Str. 416-419.

 SUDJELOVANJE NA KONGRESIMA (sažeci)

1. Blašković, M., D. Milanović,  B. Matković (1983). An analysis of reliability and factoral validity of situational motoric tests  in basketball. International sports dialogue, Cavtat.

2. Matković, B., D. Blašković, B.R.Matković (1987). The canonic correlation between anthropometric characteristics and explosive force. Conferencia mundial, Motricidade  humane, AIESEP, 12.  Lisabon.

3. Blašković, M.,  B. Matković,  B.R. Matković (1987). Influece of   morphological characteristics on    performance in basketball.Conferencia mundial, Motriciddade humana, AIESEP, 12.    Lisabon.

4. Blašković, M., B. Matković, B.R. Matković (1989). Influence of physical activity on the development of some basic motoric abilities in boys. AIESEP 17.-22. lipnja, Jyvaskyla, Finland.

5. Matković, B.,  B.R. Matković (1989).  Influence of basketball training on some basic motoric abilities in Special Olimpians. U: 8th Balkan Sports Medicine Congress, 17-19 November 1989, Nicosia, Cyprus, Abstracts. Nicosia: Cyprus Sports Organisation.

6. Matković, B.R., R. Medved, B. Matković, S. Janković (1989). Longitudinal changes in aerobic capacity. U: 8th Balkan Sports Medicine Congress, 17-19 November 1989, Nicosia, Cyprus, Abstracts. Nicosia: Cyprus Sports Organisation,  6.

7. Blašković, M., B. Matković, B.R. Matković (1990). Prediktivna vrijednost bazičnih motoričkih sposobnosti za uspjeh u košarci. U: šport mladih. IV Kongres športnih pedagogov Jugoslavije in I mednarodni simpozij. Zbornik izvlečkov. Ljubljana-Bled.

8. Šimenc, Z.,  D. Vuleta,  A.  Mrzljak,  B. Matković (1991). Utjecaj treninga na razvoj nekih bazičnih motoričkih sposobnosti pionira košarkaša i vaterpolista.  U: šport mladih. IV Kongres športnih pedagogov Jugoslavije in I mednarodni simpozij. Zbornik izvlečkov. Ljubljana-Bled.

9. Janković, S., BR. Matković, B. Matković (1997). Functional abilities and process of selection in soccer. 9th European Congress on Sports Medicine, Porto, Portugal.

10. Matković, B., B.R. Matković, D. Knjaz (1997). Anthropological characteristics of female junior basketball players. 9th European Congress on Sports Medicine, Porto, Portugal.

11. Matković, B.R., D. Vuleta, D. Šentija, B. Matković, D. Omrčen (1999). Physiological characteristics of top European female handball players. 4th Congress Sports Medicine and Handball, Oslo, Norway. Abstracts.

12. Vuleta, D., B.R. Matković, D. Šentija, B. Matković, D. Omrčen (1999). Physiological characteristics of world-class handball players. 4th Congress Sports Medicine and Handball, Oslo, Norway. Abstracts.

13. Matković, B.R.,  B. Matković, I. Franjko (2000). Body composition of male cross country skiers. Abstracts. 2nd International Congress on Skiing and Science, January 9-15, St.Christoph a. Arlberg, Austria.

14. Matković, B., B.R. Matković, I. Franjko (2000). Physiological profile of male cross country skiers. Abstracts. 2nd International Congress on Skiing and Science, January 9-15,  St.Christoph a. Arlberg, Austria.

15. Matković, B., B.R. Matković, D. Knjaz, T. Krističević, Lj. Antekolović (2001). Vertical jump performance in junior basketball players. International Sport Medicine Conference, Dublin, Ireland,  pp 185-6.

16. Matković, B.R., B. Matković, P. Barbaros-Tudor (2001). Physiological profile of young male alpine skiers. International Sport Medicine Conference, Dublin, Ireland,  pp.217-8.

17. Ružić, L.,  B.R. Matković,  B. Matković, S. Janković, G. Leko (2003). Passive smoking and ventilytory parameters in young soccer players. In: Science and Football, Proceedings of the 5th World Congres; 2003 Apr 11-15; Lisbon, Portugal. Lisbon: Editorial Gymnos, p. 83.

18. Ružić, L., B.R. Matković, B. Matković,  S. Janković  G. Leko (2003).  Morphological characteristics of elite Croatian soccer players according to the team position.. In: Science and Football, Proceedings of the 5th World Congres,  apr 11-15; Lisbon, Portugal. Lisbon: Editorial Gymnos, p. 172-173.

19. Matković, B.R.,  B. Matković, V. Cigrovski, P. Barbaros-Tudor,  L. Ružić (2003). Physiological and morphological changes during competitive season in young alpine skiers. In: VIIth IOC Olympic World Congress on Sport Sciences; 2003 Oct 7-11; Athens, Greece. Athens: IOC,  p. 100B.

20. Matković, B., V. Janković, D. Knjaz, B.R. Matković (2003). Motor abilities and cardiorespiratory fitness in mentally retarded alpine skiers. In: VIIth IOC Olympic World Congress on Sport Sciences; 2003 Oct 7-11; Athens, Greece. Athens: IOC,  p. 100B.

21. Matković BR, Matković B, Cigrovski V, Barbaros-Tudor, Ružić L. Antropological changes during competitive season in young Alpine skiers. In: D. Bacharach, J. Seifert (Eds.), Proceedings of 3rd International Congress on Skiing and Science, Snowmass/Aspen, March 28- April 3,2004. Aspen, CO: ICSS, 2004. pp. 79-80.

22. Matković BR, Tudor-Barbaros P, Matković B. (2007). Health related habits of table tennis coaches. In: ITTF Science Congress. Abstract book. 2007.

23. Matković B, Ružić L, Knjaz D, Matković BR, Rupčić T. (207). Alcohol consumption and smoking habits of basketball coaches. In: III International Congress People, sport and health. 19-21 April, 2007. St.Petersburg, Russia. Proceedings book.

24. Matković BR, Matković B, Ružić L, Knjaz D, Rupčić T. (2007). Nutrition habits of basketball coaches. III International Congress People, sport and health. 19-21 April, 2007, St. Petersburg, Russia. Proceedings book.

25. Matković, B., Rupčić, T., Matković, B.R. (2009). Basketball coaches knowledge about hydration. Book of Abstracts of the 14th Annual Congress of the European College of Sport Science. Loland, S., Bø ; , K., Fasting, K., Hallén, J., Ommundsen, Y., Roberts, G., Tsolakidis, E. (ur.). Oslo : The Norwegian School of Sport Sciences, 2009. Str. 562.

26. Knjaz, D., Rupčić, T., Matković, B.R., Matković, B. (2010.). Analysis of gender differences related to programme quality and leadership in determing the beginning and cessation of sport activities for croatian youth. III International Conference of Physical Education and Sports Science. National Institute of Education. Singapore. 25-28.05.2010. Str. 125.

27. Rupčić, T., Matković, B.R., Matković, B (2010.). Heart rate of referees during basketball game. Book of Abstracts of the 15th Annual Congress of the European College of Sport Science, Antalya, Turkey, June 23-26, 2010. Str. 657.

28. Matković, A., Nedić, A., Matković, B. (2010.). Health related habits of Croatian athletes. Book of Abstracts of the 15th Annual Congress of the European College of Sport Science, Antalya, Turkey, June 23-26, 2010. Str. 657.

 

STRUČNI RADOVI 

 1. Matković, B. (1983). Neke specifičnosti košarkaških ekipa na nižim stupnjevima takmičenja. Sportska praksa, 3, 11-13.
 2. Matković, B. (1984). Napad blokadama u košarci. Sportska praksa, 4, 39-41.
 3. Matković, B. (1984). Skijanje - sport djece predškolskog uzrasta. Fizička kultura, 4, 282-285.
 4. Matković, B. (1985). Skok s odbijenom loptom od koša u obrani i napadu. Fizička kultura, Titograd, 2, 49-52.
 5. Matković, B. (1985). Neka morfološka obilježja mladih košarkaša. Aktuelno u praksi, 1, 5-9.
 6. Matković, B.R., S. Heimer,  B. Matković (1985). Antropološke karakteristike naših košarkaša. Stručni bilten Košarkaškog saveza Hrvatske, Zagreb, 1, 1, 12-25.
 7. Matković, B. (1985). Napad blokadama i igra protiv blokada u obrani. Sportska praksa, 2, 16, 35-41.
 8. Matković, B. (1986). Neki elementarni principi obrane čovjek/čovjeka. Aktuelno u praksi, 1, 12-18.
 9. Matković, B. i B.R. Matković (1986). Košarka kao sport za mentalno retardiranu omladinu. Naš prijatelj, 32-33, 21-22, 1986.
 10. Matković, B.,  V. Lanc,  G. Oreb (1987). Alpsko skijanje za mentalno retardirane osobe. Naš prijatelj, 33-34, 23-25.
 11. Matković, B. (1987). Priručnik - škola košarke za mentalno retardirane osobe. Evropska konferencija Specijalne olimpijade - Seminar za košarku specijalnih olimpijaca. Zagreb, listopad.
 12. Matković, B. (1988). Neki aspekti obučavanja agresivnih obrana u košarci. Aktuelno u praksi, 1, 5-10.
 13. Šnajder, G.,  B. Matković (1988). Odbojka za mentalno retardiranu omladinu. Naš prijatelj, 34-25, 26-28.
 14. Matković, B.,   B.R. Matković  (1988). Psihofizičke osobine specijalnih natjecatelja i mogućnost usvajanja vještine specijalne košarke. Zbornik radova 5.YU susreta radnih organizacija za zaštitu i rehabilitaciju osoba s mentalnom retardacijom. Zagreb, 20. i 21.listopad, 173-180.
 15. Gošnik-Oreb, J.,  G. Oreb,  B. Matković,  V. Lanc (1989). Mala tortura prije skijanja. YU-ski magazin, Zagreb, siječanj. Str. 5-15.
 16. Plan i program sportske škole "BARILLA" – košarka. Fakultet za fizičku kulturu Zagreb i Sportska škola "Barilla", Parma-Italija, 1989.
 17. Matković, B. (1991). Košarkaški kamp za specijalne olimpijce. U: Organizacija specijalnog olimpijskog kampa s posebnim osvrtom na košarku. Priručnik. Special Olympics, Zagreb, str. 28-35.
 18. Matković, B. (1996).  Iz učionice na snijeg. Ski magazin, 1(2): 42-43.
 19. Matković, B. (1996). Od učitelja do trenera. Ski magazin, 1(3-4): 39-40.
 20. Blašković, M., B. Matković (1998). Košarka i turizam. U: M. Bartoluci, N. Čavlek (ur.): Turizam i sport. Zagreb: FFK, Ekonomski fakultet i Zagrebački velesajam.
 21. Matković, B.R., B. Matković (1999). Trening jakosti kod djece i adolescenata. IV konferencija o sportu Alpe Jadran. Zbornik radova, Rovinj, str. 132-134.
 22. Vuleta, D., B. Matković (2001). Uloga Fakulteta za fizičku kulturu i Odjela za izobrazbu trenera Društvenog veleučilišta u zagrebačkom sportu. U: Milanović, D. (ur): Zbornik radova. Stanje i perspektive zagrebačkog sporta. Zagreb: FFK, ZŠS, ZV. Str. 84-89.
 23. Blašković, M., B. Matković, D. Knjaz, M. Sobočan (2001). Košarka. U: Milanović, D. (ur): Zbornik radova. Stanje i perspektive zagrebačkog sporta. Zagreb: FFK, ZŠS, ZV. Str. 303- 312.
 24. Matković, B., D. Knjaz (2002). Osvrt na nastavni plan i program predmeta tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnoj školi u području košarkaške igre. U: Findak, V. (ur): Zbornik radova 11. ljetne škole kineziologa RH, Rovinj, str.269- 272.
 25. Barbaros-Tudor, P., B. Matković, BR. Matković (2002). Tenis – školski sport?. U: Findak, V. (ur): Zbornik radova 11. ljetne škole kineziologa RH, Rovinj, str. 308-310.
 26. Barbaros-Tudor, P., B. Neljak, B. Matković (2002). Specifični test – osnov istinske procjene pripremljenosti vrhunskih tenisača. U: Milanović, D. (ur): Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa «Dopunski sadržaji sportske pripreme», str. 338-342. 11. Zagrebački sajam sporta i nautike, Zagreb: KF, ZŠS, HOO, ZV.
 27. Barbaros-Tudor, P., B. Matković, M. Sajnica (2002). Influence of tennis play schools on the development of motoric abilities of the youngest. 2nd International Science and Expert Symposium «A child in motion», Kranjska gora, Slovenija, pp. 546-51.
 28. Kasović, M., B. Matković (2002). Snow activities in function of developing motor skills in the youngest age groups. 2nd International Science and Expert Symposium «A child in motion», Kranjska gora, Slovenija, pp.
 29. Kasović M, Matković B, Matković BR. (2002). Dopunski trening alpskih skijaša. U: Milanović D, Heimer S, Jukić I, Kulier I, Matković B. (ur.). Zbornik radova Znanstveno-stručnog skupa «Dopunski sadržaji sportske pripreme» <u sklopu> 11. zagrebačkog sajma sporta i nautike, Zagreb, 22. i 23. veljače 2002. (str. 66-8). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Zagrebački športski savez.
 30. Knjaz D, Matković B, Matković BR. Turniri i natjecanja kao dopunski faktor pripreme najmlađih košarkaša. U: Milanović D, Heimer S, Jukić I, Kulier I, Matković B. (ur.). Zbornik radova Znanstveno-stručnog skupa «Dopunski sadržaji sportske pripreme», u sklopu 11. zagrebačkog sajma sporta i nautike, Zagreb, 22. i 23. veljače 2002. (str. 57-60). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Zagrebački športski savez. 2002.
 31. Knjaz D, Matković B, Matković BR. Individualni rad u mini košarci. U: Milanović D, Heimer S, Jukić I, Kulier I, Matković B. (ur.), Zbornik radova Znanstveno-stručnog skupa «Dopunski sadržaji sportske pripreme», u sklopu 11. zagrebačkog sajma sporta i nautike, Zagreb, 22. i 23. veljače 2002. (str. 54-56). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Zagrebački športski savez. 2002.
 32. Knjaz, D., B. Matković,  B.R. Matković (2003).  Die Rolle der Wettbewerbe bei der Einbeziehung der Kinder in die Sportaktivitäten. U: Puhak S, Kristić K. (eds) Making sport atractive for all. XVI European sport conference. Proceedings book. XVI European sport conference, Dubrovnik, September 24-26, str. 103-107.
 33. Barbaros-Tudor, P., B. Matković, B.R. Matković (2003). Sadržaji za razvoj specifične agilnosti tenisača. U: Milanović D, Jukić I. (ur) Kondicijska priprema sportaša. Međunarodni znanstveno-stručni skup. Zbornik radova. 12. Zagrebački sajam sporta i nautike. Zagreb, 21-22. veljače str. 573-577.
 34. Matković, B., D. Knjaz,  B. Ćosić (2003).  Smjernice fizičke pripreme u košarci.  U: Milanović D, Jukić I. (ur) Kondicijska priprema sportaša. Međunarodni znanstveno-stručni skup. Zbornik radova. 12. Zagrebački sajam sporta i nautike. Zagreb, 21-22. veljače  str. 390-394.
 35. Kasović, M., B. Matković (2003). Neki pokazatelji bazične motoričke pripremljenosti mladih alpskih skijaša. U: Milanović D, Jukić I. (ur) Kondicijska priprema sportaša. Međunarodni znanstveno-stručni skup. Zbornik radova. 12. Zagrebački sajam sporta i nautike. Zagreb, 21-22. veljače str. 525-528.
 36. Cigrovski, V., B. Matković (2003). Specifična kondicijska priprema skijaša. U: Milanović D, Jukić I. (ur) Kondicijska priprema sportaša. Međunarodni znanstveno-stručni skup. Zbornik radova. 12. Zagrebački sajam sporta i nautike. Zagreb, 21-22. veljače str. 518-520.
 37. Matković, B. (2006). Napad blokadama i igra protiv blokada u obrani. Time out, VII(12):3-9.
 38. Matković, B. (2006). Skok za odbijenom loptom od koša – dio taktike igre u obrani i napadu. Time out, VII(13):2-3.
 39. Kasović, M., Cigrovski, V., Matković, B., Antolić, T. (2006). Vježbajmo zajedno: priprema za skijanje - vježbe snage, Vaše zdravlje. U: Rivier-Zurak, C. (ur.). (br. 51, str. 86-88). Zagreb: Oktal-Pharma d.o.o.
 40. Cigrovski, V., Matković, B., Barbaros-Tudor, P. (2007). Skijanje kao sport u funkciji razvoja i unapređivanja života mladih zajednice Alpe-Adria. U: Zbornik radova VII. Konferencije o sportu Alpe-Jadran, Opatija 31.05.-03.06.2007. str. 165-170.
 41. Cigrovski, V., Matković, B. (2007). Prikaz nekih testova za procjenu eksplozivne snage kod mladih alpskih skijaša. U: Zbornik radova Kondicijska priprema sportaša, Zagreb, 23-24.02.2007. str. 308-311.
 42. Knjaz, D., Matković, B., Rupčić, T. (2008). Osvrt na razvoj jakosti košarkaša kroz senzitivna razdoblja. Jukić, I.,  Milanović, D., Gregov, C. (ur.). 6. godišnja međunarodna konferencija Kondicijska priprema sportaša 2008. Trening snage : zbornik radova. Zagreb : Kineziološki fakultet ; Udruga kondicijskih trenera Hrvatske, 2008. 315-318.
 43. Cigrovski, V., Matković, B., Malec, L. (2009). Skijaško trčanje kao jedan od sadržaja sporta i rekreacije u zimsko vrijeme. U; Andrijašević, M. (ur). Upravljanje slobodnim vremenom sadržajima sporta i rekreacije. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija. Zbornik radova. Kineziolški fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagrebački velesajam, Zagreb. Str, 267-273.
 44. Cigrovski, V., Matković, B., Kos, D. (2009). Utjecaj sociokulturnog okruženja na odluku žene o bavljenju alpinizmom. Zbornik radova VIII. Konfernecija o športu RZ Alpe-Jadran / Gracin, F., Klobučar, B. (ur). Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i špota Republike Hrvatske, Str, 53-59.
 45. Knjaz, D., Matković, B., Rupčić, T. (2009). Prilog analizi problema organizacije i provedbe tema iz košarkaške igre u nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnim školama Republike Hrvatske. 18. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske Metodički organizacijski oblici rada u području edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije : zbornik / Neljak, B. (ur.). Zagreb : Hrvatski kineziološki savez, 2009. 414-418.
 46. Matković, B. (2009). Prilog boljem definiranju odnosa antropoloških saznanja i sportskih igara. U: Bošnjak, G. (ur): I International Scientific Conference „Anthropological aspects of sports, physical education and recreation“, Zbornik Radova. Banja Luka, 3-4.6.2009. Str.25-29.  (pozvano predavanje).
 47. Matković, B., Knjaz, D., Rupčić, T. (2009). Košarka. Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet 1959-2009. (Monografija). Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet. Zagreb. 266-272.
 48. Matković, B,. Simović, S., Rupčić, T. (2010). Košarka – kao jedini sadržaj nastave tjelesne i zdravstvene culture u osnovnim i srednjim školama, da ili ne?. 19. Ljetna škola kineziologa RH. Neljak, B. (ur.). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, 2010. 119-123.
 49. Cigrovski, V., Matković, B., Vučetić, V. (2010). Brzina, agilnost i eksplozivna snaga – važne motoričke sposobnosti kod mladih alpskih skijaša. U: Jukić, I., Gregov, C., Šalaj, S., Milanović, L., Trošt-Bobić, T. (ur).  Zbornik radova 8. godišnje međunarodne konferencije «Kondicijska priprema sportaša 2010 – Trening brzine, agilnosti i eksplozivnosti» Zagreb : Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Udruga kondicijskih trenera Hervatske. Str. 204-208.

STRUČNI RADOVI SAOPĆENI NA SAVJETOVANJIMA,

SEMINARIMA ILI STRUČNIM SASTANCIMA

 1. Matković, B. (1982). Fizička priprema u procesu sportskog treninga kod mlađih uzrasnih kategorija. Savjetovanje košarkaških trenera Slavonije, Vukovar.
 2. Matković, B. (1982). Fizička priprema u procesu sportskog treninga ekipa republičkog ranga - neke specifičnosti. Savjetovanje košarkaških trenera Slavonije, Vukovar.
 3. Matković, B. (1984). Organisation, Plan und Programm fur das Trainingslager der Nachwuchsspielerinnen. Savjetovanje košarkaških trenera kantona Bern - švicarska, INNS.
 4. Krauer, R.,  B. Matković (1984). Selektion der Nachwuchsspielerinnen. Savjetovanje košarkaških trenera kantona Bern - švicarska, INNS.
 5. Matković, B.,  M. Martinec (1984). Wetkampfsystem fur junge Basketballspilerinnen. Savjetovanje košarkaških trenera kantona Bern - Švicarska, INNS.
 6. Matković, B. (1987). Osnove treninga specijalnih košarkaša. Evropska konferencija Specijalne olimpijade - Seminar košarkaških trenera, Zagreb.
 7. Matković, B. (1987). Metodologija savladavanja specifičnih košarkaških znanja specijalnih olimpijaca. Evropska konferencija Specijalne olimpijade - Seminar košarkaških trenera, Zagreb.
 8. Matković, B.R.,  B. Matković (1987). Prevencija i primarni tretman povreda specijalnih košarkaša Evropske konferencije Specijalne olimpijade - Seminar košarkaških trenera, Zagreb.

Izabrani projekti

 • voditelj i glavni istraživač na znanstveno-istraživačkom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa pod naslovom: Zdravstvene navike sportskih trenera (034-0000000-3331), odobrenom 2008. godine.
 • voditelj i glavni istraživač na znanstveno-istraživačkom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa pod naslovom: Mini košarka (šifra 034-0000000-2614), odobrenom 2002. godine.