Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

prof. dr. sc. Vesna Babić

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju

Funkcija: redoviti profesor u trajnom zvanju

Soba:
176
Konzultacije:

utorkom od 9.30 do 11

Telefon:
+38513658776
Telefon kućni:
1776
URL službenih stranica na Webu:
Zavod/služba :
Zavod za kineziologiju sporta
Godina diplomiranja:
1988.
Godina magistriranja:
2001.
Godina doktoriranja:
2005.
Na zavodu od:
1996.

Nastava

integrirani prijediplomski i diplomski

diplomski

prijediplomski

doktorski

Životopis

Vesna Babić (Parlov) rođena je 19.11.1964., Hrvatica, državljanka Republike Hrvatske, udana, majka dvoje djece.

Školovanje: Osnovnu i srednju školu završila je u Zagrebu. Fakultet za fizičku kulturu upisuje 1983., diplomirala je 1988. godine radom: Prilog poznavanju relacija između intelektualnih i motoričkih sposobnosti kod žena. Na istom je fakultetu upisala poslijediplomski studij za znanstveno usavršavanje iz kineziologije. Magistarski rad pod naslovom: Mogućnosti otkrivanja za sprint nadarenih djevojčica obranila je 10.04.2001. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom: Utjecaj motoričkih sposobnosti i morfoloških obilježja na sprintersko trčanje obranila je 08.12.2005. godine. Od 1988. godine je trener atletike, a od 2002. učitelj skijanja.

Nastavna djelatnost, opis kretanja u struci:  Nakon završenog Fakulteta za fizičku kulturu bila je vrhunska sportašica od 1988. do 1989. potom, kao nastavnica TZK, od 1989. do 1991. radi u srednjoj školi u Matematičkom informatičkom centru – XV. Gimnaziji, a od 1991.-1994. godine u Osnovnoj školi ''A.B.Šimić'' i ''A. Mihanović''. Od 1994. do 1996. radi u Zagrebačkom športskom savezu kao mentorica sportskih škola atletike te kao vanjska suradnica na predmetu Atletika na Fakultetu za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1996. radi na Fakultetu za fizičku kulturu, odnosno Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao stručna suradnica, od 01.11.2001. kao asistentica. U znanstveno zvanje znanstvene suradnice za područje društvenih znanosti, polje odgojnih znanosti  izabrana je 15.3.2006. i u znanstveno-nastavno zvanje docentice 08.06.2006. godine te u akademskoj godini 2006./07. postaje nositeljica predmeta Atletika. U znanstveno zvanje više znanstvene suradnice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje kineziologije, grana kineziologija sporta izabrana je 17.02.2009. te 05.05.2010. godine u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice na predmetu Atletika na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dana 23.05.2012. godine izabrana je u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje kineziologije, grana kineziologija sporta, a u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice na predmetu Atletika na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izabrana je od 11.07.2013. U znanstveno nastavno zvanje redovite profesorice u trajnom zvanju na predmetu Atletika na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izabrana je 28.09.2018. godine. Surađuje u nastavi iz predmeta Skijanje te u nastavi raznih izbornih modula. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sudjeluje u izvedbi nastave na izbornom predmetu, studija medicine na engleskom jeziku, "Measurement and analysis of human locomotion". Među prvima na Sveučilištu u Zagrebu je pohađala i zavšila radionicu za mentore u doktorskoj izobrazbi pod nazivom Professionalization of PhD Supervision. Na Kineziološkom fakultetu je prva, a na Sveučilištu u Zagrebu među prvima implementirala e-učenje uz tradicionalan oblik održavanja nastave u predmet Atletika.

Profesionalne funkcije: Izabrana je za nositelja predmeta Atletika i Izbornog modula Atletika na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju (od 2006 do danas), u sklopu nastave na Stručnom studiju za izobrazbu trenera nositelj je Izbornog modula i Izbornog predmeta Atletika. Bila je predstojnica Katedre za monostrukturalna gibanja (od 2006 do 2009;od 2018. do danas) te katedre za Atletiku od 2018, zamjenica predstojnika Zavoda za kineziologiju sporta (od 2007. do 2009.) te član Povjerenstva za nastavu i studente i član Povjerenstva za e-učenje. Od 2009. do 2011. bila je na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na slijedećim profesionalnim funkcijama: Prodekanica za nastavu i studentska pitanja, predsjednica Povjerenstva za nastavu i studentska pitanja, predsjednica Povjerenstva za e-učenje, predsjednica Povjerenstva za diplomske radove studenata integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija kineziologije i član Povjerenstva za kadrove. Na Sveučilištu u Zagrebu je na slijedećim profesionalim funkcijama: član Povjerenstva za nastavu (od 2009. do 2013.), član Povjerenstva za e-učenje (od 2009. do danas), a od 2012. do 2014. bila je predsjednica Povjerenstva za e-učenje. Član je Vijeća društveno humanističkog područja (od 2009. do 2013.). Članica je uredništva nekih inozemnih časopisa: International Journal of Fitness, Health, Physical education & Iron Games, Sport Loggia; Selcuk University Journal of Physical Education and Sport Science; International Journal of Sport Studies, Sport - Science and Practice, Turkish Journal of Kinesiology; te je aktivna kao recenzetica u slijedećim nacionalnim i međunarodnim znanstvenim časopisima: Napredak; Kinesiology; Collegium Antropolgicum; International SportMed Journall; Selcuk University Journal of Physical Education and Sport Science; International Journal of Sport Studies; Kinesiologia Slovenica; Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine; Science, Movement and Health, Polish Journal of Sport and Tourism, Acta Paediatrica, Scandinavian Journal of Medicine Sciene and Sport, Human Movement i dr.

Stručna djelatnost:  Aktivno se bavila atletikom. Kao atletičarka je od 1979. do 1989. član juniorske i seniorske atletske reprezentacije Hrvatske i bivše Jugoslavije. Godine 1988. postiže hrvatski rekord u disciplini 400 m prepone. Još uvijek ima zapažene rezultate na tablicama svih vremena Hrvatskog atletskog saveza u disciplinama 400 prepone, 100 prepone i sedmoboj. Nastupala je za reprezentaciju i u disciplinama 400 m, 600 m, 800 m, u krosu te u svim štafetnim utrkama. U razdoblju od 1984. do 1987. radi na projektu Univerzijada'87 kao član Pripremnog i Organizacijskog odbora. Sudjeluje u organizaciji svih atletskih priredbi od klupskog do internacionalnog značaja za našu zemlju (Svjetski atletski kup, Split 2010; Svjetske vojne igre, Zagreb 1999; Svjetske studentske igre, Zagreb 1987, Atletski kup Europe, Zagreb 1981 i mnoge druge. Članica je Izvršnog odbora Hrvatskog atletskog saveza od 2012, a od 1984. do danas je bila aktivna kao član Zbora atletskih sudaca i trenerske organizacije, od 2006. je podpredsjednik Trenerske organizacije HAS-a. Međunarodni je atletski sudac i povjerenik HAS-a za atletska natjecanja. Međunarodni je sudac i za sportsko hodanje i nalazi se u panelu evropskih atletskih sudaca za sportsko hodanje od 2013. do 2019. (European Athletics Race Walking Judges Panel). Od 2019. godine je predsjednica Saveza hrvatskih atletskih sudaca. Članica je Izvršnog odbora Zagrebačkog atletskog saveza (od 1996. do 2004. te od 2008. do 2017.), bila je: podpredsjednica ZAS-a (od 2014. do 2017.); predsjednik komisije za školsku atletiku (od 1996. do 2004.); predsjednica Trenerske organizacije Zagrebačkog atletskog saveza (od 2004. do 2008.). U razdoblju od 1994. do 1998. članica je uredništva revije Atletika. Od 1984. do 1988. te od 2004. do 2016. u AK Dinamo-Zrinjevac članica je Upravnog odbora, a od 2008. do 2016. je podpredsjednica kluba. Od 2002. do danas u Zagrebačkom računalnom savezu (ZRS) predsjednica je udruge ABC-info, a od 2005. do danas je i potpredsjednica ZRS-a. Od 2002. godine članica je Hrvatskog zbora učitelja i trenera sportova na snijegu. Članica je Hrvatskog kineziološkog saveza, a od 2016. je podpredsjednica istog. Članica je Udruge kineziologa grada Zagreba od 1994., a od 2014. do danas je predsjednica Udruge grada Zagreba i Zagrebačke županije. Članica je Hrvatske trenerske atletske organizacije, Evropske atletske trenerske organizacije, Međunarodne atletske sudačke organizacije, European College of Sport Sciences.

Znanstvena djelatnost: Sudjelovala je na domaćim i međunarodnim znanstveno-stručnim konferencijama i istraživanjima. Do prijave samostalno i u koautorstvu objavila je 35 stručnih i 65 znanstvenih radova. Sudjelovala je na pet znanstvenih projekata, a trenutno aktivno sudjeluje na projektu 034-0342607-2279 (Fiziološke determinante uspješnosti u sportovima izdržljivosti) voditelja doc.dr.sc. Davora Šentije. Suradnica je na međunarodnom znanstvenom projektu “Biological and Biomechanical Characteristics of Sprint Running” koji se provodi u suradnji s The Laboratory of Kinanthropometry of the Department Biomedical and Specialty Surgical Sciences University of Ferrara i Institututom za antropologiju iz Zagreba.

Nagrade i priznanja: Od 1979. do 1989. više puta je proglašavana za najboljeg sportaša kluba i grada Zagreba u atletici. Akademske godine 1984./85. proglašena je za najboljeg studenta Fakulteta za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu; 1986. dobiva Rektorovu nagradu; 1993. nagradu Zagrebačkog atletskog saveza; 1994. nagradu Zagrebačke organizacije za športske aktivnosti učenika; 2002. i 2013. nagradu Hrvatskog kineziološkog saveza; 1997., 1999., 2002., 2007., 2010., 2012., 2016., 2017. i 2022. nagrade i priznanja za amaterski rad u Zboru atletskih sudaca grada Zagreba; 2015. nagrada Sveučilišta u Zagrebu za najbolji e-kolegij na Sveučilištu; 2017. priznanje Evropske atletske organizacije za doprinose u razvoju atletskog sporta; 2017. priznanje od Sveučilišnog računskog centra, Centra za E-učenje u povodu 10 godina rada za nastavnika entuzijasta, pionira u uvođenju e-učenja na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te davanje primjera drugim nastavnicima kako unaprijediti nastavu; 2019. godine dobiva međunarodno priznanje ''IFPEFSSA AWARD - 2019'' za znanstvene doprinose u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi i sportu. 2022. međunarodno priznanje ''European master athletics''.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Kvalifikacijski radovi

Babić, V. (1988). Prilog poznavanju relacija između intelektualnih i motoričkih sposobnosti kod žena. (Diplomski rad). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.

Babić, V. (2001). Mogućnosti otkrivanja za sprint nadarenih djevojčica. (Magistarski rad). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.

Babić, V. (2005). Utjecaj motoričkih sposobnosti i morfoloških obilježja na sprintersko trčanje. (Doktorska disertacija). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

Profesionalni interesi i članstva

Vesna Babić je član AK Dinamo od 1979. godine. Od 1984. do 1988. te od 2004. do danas u AK Dinamo-Zrinjevac članica je Upravnog odbora, a od 2008. do danas je i podpredsjednica kluba. Od 1984. do danas u Hrvatskom atletskom savezu je član Izvršnog odbora te raznih komisija HAS-a, Zbora atletskih sudaca i Trenerske organizacije. Od 1994. do 1996. bila je zaposlena u Zagrebačkom sportskom savezu kao mentor sportskih škola atletike. U tom je periodu dala značajan doprinos razvoju atletike kroz školski i klubski sport mlađih dobnih kategorija. Članica je Izvršnog odbora Zagrebačkog atletskog saveza (od 1996. do 2004. te od 2008. do 2017.). Od 2014. do 2017. je podpredsjednica Zagrebačkog atletskog saveza; bila je predsjednica komisije za školsku atletiku (od 1996. do 2004.);  predsjednica Trenerske organizacije  (od 2004. do 2008.). Od 2002. godine članica je Hrvatskog zbora učitelja i trenera skijanja. Članica je Hrvatske trenerske organizacije, Europske atletske trenerske organizacije (EACA), European College of Sport Sciences (ECSS).

Atletski je sudac međunarodnog ranga i povjerenik je HAS-a za atletska natjecanja. Sudac je sportskog hodanja međunarodnog ranga i od 2013.  se nalazi u panelu najboljih sudaca za sportsko hodanje u Europskoj atletskoj organizaciji: European Athletics Race Walking Judges Panel.

U razdoblju od 1994. do 1998. član je revije Atletika. Danas je član uredništva nekoliko međunarodnih časopisa: International Journal of Fitness, Health, Physical education & Iron Games, Sport Loggia; Selcuk University Journal of Physical Education and Sport Science; International Journal of Health, Physical Education & Computer Science In Sports; International Journal of Sport Studies i Sport - Science and Practice te je aktivna kao recenzet u slijedećim nacionalnim i međunarodnim znanstvenim časopisima: Napredak; Kinesiology; Collegium Antropolgicum; International SportMed Journall; Selcuk University Journal of Physical Education and Sport Science; International Journal of Sport Studies; Kinesiologia Slovenica, Baltic Journal of Health and Physical activity, Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports i dr.

Od 2002. do danas u Zagrebačkom računalnom savezu (ZRS) predsjednica je udruge ABC-info, a od 2005. do danas je i potpredsjednica ZRS-a.

Predsjednica je Udruge kineziologa Zagreba od 2014. do 2021. Od 2016.  do 2021. je bila dopredsjednica Hrvatskog kineziološkog saveza.

Predsjednica je Saveza hrvatskih atletskih sudaca od 2019. godine.

Izabrani projekti

Do 2012. suradnica je na četiri znanstveno-istraživačka projekata Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, i to:

1. od 1999. godine pod brojem 034006: ''Modeli prepoznavanja i kontrole ometajućih faktora'' voditeljice projekta prof. dr. sc. Nataše Viskić-Štalec;

2. od  2000. godine na znanstveno-istraživačkom projektu Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske,  pod brojem 034007: ''Psihičke promjene pod utjecajem vježbanja'' voditeljice projekta prof. dr. sc Smiljke Horga;

3. od 2005. na znanstveno-istraživačkom projektu Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, pod brojem 0034207: ''Studija utjecaja tjelovježbe na somatofunkcijski i zdravstveni status'' voditeljice projekta prof. dr. sc. Marjete Mišigoj-Duraković;

4. sudjeluje u realizaciji projekta Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, pod brojem 034-0342607-2279 „Fiziološke determinante uspješnosti u sportovima izdržljivosti“, voditelja doc. dr. sc. Davora Šentije.

Sudjeluje kao suradnica na jednom međunarodnom znanstvenom projektu: “Biological and Biomechanical Characteristics of Sprint Running” koji se provodi u suradnji s Laboratory of Kinanthropometry, Department Biomedical and Specialty Surgical Sciences, University of Ferrara, Institututom za antropologiju iz Zagreba i Kineziološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.

Povijest zaposlenja

 • vrhunska sportašica od 1988. do 1989.
 • nastavnica TZK, od 1989. do 1991. radi u srednjoj školi u Matematičkom informatičkom centru – XV. Gimnaziji, a od 1991.-1994. godine u Osnovnoj školi ''A.B.Šimić'' i ''A. Mihanović''.
 • od 1994. do 1996. radi u Zagrebačkom športskom savezu kao mentorica sportskih škola atletike te kao vanjska suradnica
 • Napredovanja u sustavu visokog obrazovanja
 • vanjska suradnica na predmetu Atletika od 1994. godine na Fakultetu za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
 • stručna suradnica na predmetu Atletika od 01.05.1996. godine
 • asistentica na predmetu Atletika od 01.11. 2001. godine
 • docentica na predmetu Atletika od 08.06.2006. godine na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • izvanredna profesorica na predmetu Atletika od 05.05.2010. godine na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • redovita profesorica na predmetu Atletika i Atletika - hodanja i trčanja od 11.07.2013. godine na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • redovita profesorica u trajnom zvanju na predmetu Atletika hodanja i trčanja od 28.09.2018. godine na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Hobiji i osobni interesi

hobiji:

 • skijanje
 • planinarenje
 • trčanje i hodanje
 • plivanje

ostala zanimanja:

 • atletski sudac
 • povjerenik za atletska natjecanja
 • učitelj skijanja
 • atletski trener