Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

prof. dr. sc. Maja Horvatin

Zvanje: redoviti profesor

Funkcija: ECTS koordinator / Savjetnica dekana za nastavu i studente

Soba:
125
Konzultacije:

prema dogovoru putem e-maila ili osobno na fakultetu

Telefon:
+38513658725
Telefon kućni:
1725
Zavod/služba :
Zavod za kineziologiju sporta
Godina diplomiranja:
1995.
Godina magistriranja:
2002.
Godina doktoriranja:
2006.
Na zavodu od:
1996.

Nastava

Životopis

Školovanje: Maja Horvatin rođena 27. srpnja 1969.  godine u Karlovcu, gdje je završila osnovnu (OŠ Ivo Lola Ribar) i srednju školu Karlovačke gimnazije (COIUO Dr Ivan Ribar - matematičko-informatički smjer) završila je u Karlovcu. 1988. godine upisuje Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomira 1995. godine radnjom pod naslovom: ”Metodika treninga eksplozivne snage kod gimnastičarki mlađe dobne kategorije” (mentor: doc. dr. Tatjana Šadura), sa izbornim predmetima: Sportska gimnastika i Osnovne kineziološke transformacije. Poslijediplomski znanstveni studij na Fakultetu za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu upisuje 1997. godine. Magistrira 2002. godine radom pod nazivom ”Povezanost ritma i uspjeha u sportskoj i ritmičkoj gimnastici” (mentor: prof. dr. Sonja Tkalčić). Doktorira 2006. godine doktorskom disertacijom pod naslovom: ”Razlike u biomehaničkim parametrima kod izvođenja step aerobike” (mentor: prof. dr. Sonja Tkalčić; komentor: prof. dr. Vladimir Medved) i time stiče naslov doktor društvenih znanosti, znanstvenog polja odgojnih znanosti – grana kineziologija.

Nastavna djelatnost: od 1996. godine zaposlena je na Fakultetu za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu u suradničkom zvanju mlađeg asistenta; od 2002. godine u zvanju asistenta; od 2007. godine u zvanju višeg asistenta na predmetima: Osnovne kineziološke transformacije (žene), te sudjeluje u provedbi nastave usmjerenja Osnovne kineziološke transformacije i predmetu Skijanje (1996-2001), a od akademske godine 2005/06 na izbornom predmetu Elementarne igre. Od 2009. godine u zvanju docenta, od 2018. godine u zvanju izvanrednog profesora je nositelj predmeta: Osnovne kineziološke transformacije (žene), danas Osnovne kineziološke transformacije 1, izbornog predmeta Elementarne igre i predmeta smjera Osnovne kineziološke transformacije na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu.

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrani projekti

kao suradnik – istraživač sudjelovala/sudjeluje u realizaciji projekata odobrenih od MZOŠ u razdoblju od 2001. godine do danas:

  • projekt broj 0034209 – Biomehanička optimalizacija sportskih tehnika, voditelj prof. dr. sc. Mladen Mejovšek;
  • projekt broj 034-0000000-2340 – Biomehanička efikasnost vrhunskih hrvatskih sportaša, prof.dr.sc. Mladen Mejovšek;
  • projekt broj 034-0342610-2609 – Programiranje transformacijskih postupaka za razvoj kondicijskih obilježja, voditelj prof. dr. sc. Dragan Milanović
  • New training FUN for volleyBALL program / FUNBALL: Building solid and healthy FUNdamentalsfor volleyball in early age (6-9) group / 590816-EPP-1-2017-1-HR-SPO-SCP