Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Josipa Radaš

Zvanje: izvanredni profesor

Soba:
168
Konzultacije:

Konzultacije iz predmeta ritmička gimnastika održavaju se ponedjeljkom u 11.00 sati.

Telefon:
+38513658768
Zavod/služba :
Zavod za kineziologiju sporta
Godina diplomiranja:
2003.
Godina doktoriranja:
2014.

Nastava

integrirani prijediplomski i diplomski

diplomski

prijediplomski

Životopis

Josipa Radaš je rođena 22.01.1980. godine u Zagrebu, Hrvatica, državljanka RH.

 

Školovanje:

Osnovnu školu i VII opću gimnaziju završila je u Zagrebu. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala je 1998. godine na kojem je diplomirala u siječnju 2003. godine s prosjekom ocjena 4,84. Poslijediplomski doktorski studij kineziologije, na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je 2003. godine, na kojemu je položila sve ispite s prosjekom ocjena 4,93. Doktorski rad pod naslovom „KINANTROPOLOŠKI MODEL USPJEŠNOSTI RITMIČARKI JUNIORKI REPUBLIKE HRVATSKE“, uspješno je obranila 04. srpnja 2014. godine, na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Završila je program usavršavanja za obavljanje stručnih poslova u športu pri HOO-u i stekla zvanje trener ritmičke gimnastike. Stručni ispit za zanimanje učitelja tjelesne i zdravstvene kulture položila je 22.04.2004. nakon volontiranja u Osnovnoj školi "Matka Laginje".

 

Nastavna djelatnost, opis kretanja u struci:

Kao demonstrator, a kasnije kao vanjski suradnik sudjelovala je na predmetu Ritmička gimnastika na Sveučilišnom dodiplomskom studiju, Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 2002. sve do prosinca 2007. 0d 1.11.2007-2.12.2017  profesor je tjelesne i zdravstvene kulture u OŠ "Marije Jurić Zagorke".

Na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlena je od 02.12.2007. godine, kao asistentica na predmetu Ritmička gimnastika. Pristupnica također pri Kineziološkom fakultetu sudjeluje u provođenju nastave na izbornom predmetu Pilates i na izbornom modulu Fitnes, kao i na Studijskom centru za izobrazbu trenera (SCIT) za predmete studijskog smjera Ritmička gimnastika. Bila je sudac  u ritmičkoj gimnastici od 2001.- 2017. godine. 2014. godine sudjeluje na „pilates“ tečaju (First Croatian POLESTAR Educational Courses). Preko ERASMUS STA+ programa od 23.10.2017. do 27.10.2017. gostovala je na Universidad de Valencia u Španjolskoj gdje je održala osam sati predavanja i vježbi na predmetu Ritmička gimnastika. Za poslijedoktorandicu na predmetu Ritmička gimnastika birana je 10. rujna 2014. godine na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije na Kineziološkom fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 2018. godine zaposlena je kao docent na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu.

Nagrade i priznanja:

Bila je članica nacionalne reprezentacije ritmičke gimnastike i sudjelovala je na Europskom i Svjetskom prvenstvu. Nagradu za najbolju studenticu na drugoj godini Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dobila je 2000. godine.  Dobitnica je stipendije grada Zagreba kao i  rektorove nagrade 2002. godine za rad „Tjelesna aktivnost osoba oboljelih od diabetes mellitusa na zagrebačkom području“. U siječnju 2014. postaje članicom tehničkog odbora ritmičke gimnastike republike Hrvatske (TORGH). 

Znanstvena djelatnost:

Znanstvenu karijeru započinje tijekom studija na  Kineziološkom fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom poslijediplomskog studija te nakon njega, aktivno je sudjelovala na većem broju međunarodnih znanstvenih i znanstveno-stručnih konferencija o čemu svjedoče napisani i objavljeni radovi. Do prijave u koautorstvu objavila je: 6 (A1) znanstvenih radova u znanstvenim časopisima, 11 (A1) znanstvenih radova objavljenih u cijelosti u zbornicima skupova citiranih u relevantnim (sekundarnim i tercijarnim) izvorima informacija, 6 (A2) znanstvenih radova objavljenih kao originalni znanstveni radovi u cijelosti u zbornicima radova s međunarodnih znanstvenih skupova, 7 (A2) znanstvenih radova objavljenih kao originalni znanstveni radovi u cijelosti u zbornicima radova s domaćih znanstvenih ili znanstveno-stručnih skupova, ukupno 30 objavljenih znanstvenih radova i 15 stručnih radova objavljenih u stručnim časopisima i zbornicima domaćih i međunarodnih skupova. 2013. godine sudjeluje u  projektu  Sveučilišta u Zagrebu, voditelja projekta prof.dr.sc. Vladimira Medveda „Pedobarografske značajke ljudske lokomocije u sportu i medicini“.

Josipa Radaš izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti – polje kineziologija 9. siječnja 2015. godine.

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Radaš, J., Ukić, M., Furjan-Mandić, G. (2019). Model values of motor abilities of junior rhythmic gymnasts in the Republic of Croatia. Kinesiology, 51(2), 219-226. 

Radaš, J., Parlov, J., Furjan-Mandić, G. (2019). Planiranje treninga sinkroniziranog plivanja. U V. Babić (ur.), 28. Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, "Odgovor kineziologije na suvremeni način života", Zadar, 2019, (str.721-726), Hrvatski kineziološki savez.

Furjan-Mandić, G., Parlov, J., Radaš, J. (2019). Raspored olimpijskih i svjetskih medalja u sinkroniziranom plivanju u disciplini duo. U V. Babić (ur.), 28. Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, "Odgovor kineziologije na suvremeni način života", Zadar, 2019, (str.692-697), Hrvatski kineziološki savez.

Radaš, J., Sesar, V., Furjan-Mandić, G. (2017). Differences between Female Subjects Practicing Pilates and Aerobics. Sport Mont 15 (2017) 3: 25-28.

Furjan-Mandić,G., Bilbija, B., Radaš, J., Ivković, G. (2017). Impact of home fitness program on anthropological characteristics of physically active and physically inactive people. Sport Mont 16 (2018) 1: 33-36.

Furjan-Mandić, G., Novosel, P., Kolarec, M., Radaš, J. (2018). Faze učenja elemenata ritmičke gimnastike. U V.Babić (ur.), 27. Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, Hrvatski kineziološki savez, 169-174.

Radaš, J., Furjan-Mandić, G., Gruić, I. (2018). Anthropometrical Characteristics and Somatotype of Junior Rhythmic Gymnasts of Republic of Croatia. In P. Pezarat-Correia, J.P Vilas-Boas. O. Rivera, J. Cabri (Eds.), Proceedings of the 6th International Congress on Sport Sciences Research and Technology Support (icSPORTS 2018), pp. 165-169.

Furjan-Mandić, G., Radaš, J., Zaletel, P., Gruić, I. (2018). Factorial Analysis of Body Elements in Rhythmic Gymnastics. In P. Pezarat-Correia, J.P Vilas-Boas. O. Rivera, J. Cabri (Eds.), Proceedings of the 6th International Congress on Sport Sciences Research and Technology Support (icSPORTS 2018), pp. 170-179.

Furjan-Mandić, G., Begonja, A., Jagodić Rukavina, A. & Radaš, J. (2017) Differences in foot and leg flexibility and balance between trainees of classical pilates and Body technique. U: International Scientific Conference Effects of Applying Physical Activity on Anthropological Status of Children, Adolescents and Adults. Beograd, Srbija, 11.-12. 12. 2017.

Furjan-Mandić,G., Bilbija, B., Radaš, J., Ivković, G. (2017). Impact of home fitness program on anthropological characteristics of physically active and physically inactive persons. In Book of Abstracts of the 14th International Scientific Conference on Transformation Process in Sport „Sport Performance“, pp. 46-47.

Furjan-Mandić,G., Katović, D., Bijelić, S., Radaš, J. (2017). An analysis of the judging criteria in rhythmic gymnastics. In D. Milanović, G. Sporiš, S. Šalaj, D. Škegro (Eds.), Proceedings book of 8th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija, 2017, „20th Anniversary“ (pp.698-701). Zagreb: Faculty of Kinesiology.

Horvatin-Fučkar, M., Furjan-Mandić,G., Radaš, J. (2017). Differences between ten generations of female students of faculty of kinesiology on burpee30 test. In D. Milanović, G. Sporiš, S. Šalaj, D. Škegro (Eds.), Proceedings book of 8th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija, 2017, „20th Anniversary“ (pp.603-607). Zagreb: Faculty of Kinesiology.

Radaš, J., Kolarec, M., Furjan-Mandić, G. (2017). Manipulacija rekvizitima iz ritmičke gimnastike u svrhu razvoja koordinacije kod učenika. U I. Jukić, L. Milanović, V. Wertheimer, (ur.), 15. godišnja međunarodna konferencija  „Kondicijska priprema sportaša“, Zagreb, 2017, (str.217-223). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske.

Furjan-Mandić, G., Roguljić, V., Radaš, J. (2016). Utjecaj kondicijskog treninga u svrhu poboljšanja ravnoteže kod mladih nogometaša. U I. Jukić, C. Gregov, S. Šalaj, L. Milanović, V. Wertheimer, D. Knjaz (ur.), 14. godišnja međunarodna konferenc „Kondicijska priprema sportaša“, Zagreb, 2016, (str.87-91). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske.

Gruić, I., Cebović, K., Radaš, J., Bolčević, F. & Medved., V. (2015). Pedobarographic Features of Gait Measured by FDM1.5 PMD. In Proceedings of the 3rd International Congress on Sport Sciences Research and Technology Support. SCITEPRESS - Science and Technology Publications, pp. 66–71.

Gruić, I., Cebović, K., Radaš, J., Bolčević, F. & Medved., V. 2015. Pedobarographic Features of Gait Measured by FDM1.5 PMD. In Book of Abstracts of the 3rd International Congress on Sport Sciences Research and Technology Support. SCITEPRESS - Science and Technology Publications, pp.31-32.

Radaš, J., Sesar, V., Furjan-Mandić, G. (2015). Difference in strength between women who practice pilates and aerobic. Proceedings of the «10th International conference on kinanthropology”. (Eds. M. Zvonař, Z. Sajdlová), Brno 18.-20.11.2015. Brno: Masaryk University, Faculty of sport studies- SAŽETAK

Radaš, J., Furjan-Mandić, G., Horvatin-Fučkar, M. (2014). The influence of rhythmic gymnastics treatment on flexibility of female students faculty of kinesiology. In D. Milanović, G. Sporiš (Eds.), Proceedings book of 7th International Scientific Conference on Kinesiology, Zagreb, 2014, „Fundamental and Applied Kinesiology-Steps Forward“ (str.731-734). Zagreb: Faculty of Kinesiology.

Furjan-Mandić, G., Strikinac, M., Radaš, J. (2014). Exercising habits and subjective quality of life self-evaluation of women enrolled in group fitness programs. In D. Milanović, G. Sporiš (Eds.), Proceedings book of 7th International Scientific Conference on Kinesiology, Zagreb, 2014, „Fundamental and Applied Kinesiology-Steps Forward“ (str.343-348). Zagreb: Faculty of Kinesiology.

Furjan-Mandić, G., Žiković, A., Radaš, J., Kolarec, M. (2014). Elementi ritmičke gimnastike primjereni za srednjoškolsku dob. .U V.Findak (ur.), Zbornik radova 23. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske „ Kineziološke aktivnosti i sadržaji za djecu, učenike i mladež s teškoćama u razvoju i ponašanju te za osobe s

 Kolarec, M., Horvatin-Fučkar, M., Radaš, J. (2013). Correlation between motor skills and performance evaluation of ball routine elements in rhythmic gymnastics. Acta Kinesiologica, 7(1), 104-108.

Radaš, J.,  Furjan-Mandić G., Vlašić, J. (2013). The connection of  the rhythm test results and the grade in performing obligatory ball routine in rhythmic gymnastics. In M.Doupona Topič & T.Kajtna (Eds.) Proceedings of the 6th Conference for youth sport (201-205), Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of sport.

Vlašić, J., Oreb, G., Radaš, J. (2012). Relation of  the rhythm and success in dancing.  In M.Doupona Topič & T.Kajtna (Eds.) Proceedings of the 6th Conference for youth sport (206-210), Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of sport.

Furjan-Mandić, G., Kolarec, M., Radaš, J. (2012). Povezanost elemenata s rekvizitima sa specifičnim testom za procjenu ritma u ritmičkoj gimnastici. U S. Simović (Ur.) 3. Međunarodni naučni kongres „ Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije“(189-193), Banja Luka: Univerzitet Banja Luka, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Radaš, J., Caltanella, M., Furjan-Mandić. G. (2013). Big and small ball pilates workout exercise intensity. World Academy of Science, Engineering and Technology 76 (1142-1146), Johannesburg, South Africa.

Furjan-Mandić, G., Ban, D., Medved, V., Radaš, J., Kondrić, M. (2013). Electromyographic indicators of the different abdominal muscles during abdominal exercises in aerobics. World Academy of Science, Engineering and Technology 76 (1146-1148), Johannesburg, South Africa.

Hraski, M., Radaš, J. (2011). The general flexibility of female students after one year physical education treatment. In I. Prskalo, V. Findak & J.Strel (Eds.) The 5th International Conference on Advences and Systems Research, Zagreb, 2011, „ 5th Special Focus Symposium: Kinesiological Prevention in Education“ (pp.75-83), Zagreb: Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb.

Horvatin Fučkar, M., Petrovečki, R., Radaš, J., Furjan Mandić, G. (2012). Utjecaj naprednih pilates vježbi na neke dimenzije motoričkih sposobnosti. U Đ. Miletić, S. Krstulović, Z. Grgantov, T. Bavčević & A. Kezić (ur.) 4. Međunarodni znanstveni kongres“ Suvremena kineziologija“ (515-521), Split: Kineziološki fakultet, Sveučilišta u Splitu.

Radaš, J., Furjan-Mandić, G., Ružić, L. (2012). Razlike u tjelesnoj aktivnosti između muškaraca i žena oboljelih od dibetes mellitusa. Hrvatski športskomedicinski vjesnik, 27:24-27.

Furjan-Mandić, G., Šebić, L., Radaš, J. (2011). Correlation between efficiency in performing body elements and elements with a rope and ribbon in rhythmic gymnastics. In D. Milanović & G. Sporiš (Eds.), Proceedings book of 6th International Scientific Conference on Kinesiology, Zagreb, 2011, „ Integrative power of kinesiology“ (pp. 455-458). Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb.

Radaš, J., Trošt Bobić, T. (2011). Posture in top-level Croatian rhythmic gymnasts and non-trainees. Kinesiology, 43(1), 64-73.

Radaš, J., Hraski, M. (2010). The differences between anthropometry and flexibility of kinesiology and teacher education college students. In I. Prskalo, V. Findak & J.Strel (Eds.) The 4th International Conference on Advences and Systems Research, Zagreb, 2010, „ 4th Special Focus Symposium: Individualizing Instruction in Kinesiology Education“ (pp.146-156). Zagreb: Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb.

Trošt Bobić, T., Radaš, J. (2010). Lumbar spine dynamic stability evaluation – a new field test. Hrvatski športskomedicinski vjesnik, 25(2), 75-80.

Furjan-Mandić, G., Radaš, J., Kolarec, M. (2010). Correlation between efficiency in performing body elements and elements with a ball in rhythmic gymnastics. In A. Rendimiento (Eds.), Congreso de la asociacion internacional de escuelas sup de educacion fisica(AIESEP), Coruna, 2010., CD Coleccion Congresos Nº16 – ISBN : 978-84-614-9946-5.

Radaš, J., Kolarec, M., Furjan-Mandić, G. (2010). Povezanost nekih motoričkih sposobnosti studentica Kineziološkog fakulteta s učinkovitošću izvođenja tjelesnih elemenata u ritmičkoj gimnastici. U I. Jukić, C. Gregov, S. Šalaj, L. Milanović, T. Trošt-Bobić (ur.), 8. godišnja međunarodna konferencija „Kondicijska priprema sportaša“, Zagreb, 2010, (str.626-628).  Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske.

Radaš, J., Hraski, M. (2010). Značaj tjelesnog odgoja i motoričke „pismenosti“ za cjelokupan razvoj djece predškolske dobi- primjer treninga za razvoj fleksibilnosti. U M. Andrijašević, D. Jurakić. (ur.), međunarodna znanstveno-stručna konferencija „Kineziološki sadržaji i društveni život mladih“, Zagreb, 2010, (str. 240-247). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Furjan-Mandić, G., Kolarec, M., Radaš, J. (2010). Individualni pristup kod sastavljanja natjecateljske koreografije u ritmičkoj gimnastici. U V.Findak (ur.), Zbornik radova 19. ljetne škole kineziologa RH, Poreč, 2010,  (str. 321-326). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

Jurinec, J., Hraski, M., Hraski, Ž. (2008). A simple method for the selection of preschool girls in rhythmic gymnastics. U I. Prskalo, V. Findak, J.Strel (ur.), The 2nd International Conference on Advences and Systems Research, Zadar, 2008, „ 2nd Special Focus Symposium on Kinesiological Education- the answer of the contemporary school“ (str.112-119). Zagreb: Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb.

Kolarec, M., Furjan-Mandić, G., Radaš, J. (2009). Izdržljivost u ritmičkoj gimnastici. U I. Jukić, D. Milanović, C. Gregov., S. Šalaj (ur.), 7. godišnja međunarodna konferencija „Kondicijska priprema sportaša“, Zagreb, 2009, (str.446-447).  Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Furjan-Mandić, G., Jurinec, J., Kolarec, M. (2008).  Trening snage u ritmičkoj gimnastici. U I. Jukić, D. Milanović, C. Gregov (ur.), 6. godišnja međunarodna konferencija „Kondicijska priprema sportaša“, Zagreb, 2008, (str.261-263).  Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Jurinec, J., Furjan-Mandić, G., Kolarec, M.(2008). Ritmička gimnastika za muškarce- novi sport. U B. Neljak (ur.), Zbornik radova 17. ljetne škole kineziologa RH, Poreč, 2008,  (str. 520-524). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

Jurinec, J., Furjan-Mandić, G. (2008).  Influence of specially programmed rhythmic gymnastics training on changes of certain basic motor abilities in girls. U D. Milanović, F. Prot (ur.), Proceedings book of 5th International Scientific Conference on Kinesiology, Zagreb, 2008, „ Kinesiology research trends and applications“ (str.455-458). Zagreb: Faculty of Kinesiology.

Hraski, M., Jurinec, J.(2008).  The analysis of skiers activities during their free time. U D. Milanović, F. Prot (ur.), Proceedings book of 5th International Scientific Conference on Kinesiology, Zagreb, 2008, „ Kinesiology research trends and applications“ (str.818-822). Zagreb: Faculty of Kinesiology.

Kolarec, M., Jurinec, J. (2008). Stanje i perspektiva "C" programa u ritmičkoj gimnastici. U B. Neljak (ur.), Zbornik radova 17. ljetne škole kineziologa RH, Poreč, 2008,  (str. 320-324). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

Jurinec, J., Vunić, M. (2006). Konstrukcija i validacija mjernog instrumenta za procjenu statičke ravnoteže.  U V.Findak (ur.), Zbornik radova 15. ljetne škole kineziologa RH, Rovinj, 2006, (str. 151-156). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

Jurinec, J., Dimitrijević, V., Vunić, M. (2005).  Childrenٰs satisfaction with the program in "Thalassotherapia". U D. Milanović, F. Prot (ur.), Proceedings book of 4th International Scientific Conference, Opatija, 2005, „ Science and profession – challenge for the future“ (str.317-320). Zagreb: Faculty of Kinesiology.

Jurinec, J., Furjan-Mandić, G., Vunić, M., Kolarec, M. (2005). Ritmička gimnastika na Internetu. U V.Findak (ur.),  Zbornik radova 14. ljetne škole kineziologa RH, Rovinj,  2005, (str. 192-196). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

Vunić, M., Hraski, Ž.,  Jurinec, J., (2005).  Usmjeravanje šestogodišnjaka u sportsku školu odbojke. U V.Findak (ur.), Zbornik radova 14. ljetne škole kineziologa RH, Rovinj, 2005, (str. 146-149). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

Jurinec, J., Furjan-Mandić, G., Kolarec, M. (2004).  Testovi za provjeravanje potencijalne uspješnosti ritmičarki starih od 7 do 9 godina. U V.Findak (ur.),  Zbornik radova 13. ljetne škole kineziologa RH, Rovinj,  2004, (str. 339-343). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.Kolarec, M., Wolf-Cvitak, J., Jurinec, J. (2004). Testovi za procjenu potencijalne uspješnosti u ritmičkoj gimnastici namijenjeni početnicima. U V.Findak (ur.),  Zbornik radova 13. ljetne škole kineziologa RH, Rovinj,  2004, (str. 343-350). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

Furjan-Mandić, G., Jurinec, J., Wolf-Cvitak, J., Kolarec, M. (2003).  Metode za razvoj fleksibilnosti u ritmičkoj gimnastici. U V.Findak (ur.),  Zbornik radova 12. ljetne škole kineziologa RH, Rovinj,  2003, (str. 139-144). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

 Hraski, Ž.,  Dimitrijević, V.,  Jurinec, J. (2002).  Kinematic efficiency of the starting shot performed by the best Croatian golf player. U D. Milanović, F. Prot (ur.), Proceedings book of 3rd International Scientific Conference, Opatija, 2002, „ Kinesiology – New Perspectives“ (str. 673-677). Zagreb: Faculty of Kinesiology,

 University of Zagreb.                       

Jurinec, J., Kangler, M. (2002).  Physical activity of diabetic patients in Zagreb and its surroundings. U D. Milanović, F. Prot (ur.), Proceedings book of 3rd International Scientific Conference, Opatija, 2002, „ Kinesiology – New Perspectives“ (str. 530-532). Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb.

Izabrani projekti

Pedobarografske značajke ljudske lokomocije u sportu i medicini.

Povijest zaposlenja

  • 2000-2009 trener ritmičke gimnastike u GK "Maksimir"
  • tijekom studija od 1999-2003 demonstrator na predmetu Rimička gimnastika
  • 0d 2003 d0 2007 vanjski suradnik na predmetu Ritmička gimnastika
  • 0d 1.11.2007-2.12.2017  profesor tjelesne i zdravstvene kulture OŠ "Marije Jurić Zagorke"
  • 0d 2.12.2007 zaposlena pri Kineziološkom fakultetu u Zagrebu u zvanju asistenta na predmetu Ritmička gimnasatika
  • 2014. zaposlena pri Kineziološkom fakultetu u Zagrebu u zvanju postdoktorand na predmetu Ritmička gimnasatika
  • 2018. zaposlena pri Kineziološkom fakultetu u Zagrebu u zvanju docent na predmetu Ritmička gimnasatika