Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Tomislav Đurković

Zvanje: izvanredni profesor

Funkcija: Prodekan za stručne studije

Soba:
40/1
Konzultacije:

Utorkom od 9-10 sati uz prethodnu najavu putem e - maila. Termin konzultacija može se prilagoditi s obzirom na obaveze studenata ili profesora.

Zavod/služba :
Zavod za kineziologiju sporta
Godina diplomiranja:
1999.
Godina magistriranja:
2007.
Godina doktoriranja:
2009.
Na zavodu od:
2003.

Nastava

integrirani prijediplomski i diplomski

diplomski

prijediplomski

Životopis

Školovanje: Tomislav Đurković rođen je u Zadru 11.03. 1976 godine gdje je završio osnovnu i srednju Biološku školu. Fakultet za fizičku kulturu upisao je 1994., a diplomirao 1999. godine obranom diplomskog rada pod naslovom ”Analiza i prijedlog plana i programa odbojkaških sadržaja za osnovne i srednje škole” (mentor: prof. dr. Nenad Marelić). Na istom fakultetu magistrirao je obranom teme pod naslovom ”Analiza utjecaja situacijskih parametara na učinkovitost igre u rotaciji na EP kadeta u odbojci” (mentor: prof. dr. Nenad Marelić) 2007. godine. Doktorirao  je 09. srpnja 2009. godine obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom Razlike među skupinama odbojkaša u morfološkim, motoričkim i funkcionalnim obilježjima s obzirom na kvalitetu, ekipni status i uloge u igri (mentor: prof. dr. Nenad Marelić).

Nastavna djelatnost: Na Kineziološkom fakultetu je zaposlen od 2003. godine, trenutno u zvanju izvanrednog profesora. Sudjeluje u provođenju nastave na sveučilišnom integriranom studiju Kineziologija (kolegiji Odbojka, Odbojka na pijesku te specijalistički kolegiji na modulu Odbojka). Također, nastavu izvodi i na stručnom prijediplomskom i diplomskom studiju Izobrazba trenera - smjer Odbojka. Koautor je priručnika „Nastavne teme iz odbojke za osnovne škole – priručnik za učitelje tjelesne i zdravstvene kulture“ te knjige „Uvod u specijalizaciju igračkih uloga u odbojci“ koji se koriste kao službena literaturana na navedenim studijskim programima. Kao član uredništva sudjelovao je u  pokretanju stručnog časopisa pod nazivom „Odbojkaški trener“.

Stručna djelatnost: Tijekom školovanja igra odbojku u odbojkaškom klubu Zadar. Trenerskim poslom bavi se od 1999. godine. Kao trener radio je šest natjecateljskih sezona u AOK Mladost/Zagreb sa kadetskom, juniorskom i seniorskom muškom ekipom, tri natjecateljske sezone kao trener prvoligaške ekipe ŽOK Azena – Velika Gorica te tri natjecateljske sezone kao trener prvoligaške ekipe OK Zagreb. Od 2013. do 2016. godine trener je u HAOK Mladost. Sljedeće dvije godine trener je prvoligaške ekipe Fortis/Olimpik. Kao trener sudjelovao u radu kadetske, juniorske i seniorske muške reprezentacije Hrvatske. Vodio je odbojkašku reprezentaciju  Sveučilišta u Zagrebu (m) sa kojom je nekoliko puta bio prvak Hrvatske , a 2004. godine i osvajač Europskog prvenstva održanog u Bragi/Portugal. Kao prvi trener vodio je odbojkašku reprezentaciju  Sveučilišta u Zagrebu i na EP u Italiji 2008. godine (četvrtfinale). Član je udruge trenera Hrvatskog odbojkaškog saveza. Predavao na seminarima trenera hrvatskog odbojkaškog saveza, Odbojkaškog saveza Srbije te Odbojkaškog saveza Rusije.

Znanstvena djelatnost: Sudjelovao je u mnogim znanstveno – stručnim istraživanjima i konferencijama o čemu svjedoče napisani i objavljeni radovi. Objavio je 56 znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovao na pet stručnih i znanstveno – istraživačka projekata.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Kvalifikacijski radovi

Đurković, T. (1999). Analiza i prijedlog plana i programa odbojkaških sadržaja za osnovne i srednje škole. Diplomski rad, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb.

Đurković, T. (2007). Analiza utjecaja situacijskih parametara na učinkovitost igre u rotaciji na EP kadeta u odbojci. Magistarski rad, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb.

Đurković, T. (2009). Razlike među skupinama odbojkaša u morfološkim, motoričkim i funkcionalnim obilježjima s obzirom na kvalitetu, ekipni status i uloge u igri. Disertacija, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb.

 

Knjige i priručnici

Đurković, T. (2017). Health and injury prevention on hard surfaces for young athletes in the field of volleyball. New training program & TTT Handbook. Croatian Athletic Volleyball Club Mladost. Zagreb, Croatia / Đurković, Tomislav (ur.). Zagreb, Hrvatska: Croatian Athletic Volleyball Club Mladost.

Janković, V., Đurković, T., Rešetar, T. (2009). Uvod u specijalizaciju igračkih uloga u odbojci.
Zagreb: Autorska naklada.

Marelić, N., Marelić, S., Đurković, T., Rešetar, T. (2008). Nastavne teme iz odbojke za osnovne škole. Zagreb: Kineziološki fakultet.
 

Đurković, T., Marelić, N., Rešetar, T. (2014). Volleyball. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology.
 

Znanstveni radovi objavljeni u (a) časopisima i publikacijama zastupljenima u jednoj od citatnih baza podataka, i/ili (b) časopisima i publikacijama s međunarodnim uredništvom i inozemnim recenzentima (A1 radovi) i znanstveni radovi objavljeni in extenso u zbornicima međunarodnih znanstvenih skupova citiranim u relevantnim (sekundarnim i tercijarnim) izvorima informacija (A1 radovi)

 1. Đurković, T., Đerđa, D., Marelić, N., Antekolović, Lj., Rešetar, T. (2005). The analysis of two groups of basketball teams based on the situational parameters of the game. In: D. Milanović and F. Prot (eds.),  4th International Scientific Conference "Science and profession - challenge for the future", Proceedings Book, Opatija, Croatia, September 7-11. 2005, pp.466 - 469. Zagreb: Faculty of Kinesiology University of Zagreb.
 2.  Marelić, N., Rešetar, T., Zadražnik, M., Đurković, T. (2005). Modelling of situation parameters in top level volleyball. In: D. Milanović and F. Prot (eds.), 4th International Scientific Conference "Science and profession - challenge for the future", Proceedings Book, Opatija, Croatia, September 7-11. 2005, pp.459 - 462. Zagreb: Faculty of Kinesiology University of Zagreb.
 3. Marelić, N., Rešetar, T., Đurković, T. (2006). Usmjeravanje i izbor prvoligaških odbojkaških igrača u Hrvatskoj. Hrvatski Športskomedicinski Vjesnik, 21 (1), 32 - 38.
 4. Marelić, N., Đurković, T., Rešetar, T. (2007). Interpersonalni odnosi kadetske odbojkaške reprezentacije prije i nakon natjecanja. Hrvatski Športskomedicinski Vjesnik, 22 (1), 32 - 39.
 5. Đurković, T., Marelić. N., Rešetar, T. (2008). Influence of the position of players in rotation on differences between winning and losing teams in volleyball. International Journal of Performance Analysis in Sport, 8 (2), 8 - 15.
 6. Marelić. N., Đurković, T.,  Rešetar, T. (2008). Razlike u kondicijskim sposobnostima i morfološkim karakteristikama odbojkašica različitog statusa u ekipi. Hrvatski Športskomedicinski Vjesnik, 23 (1), 30 - 34.
 7. Marelić, N., Rešetar, T. Đurković, T. (2008). Differences in the situation efficiency between two groups of women volleyball teams in six rotations of the game. In D. Milanović and F. Prot (eds.), 5th International Scientific Conference on kinesiologyKinesiology Research Trends and ApplicationsProceedings Book, Zagreb, Croatia, September 10.-14. 2008, pp. 962-966. Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb.
 8. Marelić, N., Đurković, T., Rešetar, T. (2008). Differences in the conditioning and morphological characteristics between junior and senior volleyball players. In D. Milanović and F. Prot (eds.), 5th International Scientific Conference on kinesiology ”Kinesiology Research Trends and Applications” Proceedings Book, Zagreb, Croatia, September 10.-14. 2008, pp. 958-962. Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb.
 9. Đurković, T., Marelić. N.,  Rešetar, T. (2009). Rotation analysis of teams’ performances at 2003 youth european volleyball championship. Kinesiology 41(1), 19 – 24.
 10. Đurković, T., Marelić, N., Rešetar, T. (2012).   Morfološke razlike između skupina prvoligaških odbojkaša različitih pozicija u igri. Hrvatski Športskomedicinski Vjesnik, 27 (2), 72 - 78.
 11. Đurković, T.,  Marelić, N., Rešetar, T. (2014). Differences in aerobic capacity indicators between the croatian national team and club level volleyball players. Kinesiology 46 1(suppl.),  60 – 66.

 

Znanstveni radovi objavljeni kao: članak objavljen u časopisu i kategoriziran kao originalni znanstveni rad, pregledni rad ili prethodno priopćenje; poglavlje u knjizi; rad u zborniku sa znanstvenog skupa, ako je objavljen u cjelini (A2 radovi)

 1. Marelić, N., Žugić, Z., Banovak, D., Janković, V., Đurković, T., Rešetar T. (2001). Analiza mikrosocijalne strukture ženske odbojkaške ekipe. Hrvatski Športskomedicinski Vjesnik, 16 (1-3), 26 – 29.
 2. Đurković, T., Marelić, N., Hraski, Ž., Šikanja Lj. (2005). Biomehanička analiza smeča iz prednje i stražnje zone u odbojci. Hrvatski Športskomedicinski Vjesnik, 20 (1), 20 – 26.
 3. Marelić, N., Rešetar, T., Zadražnik, M., Đurković, T. (2005).  Modelling of situation parameters in top level volleyball. In: Milanović, D. and Prot, F. (eds.). Proceedings book of 4th International Scientific Conference on Kinesiology "Science and Profession - Challenge for the Future", Zagreb, 2005., pp. 459-462. Faculty of Kinesiology University of Zagreb.
 4. Marelić, N., Đurković, T., Rešetar, T. (2007). Razlike rezultata motoričko-funkcionalnih testova odbojkaša mjerenih u dvije vremenske točke. U: Findak, Vladimir (ur.). Zbornik radova 16. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske.  Zagreb, 2007., str. 141-148. Zagreb, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 5. Đurković, T., Marelić, N., Rešetar, T. (2007). Kvantitativne promjene u pokazateljima eksplozivne snage tipa skočnosti pod utjecajem trenažnog procesa u odbojci. U: V. Findak (ur.), Zbornik radova 16. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, “Antropološke, metodičke, metodološke i stručne pretpostavke rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije”, Poreč, 19-23. lipnja 2007., str. 100–105.
 6. Đurković, T., Marelić, N., Rešetar, T. (2008). Utjecaj trenažnog procesa na razlike u nekim pokazateljima snage u odbojci. U: Jukić I., Milanović, D., Gregov, C. (ur.), Zbornik radova 6. Godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša, Zagreb, 23-24. veljače 2008., str. 148-153. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 7. Đurković, T., Marelić, N., Rešetar, T. (2008). Konstrukcija i validacija testa za procjenu specifične agilnosti u odbojci (SHOP). U: Jukić I., Milanović, D., Gregov, C. (ur.), Zbornik radova 6. Godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša, Zagreb, 23-24. veljače 2008., str. 148-153. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 8. Marelić, N., Đurković, T., Rešetar, T. (2007). Razlike rezultata motoričko-funkcionalnih testova odbojkaša mjerenih u dvije vremenske točke. U: V. Findak (ur.), Zbornik radova 16. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, “Antropološke, metodičke, metodološke i stručne pretpostavke rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije”, Poreč, 19-23. lipnja 2007., str. 141–148.
 9. Marelić, N., Đurković, T., Simunić, I. (2008). Diskriminativna analiza odbojkaških ekipa prema plasmanu na Europskom prvenstvu za žene. U: B. Neljak (ur.), Zbornik radova 17. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, “Stanje i perspektiva razvoja u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije”, Poreč, 24-28. lipnja 2008., str. 135–141.
 10. Marelić, N., Rešetar, T., Đurković, T. (2008). Differences in the situation efficiency between two groups of women volleyball teams in six rotations of the game. U: Milanović, D., Prot, F. (ur.). Kinesiology research trends and applications. Zagreb, 2008. Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb.
 11. Marelić, N., Đurković, T., Rešetar, T. (2008). Differences in the conditioning and morphological characteristics between junior and senior volleyball players. In: Milanović, D. and Prot, F. (eds.). Kinesiology research trends and applications. Zagreb, pp. 958-961.  Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb.
 12. Marelić, N., Đurković, T., Rešetar, T. (2009). Razlike u motoričkim i morfološkim mjerama odbojkaša početne postave i rezervi. U: V. Findak, B. Neljak (ur.), Zbornik radova 18. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, „Metodički organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“, Poreč, 23-27. lipnja 2009., str. 177–182.
 13. Đurković, T. Marelić, N. Rešetar, T. Razlike u brzinsko-snažnim obilježjima skupina odbojkaša različite kvalitete. (2010). U: Jukić, I., Gregov, C., Šalaj, S., Milanović, L., Trošt Bobić, T. (ur.). Trening brzine, agilnosti i eksplozivnosti / Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Udruga kondicijskih trenera hrvatske, str. 260-265.
 14. Marelić, N., Rešetar, T., Đurković, T. (2011). Analiza dviju skupina poraženih ekipa u svrhu dijagnostike u odbojci. U: Findak, V. (ur.). Zbornik radova „Dijagnostika u području edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“, Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, 2011. str. 86-90. Zagreb, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 15. Đurković, T., Marelić, N., Rešetar, T. (2011). Latent structure of the anthropometric   dimensions in elite Croatian volleyball players. In: D. Milanović and G. Sporiš (eds.), 6th International Scientific Conference of Kinesiology, Proceedings Book, Opatija, Croatia, September 08-11, 2011, pp. 500-504. Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb.
 16. Marinović, M., Marelić, M., Đurković, T. (2018). Razlike u morfološkim obilježjima i kondicijskim sposobnostima selektiranih i neselektiranih odbojkašica kadetskog uzrasta. U: Milanović, L., Wertheimer, V., Jukić, I. (ur.). Zbornik radova xx. Godišnje međunarodne konferencije „Kondicijska priprema sportaša“, Zagreb, 2018.,  str. 128-131. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 17. Đurković, T.,  Ban, M., Marelić, N. (2017). Asymmetry in functional movements in croatian women’s premier league volleyball players. In: D. Milanović, G. Sporiš, S. Šalaj and D. Škegro (eds.). 8th International Scientific Conference on Kinesiology, Proceedings Book, Opatija, Croatia, pp. 25-28.  Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb.
 18. Đurković, T., Ivančić, M., Marelić, N. (2017). Functional assessment of movement with the aim of establishing asymmetry in the range and quality of motion in volleyball players „HAOK Mladost“. Proceedings of the 11th International conference on kinanthropology: "Sport and Quality of Life", Brno, Czech Republic, pp. 27-33.  Brno, Češka, 2017.
 19. Trošt Bobić, T., Đurković, T., Bodrožić, Z. (2017). Low back pain in female volleyball players of the first Croatian national league. Proceedings Book of the 8th International Conference on Kinesiology / 8th International Scientific Conference on Kinesiology, Proceedings Book, Opatija, Croatia, pp. 64-68.  Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb.
 20. Golec, V., Vučetić, V., Đurković, T. (2015). Razlike u eksplozivnoj snazi tipa skočnosti između košarkaša i odbojkaša. U: Jukić, I., Gregov, C.,  Šalaj, S., Milanović, L., Werthheimer, V. (ur.). Zbornik radova 13. Godišnja međunarodne konferencije "Kondicijska priprema sportaša", Zagreb, 2015., str. 90-94. Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb.

 

Stručni radovi objavljeni u stručnim časopisima i zbornicima domaćih i međunarodnih skupova

 1. Marelić, N., Đurković, T. Rešetar, T., Janković, G. (2003). Primjer pripremnog perioda odbojkaša s naglaskom na kondicijsku pripremu. Zagreb, U: Milanović, D., Jukić, I. (ur.), Zborniku radova Međunarodnog znanstveno - stručnog skupa: „Kondicijska priprema sportaša“, Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2003., str. 451 - 459.
 2. Marelić, N.,  Đurković, T., Janković, V., Busch, T., Marelić, S., Rešetar T. (2003). Analiza i prijedlog promjena plana i programa sadržaja odbojke za osnovne i srednje škole. U: Delija, K. (ur.), Zbornik radova 12. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske,  Rovinj: Hrvatski kineziološki savez, 2003., str.  245-249.
 3. Đurković, T., Rešetar, T., Marelić, N. (2004). Prijedlog testova za vrednovanje znanja odbojkaških elemenata zastupljenih u planu i programu osnovne škole od 5. do 8. razreda. U: Delija, K. (ur.), Zbornik radova 13. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske: „Vrednovanje u području edukacije, sporta i sportske rekreacije“, Rovinj: Hrvatski kineziološki savez, 2004., str. 302-307.
 4. Marelić, N., Đurković, T., Rešetar, T. (2004). Razvoj skočnosti u odbojci. Kondicijski trening 2 (2), 27-34.
 5. Janković, V., Marelić, N., Đurković, T., Rešetar, T. (2005). Modeliranje programa za razvoj anaerobne alaktatne i laktatne izdržljivosti u odbojci. U: Jukić, I., Milanović, D., Šimek, S. (ur.). Zbornik 3. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša.
  Zagrebački športski savez; Udruga kondicijskih trenera Hrvatske. Zagreb, 2005., Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 6. Rešetar, T., Đurković, T., Marelić, S., Borovina, H. (2008). Razlike u strukturi igre odbojke 6 : 6 i 3 : 3. U: Neljak, B. (ur.),  Zbornik radova 17. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske,  Poreč: Hrvatski kineziološki savez, 2008., str. 550-555.
 7. Rešetar, T., Đurković, T., Marelić, N. (2010).  Izbor i opis motoričkih testova za procjenu specifičnih brzinsko-eksplozivnih sposobnosti u odbojci. U: Jukić, I., Gregov, C., Šalaj, S., Milanović, L.,  Trošt Bobić, T. (ur.). Zbornik radova „Trening brzine, agilnosti i eksplozivnosti“. Udruga kondicijskih trenera hrvatske. Zagreb, 2010., str. 192-196. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

Sažeci u zbornicima i časopisima

 1. Đurković, T., Marelić, N., Rešetar, T. (2013).  Comparison of the spike velocity between different groups of volleyball players. In: Balagué, N., Torrents, C., Vilanova, A., Cadefau, J., Tarragó, R., Tsolakidis, E. (eds.). Book of abstracts of 18th annual Congress of the European College of Sport Science, ECSS. Barcelona, 2013., pp. 414-415. Barcelona: European College of Sport Science.
 2. Antekolović, Lj., Baković, M., Đurković, T. (2013). The 3D kinematic efficiency of Usain Bolt's sprinting stride. In: Balagué, N., Torrents, C., Vilanova, A., Cadefau, J., Tarragó, R., Tsolakidis, E. (eds.). Book of abstracts of 18th annual Congress of the European College of Sport Science, ECSS. Barcelona, 2013., pp. 520-520. Barcelona: European College of Sport Science.

 

 

[1] citirano prema Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (Nacionalno vijeće za znanost – NN 84/2005)

 

Profesionalni interesi i članstva

Odbojkaški trener.

Izabrani projekti

Uspješno sudjelovao na sljedećim projektima:

 • WE_CARE With Establishment of national Care and development centers we support elite Athletes in balancing their sports and education/employment REsults/ 613465-EPP-1-2019-1-HR-SPO-SCP
 • FUN for volleyBALL/FUNBALLNew training Program: „Building solid and healthy FUNdamentalsfor volleyball in early age (6-9) group”/590816-EPP-1-2017-1-HR-SPO-SCP
 • New training Program: „Health and Injury Prevention on Hard sURfaces for young Athletes“ in the field of volleyball HIPHURA (FOR VOLLEYBALL)“/EAC/A04/2015, 579913-EPP-1-2016-1-HR-SPO-SSCP
 • „RELACIJE EKIPNIH KARAKTERISTIKA ODBOJKAŠKE IGRE“, voditelja prof. dr. Nenada Marelića - projekt broj 034218
 • ''POVEZANOST SITUACIJSKE UČINKOVITOSTI I KINEMATIČKIH PARAMETARA TEHNIKE U ODBOJCI'', voditelja prof. dr. Nenada Marelića - projekt broj 034-0000000-3615

Povijest zaposlenja

Godine 2003. - 2009. asistent

Godine 2009. - 2015. viši asistent

Godine 2015. - docent

Godine 2020. - izvanredni profesor