Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Česta pitanja
Povratak na popis pitanja

UPISI

KOLIKO TRAJE INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ KINEZIOLOGIJE?

Studij traje pet godina, odnosno deset semestara.

Natrag na vrh

KOJE SE ZVANJE DOBIVA PO ZVRŠETKU NAVEDENOG STUDIJA?

Po završetku navedenog studija stječe se 300 ECTS bodova i dobiva se stručni naziv MAGISTAR KINEZIOLOGIJE (mag.cin.).

Natrag na vrh

MOŽE LI SE NAVEDENI STUDIJ UPISATI SA TROGODIŠNJOM SREDNJOM ŠKOLOM?

NE, za upis navedenog studija potrebno je imati završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje i položenu državnu maturu.

Natrag na vrh

MORA LI SE ZA UPIS REDOVITOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA IMATI POLOŽENA DRŽAVNA MATURA?

Za upis redovitog sveučilišnog studija pristupnici koji su završili srednju školu školske godine 2009./2010. i kasnije moraju imati položenu državnu maturu, osim onih pristupnika koji su završili srednju školu školske godine 2008./2009. i ranije (prije uvođenja polaganja državne mature).

Pristupnici koji su završili srednju školu školske godine 2008./2009. i ranije mogu kandidirati za upis na studij, s tim da po kriteriju državne mature na rang listi prioriteta za upis ne ostvaruju nikakve bodove.

Natrag na vrh

NA KOJI NAČIN SE VRŠI PRIJAVA ZA UPIS NA REDOVITI SVEUČILIŠNI STUDIJ?

Prijava se vrši elektroničkim putem preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVu) koji se nalazi pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje na adresi: www.postani-student.hr

SVI PRISTUPNICI uključujući i one koji nisu polagali državnu maturu, a završili su srednju školu školske godine 2008./2009. i ranije prijavljuju se putem navedene stranice. Na navedenoj stranici je potrebno učiniti inicijalnu registraciju prilikom koje se dobiva korisničko ime i jedinstveni pin.

Nakon toga potrebno je odabrati željeni studij na Kineziološkom fakultetu.

Natrag na vrh

TREBA LI OSIM PRIJAVE U NISpVu OBAVITI NEKE DODATNE PRIJAVE?

DA, osim prijave za upis na studij koju pristupnici izravno unose u NISpVU, pristupnici su također dužni predati prijavu za dodatnu provjeru posebnih sposobnosti, liječničku dokumentaciju, 1 fotografiju veličine 3x4 cm i uplatnicu za troškove razredbenog postupka (uplata u iznosu od 500,00 kn vrši se na žiro račun Kineziološkog fakulteta IBAN HR76 2500 0091 1012 3280 5, poziv na broj 02-300). Prijava za dodatnu provjeru posebnih sposobnosti s navedenom dokumentacijom predaje se osobno u Studentsku službu Kineziološkog fakulteta od 06.06.-10.06.2016. godine, u vremenu od 10 do 13 sati ili se u istom roku šalju poštom preporučeno na gornju adresu.

Svi potrebni obrasci (za prijavu i liječnički pregled) dostupni su na internetskoj stranici Kineziološkog fakulteta (http://www.kif.unizg.hr/studiji/upisi/sveucilisni_studiji/postupak_prijave ).

Natrag na vrh

KAKVU PREDNOST DONOSI KATEGORIZACIJA SPORTAŠA KOJU IZDAJE HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR PRI UPISU NA REDOVITI STRUČNI STUDIJ?

Svi pristupnici koji se prijave za upis na studij, osim vrhunskih sportaša Hrvatske I. i II. kategorije podliježu razredbenom postupku.

Aktualni vrhunski sportaši Hrvatske I. i II. kategorije upisuju se izravno na studij ako polože ispite državne mature i pod uvjetom da zadovolje na procjeni zdravstvenih sposobnosti i na provjeri znanja plivanja.

Natrag na vrh

OD ČEGA SE SASTOJI RAZREDBENI POSTUPAK?

Razredbeni postupak sastoji se od 3 dijela.

  1. Provjera znanja plivanja
  2. Liječnički pregled
  3. Provjera specifičnih motoričkih znanja obavlja po programu tjelesne i zdravstvene kulture osnovnih i srednjih škola iz atletike, borilačkih sportova, košarke, nogometa, odbojke, plesa, ritmičke gimnastike, rukometa i sportske gimnastike.

Natrag na vrh

ŠTO SE SVE MORA PONIJETI NA RAZREDBENI POSTUPAK?

Na razredbeni ispit pristupnici su dužni ponijeti OSOBNU ISKAZNICU, te SPORTSKU ODJEĆU i OBUĆU (sportske gaćice ili tajice i bijelu majicu bez ikakvih oznaka), kao i kupaće gaćice odnosno plivaći kostim.

Natrag na vrh

GDJE SE MOŽE OBAVITI LIJEČNIČKI PREGLED POTREBAN ZA UPIS NA ŽELJENI STUDIJ?

1. Liječnički pregled obavlja se isključivo u ordinacijama medicine rada ili sportske medicine i mora biti popunjen prema obrascu koji se nalazi na našim internetskim stranicama. (OBRAZAC ZA LIJEČNIČKI PREGLED).

2. Prvu stranicu obrasca popunjava liječnik sportske medicine ili medicine rada dok ostale dvije stranice popunjava pristupnik sam.

3. Na internetskim stranicama KIF-a možete pronaći prijedlog ustanova medicine rada u cijeloj Hrvatskoj u kojima je moguće obaviti potreban liječnički pregled. (POPIS USTANOVA MEDICINE RADE U RH ).

Natrag na vrh

HOĆE LI SE ODRŽATI JESENSKI UPISNI ROK?

U pravilu, razredbeni postupak se održava u okviru jesenskog roka samo ukoliko u ljetnom roku ostane slobodnih mjesta za upis studenata te će po završetku upisa u ljetnom roku na web stranicama KIF-a biti objavljeno postoji li jesenski upisni rok.

Natrag na vrh

UPISI ZA PRISTUPNIKE KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA

Upisi će se provoditi od 26.07.2016. prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen na internetskim stranicama KIF-a. Pristupnici su dužni ponijeti kopiju uplatnice sa uplaćenim troškovima školarine (SAMO studenti kojima to nije prvi upis prve godine redovitog studija na nekom javnom visokom učilištu u Republici Hrvatskoj), troškovima upisa i dvije fotografije (4x6 cm).

Natrag na vrh

Povratak na popis pitanja