Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Postupak prijave

Prijave na studijske program Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije obavljaju se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (www.postani-student.hr).


Dokumenti za upis