Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i Studentski zbor Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Studentski zbor Kineziološkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu

Studentski zbor je studentsko izabrano predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u radu i odlučivanju u tijelima Sveučilišta u Zagrebu, te predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja. Studentski zbor je nepolitička, nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija koja poštuje načelo jednakosti pripadnika akademske zajednice i načelo jednakosti građana općenito, zabranu i diskriminacije zbog rase, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja,   nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovine, rođenja,       naobrazbe i društvenog položaja.

Studentski zbor Kineziološkog fakulteta organizira ili sudjeluje u organizaciji mnogih projekata na razini fakulteta, ali i na razini Sveučilišta u Zagrebu. Osim sudjelovanja u organizaciji na raznim konferencijama i simpozijima, Studentski zbor inicira mnoge  humanitarne akcije te natječaje za subvencioniranje terenske nastave  koja je jedna od specifičnosti Kineziološkog fakulteta. Kao svoj  najzanimljiviji projekt ističu "Dan otvorenih vrata Kineziološkog    fakulteta i Studijskog centra za izobrazbu trenera" koji se svake  godine tradicionalno organizira za maturante iz cijele Hrvatske.

 

Predsjednik - Filip Milošević ( filip.milosevic@student.kif.hr )

Zamjenik predsjednika: Antonio Knežević ( antonio.knezevic@student.kif.hr )

Članovi - Juraj Segin, Paula Spretnjak, Petra Lončar, Antonio Knežević, Goran Brenko, Matija Prpić, Mislav Lulić, Rafael Dubrović, Josip Petrinec, Sandra Župarić (preddiplomski stručni studij Izobrazba trenera), Filip Milošević (preddiplomski stručni studij Izobrazba trenera, predstavnik u SZ Sveučilišta), Diana Kozniku član (specijalistički diplomski stručni studij Izobrazba trenera),  Ivan Bon, (doktorski studij), Mateja Očić (doktorski studij)

e-mail: studentskizbor.kif@gmail.com

FB stranica: https://www.facebook.com/studentski.zbor.kif/

Instagram stranica: https://www.instagram.com/sz_kif/?hl=hr


Sukladno Odluci rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa i Odluci dekana Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Knjaza, u utorak 28. ožujka i srijedu 29. ožujka 2017.g. održat će se izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i Studentski zbor Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za iduće dvogodišnje mandatno razdoblje (akademska 2017./18. i 2018./19. godina). Glasačka mjesta bit će otvorena oba dana od 8.00 do 20.00 sati.

Na izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i Studentski zbor Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu aktivno i pasivno biračko pravo imaju svi studenti integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija kineziologije, redovitog i izvanrednog preddiplomskog stručnog studija izobrazbe trenera, izvanrednog specijalističkog diplomskog stručnog studija izobrazbe trenera i poslijediplomskog doktorskog studija kineziologije.

Kandidature se podnose na propisanom kandidacijskom obrascu zajedno s pripadajućom dokumentacijom, i to:

  • za Studentski zbor Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Izbornom povjerenstvu Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, putem Urudžbenog zapisnika (ured br. 12), zaključno do petka 17. ožujka 2017.g. do 15.30 sati
  • za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu osobno ili preporučeno poštom Izbornom povjerenstvu Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14 (Rektorat Sveučilišta), zaključno do subote 18. ožujka 2017.g. 

Studenti koji podnose kandidaturu za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu dužni su, uz svoj obrazac za kandidaturu, priložiti i obrazac za kandidaturu svojeg zamjenika, sa svom propisanom dokumentacijom.

Sukladno čl. 14. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, za predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu kao i Studentski zbor Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ne može se kandidirati student koji u posljednje dvije godine studija (akademska 2014./15. i 2015./16. godina) nije sakupio najmanje 60 ECTS bodova.

Popis obavijesti
Više informacija o Studentskom zboru