Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

KORISNI LINKOVI

Studijski centar za izobrazbu trenera
Studijski centar za izobrazbu trenera


Studijski centar za izobrazbu trenera

erasmus

Obavijesti
Kako biti uspješan poduzetnik u sportu?

Govorit će se u petak 25.11.2022. u 15 sati (Kineziološki fakultet, veliki amfiteatar) na predavanju u kojem ćemo predstaviti rad udruge DŠR Aktivan život, najuspješnije škole trčanja i nordijskog hodanja u RH.

Predstaviti će se primjer uspješnog poslovanja od ideje do uspješnog biznisa. Podijelit će se višegodišnja iskustva vođenja kao i iskustva rada trenera. Otvorit će se rasprava o svim prednostima ovoga poslovnog projekta, a govorit će se i o problemima, ali i o njihovim rješenjima.

Čast nam je pokazati primjer dobre pakse kao i poticati poduzetnički duh kod mladih kineziologa.

Pozivamo sve studente i nastavnike Kineziološkog fakulteta, alumni Kineziološkog fakulteta kao i sve zainteresirane.

Govornici: 

Nedeljko Vareškić, dipl. ing. prometa

Filip Koražija, mag. cin.

Borna Šeremet, mag. cin.

 

Voditeljica: prof. dr. sc. Vesna Babić

Odluka o ukidanju indeksa

Na 6. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 10. lipnja o. g. usvojena je Odluka o ukidanju indeksa kao službene studentske isprave na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 

 

Povijest sporta - upute za polaganje...

Poštovane studentice i studenti, 

temeljem brojnih upita o provedbi ispita iz predmeta Povijest sporta i Povijest tjelovježbe i sporta na redovitom i izvanrednom stručnom studiju za izobrazbu trenera (SCIT i RSCIT) donosimo upute kako pristupiti ispitu iz navedenih predmeta. Iako je 16. travnja objavljena Odluka prema kojoj je razvidno kako će se ispiti održavati prema objavljenim ispitnim rokovima ali...

Sukladno odluci Fakultetskog vijeća Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o

d 14. travnja 2020. g. o načinu provođenja polaganja ispita i ostalih načina vrednovanja ishoda učenja u ljetnom semestru akademske 2019/20. godine na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, ispiti na predmetu Kvantitativne metode i predmetu Osnove statistike i kineziometrije provodit će se na sljedeći način:

 1. Ispiti pred povjerenstvom (komisijski ispiti) do daljnjeg se neće održavati.
 2. Ispitni rokovi iz ožujka i travnja 2020 g. neće se zaključavati do kraja lipnja.
 3. Studenti koji su putem Studomata prijavili polaganje ispita iz predmeta Kvantitativne metode i Osnove statistike i kineziometrije za ispitni rok u ožujku i travnju te studenti koji na ispite izlaze putem prijavnice, a ranije su položili pismeni dio ispita, mogu polagati usmeni dio ispita online putem Microsoft Teams-a utorkom (počevši od 28.4.2020.g) u vremenu od 9.00 do 10.30 sati na sljedeći način:
  • Prijaviti ispit putem e-maila na adresu drazan.dizdar@kif.hr najkasnije 24 sata od održavanja ispita.
  • Ispit će se održati samo ako su u online ispit istovremeno uključena najmanje dva studenta.
  • Na početku usmenog ispita student je dužan identificirati se sa važećom ispravom, a tijekom trajanja usmenog ispita treba imati uključenu kameru.
 4. Pismeni dio ispita do održavati će se na Kineziološkom fakultetu prema objavljenom rasporedu ispitnih rokova (počevši od 5.2020. g.) na način na koji to bude propisano, a o čemu ćemo vas naknadno izvijestiti. Ako se od navedenog datuma ispit neće moći održavati u prostorima Kineziološkog fakulteta, o načinu prijave i provedbe online pismenog dijela ispita biti će te naknadno obavješteni.

Prof. dr. sc. Dražan Dizdar

Tijekom jučerašnjeg dana ISVU je izdao nove verzije nekoliko programskih modula i time proširili programsku podršku funkcionalnostima:

- automatizirano slanje obavijesti korisnicima

Automatizirano slanje obavijesti korisnicima služi kako bi razni korisnici sustava (studenti, nastavnici i ISVU koordinatori) bili obaviješteni u trenutku kada se neki njima bitan podatak evidentira u sustavu. Studentima to npr. može biti evidencija ocjene ili promjena obavijesti uz ispitni rok, nastavnicima evidencija termina ispita, koordinatorima promjena ključnih postavki sustava.

Natječaj za izbor sudionika za...

Na temelju članka 16., 17., 32. i 33. Statuta Hrvatske olimpijske akademije (HOA) Broj: 464-367/07 od 27. prosinca 2007. godine, a u skladu s Programom i financijskim planom HOA-e za 2019. godinu i dopisom Međunarodne olimpijske akademije od 24. siječnja 2019., Ref. No.: 22/IK/am, Hrvatska olimpijska akademija raspisujenatječaj za izbor sudionika za odlazak na 26. Međunarodni seminar o olimpizmu Međunarodne olimpijske akademije (MOA-e) za studente poslijediplomskih studija

Hrvatska olimpijska akademija provodi natječaj za izbor sudionika za 26. Međunarodni seminar o olimpizmu Međunarodne olimpijske akademije za studente poslijediplomskih studija koji će se održati u Olimpiji (Grčka) od 08. do 30. svibnja 2019. godine. Glavna je tema seminara The Olympic Games and the Olympic Movement: Past, Present and Future – An Analysis from the Historical, Philosophical and Social Perspectives (Olimpijske igre i olimpijski pokret: prošlost, sadašnjost i budućnost – analiza iz povijesne, filozofske i društvene perspektive), s posebnom temom: Olympic Diplomacy and Peace (Olimpijska diplomacija i mir).

Međunarodni seminar o olimpizmu za studente poslijediplomskih studija održava se već 26 godina, okuplja vrsne profesore i predavače iz cijelog svijeta, a namijenjen je studentima poslijediplomskih studija koji se bave i istražuju teme vezane uz olimpizam i/ili žele obogatiti svoje znanje i istraživati olimpijske teme. Na Seminaru se okupljaju studenti različitih usmjerenja s ciljem usvajanja novih znanja i spoznaja o olimpizmu, međusobnog upoznavanja te razmjene iskustva sa studentima iz cijelog svijeta. Sudionici moraju tečno poznavati engleski jezik i biti će dužni prije odlaska u Olimpiju predati jedan rad na engleskom jeziku na temu olimpizma. Po završetku seminara Međunarodna olimpijska akademija tiskati će zbornik radova koji će također biti dostupan na internetu. Na seminaru će svaki sudionik biti dužan održati izlaganje i prezentaciju vezanu uz svoj rad.

Međunarodna olimpijska akademija nalazi se u neposrednoj blizini antičke Olimpije i raspolaže moderno opremljenim prostorima (smještaj u dvokrevetnim klimatiziranim sobama, restoran, konferencijske dvorane, knjižnica) i brojnim športskim sadržajima (nogometno igralište, 25m bazen, atletska staza, košarkaška, odbojkaška i tenis igrališta).

Dodatne informacije o Međunarodnoj olimpijskoj akademiji i 26. Međunarodnom seminaru o olimpizmu za studente poslijediplomskih studija možete pronaći na www.ioa.org.gr

I           U V J E T I   N A T J E Č A J A

         

 1. Na natječaj se mogu javiti svi redoviti studenti i studentice diplomskih i poslijediplomskih studija u Republici Hrvatskoj. Prednost će imati studentice i studenti kinezioloških fakulteta, fakulteta društveno-humanističkog usmjerenja, studenti doktorskih studija, studenti navedenih fakulteta koje predlažu nacionalni športski savezi, te vrhunski športaši. Svi kandidati moraju biti  u dobi do 45 godina.
 2. Svi kandidati moraju tečno govoriti engleski, tj. imati dovoljnu razinu znanja kako bi mogli pratiti predavanja i sudjelovati u diskusijama (u slučaju da kandidati nemaju dovoljnu razinu znanja engleskog jezika organizator zadržava pravo zabraniti njihovo sudjelovanje u bilo kojem trenutku trajanja seminara).
 3. Kandidati koji se natječu moraju pokazati interes za olimpizam i dodatno obrazovanje u tom području.
 4. Kandidati koji se natječu prilažu slijedeće dokumente:
 • molbu s osnovnim podatcima o kandidatu i kontaktima (adresa, telefon, broj mobitela, e-mail, OIB),
 • detaljan životopis,
 • kopiju osobne iskaznice ili putovnice,
 • fotografiju (kao za putovnicu) u elektroničkom obliku,
 • pismo preporuke mentora ili profesora sa visokoškolske ustanove,
 • sažetak na dvije strane rada na temu olimpizma,
 • potvrdu o poznavanju engleskog jezika.

 

 1. Sve troškove puta i smještaja (zrakoplovna karta Zagreb-Atena-Zagreb, tri noćenja u Ateni i boravak u Olimpiji te svi obroci i dodatni prijevoz Atena-Olimpija-Atena kao i trošak sudjelovanja) snositi će Međunarodna olimpijska akademija, Olimpijska solidarnost Međunarodnog olimpijskog odbora i Hrvatska olimpijska akademija. Izabrani kandidat ostvaruje i pravo na umanjenu dnevnicu u visini od 12 eura koju će isplatiti Hrvatska olimpijska akademija prije polaska na put.
 2. Izabrani kandidat mora po povratku iz Olimpije podnijeti pisano izvješće o sudjelovanju i biti spreman/spremna uključiti se u aktivnosti Hrvatske olimpijske akademije i Hrvatskog olimpijskog odbora sličnog karaktera (obrazovne akcije, seminari i sl.), te se u skladu s mogućnostima i interesu nastaviti dalje obrazovati o olimpijskom pokretu i olimpizmu.
 3. S kandidatima koji uđu u uži izbor, ako bude potrebe, obavit će se razgovor.
 4. Na natječaju  će biti  izabran jedan kandidat.
 5. Svi kandidati biti će obaviješteni o rezultatima izbora.
 6. Okvirni plan puta:
 • Dolazak u Atenu (zrakoplovom iz Zagreba):    08. svibnja 2019.
 • Dolazak u Olimpiju                                               10. svibnja 2019.
 • Rad seminara (Olimpija):                                     11. – 28. svibnja 2019.
 • Odlazak iz Olimpije:                                              29. svibnja 2019.
 • Odlazak iz Atene (zrakoplovom za Zagreb):    30. svibnja 2019.  

 

II          P O D N O Š E NJ E   M O L B I

 

Kandidati podnose molbe s traženom dokumentacijom osobno ili poštom.

Molbe se dostavljaju do 01. 03. 2019. godine u Hrvatsku olimpijsku akademiju, Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb, radnim danom od 09.00 do 15.00 sati.

Poštom se molbe šalju na adresu: Hrvatska olimpijska akademija, n/r Ana Popovčić, Trg Krešimira Ćosića 11, 10000 Zagreb.

Rješavanje molbi obavit će se do 08. 03. 2019. godine, a rezultati Natječaja biti će objavljeni na internet stranici Hrvatskog olimpijskog odbora (www.hoo.hr).

 

III       K O N T A K T

Za sve dodatne informacije i kontakt, vezano uz Natječaj, slobodni ste se obratiti gospođi Ani Popovčić (Hrvatska olimpijska akademija).

e-mail:  ana.popovcic@hoo.hr        

telefon: 01/3650 595

 Ravnatelj

Hrvatske olimpijske akademije

doc. dr. sc. Saša Ceraj

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis obavijesti
Repozitorij