Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

SVI studenti viših godina dužni su u Studentskoj referadi (PREMA RASPOREDU) ovjeriti upis predmeta ljetnog semestra. U periodu od 02.03.2020. do 09.03.2020.  za redovite studente i u periodu od 10.03.2020. do 13.03.2020. za izvanredne studente. 

Popis obavijesti