Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

svi studenti koji su pri upisu u akademsku 2019./20. godinu izabrali izborni smjer i izborni predmet koji se, zbog malog broja zainteresiranih studenata, neće otvoriti, omogućen je naknadni upis drugog izbornog smjera i izbornog predmeta (putem Studomata) do 06.10.2019.

Ukoliko naknadni upis novog izbornog smjera ili izbornog predmeta putem Studomata (zbog tehničkih poteškoća) neće biti moguć molimo Vas da se jave u studentsku referadu ili na e-mail: referada@kif.hr

Studenti koji u predviđenom roku ne iskoriste danu mogućnost naknadnog izbora, biti će raspoređeni na neki od izbornih smjerova i izbornih predmeta na kojima će još biti slobodnih upisnih mjesta nakon 07.10.2019.

na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju KINEZIOLOGIJA

IZBORNI SMJEROVI u VII. semestru koji se ne otvaraju su:

 • Atletika
 • Fitnes
 • Plivanje
 • Sportski menadžment
 • Tenis

IZBORNI PREDMETI:

u V. semestru koji se ne otvaraju su:

 • Informatička tehnologija u kineziologiji
 • Karate
 • Neuromuskularna biomehanička dijagnostika
 • Sport u europskim državama

u VII. semestru koji se ne otvara:

 • Strateško programiranje u sportu

u IX. semestru koji se ne otvara:

 • Napredni engleski u kineziologiji

 

Prodekanica za nastavu i studente:
izv. prof. dr. sc. Maja Horvatin

Popis obavijesti