Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

KORISNI LINKOVI

Studijski centar za izobrazbu trenera
Studijski centar za izobrazbu trenera


Studijski centar za izobrazbu trenera

erasmus

U terminu od 13.-30. listopada 2016. godine, iznimno za studente izvanrednog studija (preddiplomski stručni studij te specijalistički diplomski stručni studij za izobrazbu trenera), ponovno je omogućen upis putem Studomata u više godine studija ak.2016. /17. godine.

I.

Studenti koji upis nisu izvršili u prethodnom roku (do 30.rujna 2016. godine), u navedenom roku upisuju studijsku godinu kao cjelinu, tj. sve pripadajuće predmete zimskog i ljetnog semestra (obvezne i izborne predmete odnosno sportove).

Pored navedenog, studenti plaćaju participaciju (školarinu) za troškove studija. Utvrđeni  iznos participacije (školarine) za troškove svoga studija u ak. 2016./17. godini svi navedeni studenti mogu uplatiti, ukoliko to žele,  najviše kroz 4 jednake rate, i to:

 

  • prvu ratu  prilikom upisa studijske godine;
  • drugu ratu najkasnije do 15.1. naredne kalendarske godine;
  • treću ratu najkasnije do 1.3. naredne kalendarske godine;
  • četvrtu ratu najkasnije do 1.6. naredne kalendarske godine.

Kod svake uplate participacija (školarine) student na općoj uplatnici obvezno unosi: IBAN Fakulteta br. HR7625000091101232805, model: 67, poziv na broj primatelja: svoj OIB - oznaka studija - broj rate, šifra namjene: STDY i opis plaćanja: školarina.

 

Uputu za uplatu i primjer uplatnice možete vidjeti ovdje .

 

II.

Studenti koji su izvršili upis viših godina u prethodnom roku i izabrali ponuđene izborne predmete odnosno sportove koji se zbog malog broja zainteresiranih studenata neće održavati, obvezni su do 30. listopada 2016. godne izabrati putem studomata neke od izbornih predmeta odnosno sportova za koje se prijavio dovoljan broj zainteresiranih studenata sukladno odluci o uvjetima otvaranja izbornih predmeta odnosno sportova.

Navedenu odluku možete vidjeti ovdje.

Studenti koji u predviđenom roku ne iskoriste datu mogućnost naknadnog izbora biti će raspoređeni na neki od izbornih predmeta odnosno sportova na kojima će biti još slobodnih upisnih mjesta.

Također, zbog greške u Studomatu vezane za broj izbornih predmeta odnosno sportova koje su studenti Kondicijske pripreme sportaša i Sportske rekreacije mogli izabrati, molimo studente navedenih studijskih smjerova da provjere upisane izborne predmete odnosno sportove te ukoliko im bude ponuđeno, izaberu nove .

III.

U istom vremenu (13.-30.10.2016.) studenti redovitog preddiplomskog stručnog studija za izobrazbu trenera, koji ponavljaju studijsku godinu, obvezni su upisati predmete iz više godine ljetnog semestra.

Popis obavijesti
Natječaji
Repozitorij