Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

KORISNI LINKOVI

Studijski centar za izobrazbu trenera
Studijski centar za izobrazbu trenera


Studijski centar za izobrazbu trenera

erasmus

Sukladno najavama na uvodnom danu za brucoše obavještavaju se svi studenti 1. godine sveučilišnog i stručnog studija da će se radionice (na radionicama studenti će se upoznati sa e-uslugama koje su dostupne studentima Kineziološkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu  (Office 365, Merlin, web stranice i ISVU studomat)) održavati u sljedećim terminima:

IPDSSK:

GRUPA 1 – četvrtak (13. 10. 2016.) od 13:00 – 13:45 (čitaonica)

GRUPA 2 – četvrtak (13. 10. 2016.) od 13:45 – 14:30 (čitaonica)

GRUPA 3 – ponedjeljak (10. 10. 2016.) od 13:00 – 13:45 (čitaonica)

GRUPA 4 – ponedjeljak (10. 10. 2016.) od 13:45 – 14:30 (čitaonica)

GRUPA 5 – četvrtak (13. 10. 2016.) od 10:00 – 10:45 (čitaonica)

GRUPA 6 – utorak (11. 10. 2016.) od 11:45 – 12:30 (čitaonica)

GRUPA 7 – utorak (11. 10. 2016.) od 11:00 – 11:45 (čitaonica)

GRUPA 8 – ponedjeljak (10. 10. 2016.) od 11:00 – 11:45 (čitaonica)

GRUPA 9 – ponedjeljak (10. 10. 2016.) od 11:45 – 12:30 (čitaonica)

GRUPA 10 – srijeda (12. 10. 2016.) od 13:00 – 13:45 (čitaonica)

GRUPA 11 – srijeda (12. 10. 2016.) od 10:00 – 10:45 (čitaonica)

GRUPA 12srijeda (12. 10. 2016.) od 09:15 – 10:00 (čitaonica) – izmijenjen termin

GRUPA 13srijeda (12. 10. 2016.) od 10:00 – 10:45 (čitaonica) – izmijenjen termin

GRUPA 14 – srijeda (12. 10. 2016.) od 11:00 – 11:45 (čitaonica)

GRUPA 15 – srijeda (12. 10. 2016.) od 11:45 – 12:30 (čitaonica)

 

PSSIT:

GRUPA 1 – petak (14. 10. 2016.) od 11:00 – 11:45 (čitaonica)

GRUPA 2 – petak (14. 10. 2016.) od 11:45 – 12:30 (čitaonica)

GRUPA 3 – petak (14. 10. 2016.) od 12:30 – 13:15 (čitaonica)

Popis obavijesti
Natječaji
Repozitorij