Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

KORISNI LINKOVI

Studijski centar za izobrazbu trenera
Studijski centar za izobrazbu trenera


Studijski centar za izobrazbu trenera

erasmus

1. Redoviti rok za upis studenata u ak. 2016./17. godinu traje do 30.9.2016. godine. U navedenom roku za upis studenti upisuju studijsku godinu kao cjelinu, tj. sve pripadajuće predmete zimskog i ljetnog semestra (obvezne i izborne predmete).

2. Neposredno po izvršenom upisu (putem Studomata) studijske godine, svi redoviti studenti dužni su predati u Studentsku službu svoj indeks radi ovjere upisa studijske godine najkasnije do 30.9.2016. godine.

3. Izvanredni studenti PSSIT i SDSSIT koji također moraju izvršiti upis studijske godine do 30. rujna 2016. godine, predaju indeksa u Studentsku službu radi ovjere upisa studijske godine obavit će, za razliku od redovitih studenata, naknadno, u prvom tjednu nastave zimskog semestra.

4. Istodobno, i redoviti i izvanredni studenti – apsolventi PSSIT koji započeti studij ne završe najkasnije do 30. rujna 2016. godine u ak. 2016./17. godini obvezno ponovno upisuju III. godinu studija radi ostvarivanja prava na polaganje preostalih ispita i sam završetak studija (izvanredni studenti ne plaćaju dodatnu školarinu prilikom ponovnog upisa studijske godine).

5. Kod upisa studijske godine svi studenti IPDSSK, svi redoviti i izvanredni studenti  PSSIT, kao i svi studenti SDSSIT, plaćaju Fakultetu, za svakog studenta ponaosob, utvrđeni iznos participacije (školarine) za troškove svog studija u ak. 2016./17. godini (iznos i detalji za uplatu vidljivi su prilikom upisa na Studomatu).

 

6. Pored navedenog, svi redoviti studenti (IPDSSK i PSSIT) plaćaju i naknadu za troškove upisa u iznosu od 200,00 kn. Participacija školarine i naknada za troškove upisa plaćaju se na 2 odvojene uplatnice sa različitim pozivom na broj:

 

  • opis plaćanja participacija školarine: IBAN Fakulteta br. HR7625000091101232805, model: 67, poziv na broj primatelja: svoj OIB - oznaka studija - broj rate, šifra namjene: STDY.

 

  • opis plaćanja naknada za troškove upisa: IBAN Fakulteta br. HR7625000091101232805, model: 67, poziv na broj primatelja: svoj OIB - oznaka studija - 12, šifra namjene: STDY.

 

Mole se studenti da se pridržavaju uputa za plaćanje (ispravan poziv na broj primatelja) jer u protivnom nećemo biti u mogućnosti evidentirati uplate školarina na STUDOMATU !!!

Sam upis studenti mogu obaviti i od kuće putem računala s tim da i u tom slučaju indeks moraju dostaviti u Studentsku referadu najkasnije do 30.9.2016. godine.

 

 

1. Redoviti rok za upis studenata u ak. 2016./17. godinu traje do 30.9.2016. godine. U navedenom roku za upis studenti upisuju studijsku godinu kao cjelinu, tj. sve pripadajuće predmete zimskog i ljetnog semestra (obvezne i izborne predmete).

1. 1. Za otvaranje bilo kojeg od ponuđenih izbornih predmeta minimalno je potrebno da ponuđeni izborni predmet upiše najmanje 8 studenata koji su upisali isti izborni predmet.

1.2. Najkasnije u roku od tri dana po završetku upisnog roka, Povjerenstvo za nastavu i studente utvrdit će na osnovi ukupnog broja studenata upisanih na pojedini izborni predmet, koji će se sve izborni predmeti otvoriti u tekućoj akademskoj  godini.

1.3. Studentima koji su upisali izborni predmet koji se, zbog malog broja zainteresiranih studenata, u tekućoj akademskoj godini neće otvoriti, omogućiti će se naknadni upis drugog izbornog predmeta putem studomata u daljnjem roku od 7 dana od završetka upisa (30.9.).

1.4. Studenti iz stavka (1.3.) ove točke koji u predviđenom roku ne iskoriste datu mogućnost naknadnog izbora, biti će raspoređeni na neki od izbornih predmeta na kojima će još biti slobodnih upisnih mjesta.

1.5. Također, prilikom upisa VII. semestra studija u ak. 2016./17. godini, studenti sveučilišnog studija kineziologije upisuju po vlastitom izboru i jedan izborni modul. Konačnu odluku o otvaranju pojedinih izbornih modula u ak. 2016./17. godini donijet će naknadno Povjerenstvo za nastavu i studente na osnovi broja upisanih studenata i važećih kriterija na Fakultetu za otvaranje izbornih modula, o čemu će studenti biti pravodobno izviješteni putem internetske stranice Fakulteta, kako bi na vrijeme mogli izabrati neki drugi izborni modul ukoliko bude potrebno.

2. Neposredno po izvršenom upisu (putem Studomata) studijske godine, svi redoviti studenti dužni su predati u Studentsku službu svoj indeks radi ovjere upisa studijske godine najkasnije do 30.9.2016. godine.

3. Izvanredni studenti PSSIT i SDSSIT koji također moraju izvršiti upis studijske godine do 30. rujna 2016. godine, predaju indeksa u Studentsku službu radi ovjere upisa studijske godine obavit će, za razliku od redovitih studenata, naknadno, u prvom tjednu nastave zimskog semestra.

3.1. Za otvaranje bilo kojeg od ponuđenih izbornih predmeta i izbornih sportova potrebno je da ponuđeni izborni predmet odnosno izborni sport upiše najmanje 15 studenata redovitog odnosno izvanrednog PSSIT, odnosno najmanje 15 studenata SDSSIT.

3.2. Najkasnije u roku od tri dana po završetku upisnog roka, Povjerenstvo za nastavu i studente utvrdit će na osnovi ukupnog broja studenata upisanih na pojedini izborni predmet odnosno izborni sport, koji će se sve izborni predmeti i izborni sportovi otvoriti u tekućoj akademskoj  godini.

3.3. Studentima PSSIT i SDSSIT koji su upisali izborni predmet odnosno izborni sport koji se, zbog malog broja zainteresiranih studenata, u tekućoj akademskoj godini neće otvoriti, omogućiti će se naknadni upis drugog izbornog predmeta odnosno izbornog sporta putem studomata, u daljnjem roku od 7 dana od završetka upisa (30.9.).

3.4. Studenti iz stavka (3.3.) ove točke koji u predviđenom roku ne iskoriste datu mogućnost naknadnog izbora, biti će raspoređeni na neki od izbornih predmeta odnosno izbornih sportova na kojima će još biti slobodnih upisnih mjesta.

3.5. Studenti apsolventi IPDSSK koji započeti studij ne završe najkasnije do 30. rujna 2016. godine u ak. 2016./17. godini obvezno ponovno upisuju V. godinu studija radi ostvarivanja prava na polaganje preostalih ispita i sam završetak studija.

  1. Istodobno, i redoviti i izvanredni studenti – apsolventi PSSIT koji započeti studij ne završe najkasnije do 30. rujna 2016. godine u ak. 2016./17. godini obvezno ponovno upisuju III. godinu studija radi ostvarivanja prava na polaganje preostalih ispita i sam završetak studija (izvanredni studenti ne plaćaju dodatnu školarinu prilikom ponovnog upisa studijske godine).
  2. Kod upisa studijske godine svi studenti IPDSSK, svi redoviti i izvanredni studenti  PSSIT, kao i svi studenti SDSSIT, plaćaju Fakultetu, za svakog studenta ponaosob, utvrđeni iznos participacije (školarine) za troškove svog studija u ak. 2016./17. godini (iznos i detalji za uplatu vidljivi su prilikom upisa na Studomatu).

 

  1. Pored navedenog, svi redoviti studenti (IPDSSK i PSSIT) plaćaju i naknadu za troškove upisa u iznosu od 200,00 kn. Participacija školarine i naknada za troškove upisa plaćaju se na 2 odvojene uplatnice sa različitim pozivom na broj:

 

  • opis plaćanja participacija školarine: IBAN Fakulteta br. HR7625000091101232805, model: 67, poziv na broj primatelja: svoj OIB - oznaka studija - broj rate, šifra namjene: STDY.

 

  • opis plaćanja naknada za troškove upisa: IBAN Fakulteta br. HR7625000091101232805, model: 67, poziv na broj primatelja: svoj OIB - oznaka studija - 12, šifra namjene: STDY.

Mole se studenti da se pridržavaju uputa za plaćanje (ispravan poziv na broj primatelja) jer u protivnom nećemo biti u mogućnosti evidentirati uplate školarina na STUDOMATU !!!

Sam upis studenti mogu obaviti i od kuće putem računala s tim da i u tom slučaju indeks moraju dostaviti u Studentsku referadu najkasnije do 30.9.2016. godine.

Više informacija možete potražiti na sljedećoj obavijesti.

Popis obavijesti
Natječaji
Repozitorij