Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

KORISNI LINKOVI

Studijski centar za izobrazbu trenera
Studijski centar za izobrazbu trenera


Studijski centar za izobrazbu trenera

erasmus

Sukladno donesenim odlukama Fakultetskog vijeća i drugih nadležnih tijela Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu počev od  ak. 2016./17. godine svi studenti Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija kineziologije (dalje u tekstu: IPDSSK), Preddiplomskog redovitog i izvanrednog stručnog studija za izobrazbu trenera (dalje u tekstu: PSSIT), kao i Specijalističkog diplomskog stručnog studija za izobrazbu trenera (dalje u tekstu SDSSIT):

 

  1. U predviđenom roku za upis (19. – 30. rujna 2016. godine), upisuju odmah studijsku godinu kao cjelinu, tj. sve pripadajuće predmete zimskog i ljetnog semestra (obvezne predmete, izborne predmete i predmete izbornog modula) sukladno niže navedenim Odlukama Fakultetskog vijeća:
  1. Neposredno po izvršenom upisu (putem Studomata) studijske godine, a najkasnije do 30. rujna 2016. godine, svi redoviti studenti dužni su predati u Studentsku službu svoj indeks radi ovjere upisa studijske godine.
  2. Izvanredni studenti PSSIT i SDSSIT koji također moraju izvršiti upis studijske godine u vremenu  od 19.-30. rujna 2016. godine, predaju indeksa u Studentsku službu radi ovjere upisa studijske godine obavit će, za razliku od redovitih studenata, naknadno, u prvom tjednu nastave zimskog semestra.
  3. Za sve studente IPDSSK i redovitog PSSIT redovita nastava u ak. 2016./17. godini počinje u ponedjeljak, 10. listopada 2016. godine.
  4. Studenti apsolventi IPDSSK koji započeti studij ne završe najkasnije do 30. rujna 2016. godine u ak. 2016./17. godini obvezno ponovno upisuju V. godinu studija radi ostvarivanja prava na polaganje preostalih ispita i sam završetak studija.

Istodobno, i redoviti i izvanredni studenti – apsolventi PSSIT koji započeti studij ne završe najkasnije do 30. rujna 2016. godine u ak. 2016./17. godini obvezno ponovno upisuju III. godinu studija radi ostvarivanja prava na polaganje preostalih ispita i sam završetak studija.

  1. Kod upisa studijske godine svi studenti IPDSSK, svi redoviti i izvanredni studenti  PSSIT, kao i svi studenti SDSSIT, osim onih redovitih studenata koji su prema važećim propozicijama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Sveučilišta u Zagrebu i Kineziološkog fakulteta u narednoj akademskoj godini u potpunosti oslobođeni plaćanja bilo kakve participacije za troškove svog studija, plaćaju Fakultetu, za svakog studenta ponaosob, utvrđeni iznos participacije (školarine) za troškove svog studija u ak. 2016./17. godini (iznos je vidljiv prilikom upisa na Studomatu).

Pored navedenog, svi redoviti studenti (IPDSSK i PSSIT) plaćaju i naknadu za troškove upisa u iznosu od 200,00 kn. Participacija (školarina) za troškove studija i naknada za troškove upisa plaćaju se na 2 odvojene uplatnice sa različitim pozivom na broj (IBAN Fakulteta br. HR7625000091101232805, model: 67, poziv na broj primatelja: svoj OIB-oznaka studija -12, šifra namjene: STDY i opis plaćanja: naknada za troškove upisa).

  1. Utvrđeni  iznos participacije (školarine) za troškove svoga studija u ak. 2016./17. godini svi navedeni studenti mogu uplatiti, ukoliko to žele,  i to neovisno o kojem se iznosu i studiju radi, najviše kroz 4 jednake rate, i to:

prvu ratu  prilikom upisa studijske godine;

drugu ratu najkasnije do 15.1. naredne kalendarske godine;

treću ratu najkasnije do 1.3. naredne kalendarske godine;

četvrtu ratu najkasnije do 1.6. naredne kalendarske godine.

Kod svake uplate participacija (školarine) student na općoj uplatnici obvezno unosi: IBAN Fakulteta br. HR7625000091101232805, model: 67, poziv na broj primatelja: svoj OIB - oznaka studija - broj rate, šifra namjene: STDY i opis plaćanja: školarina.

Uputu za uplatu i primjer uplatnice možete vidjeti ovdje .

Popis obavijesti
Natječaji
Repozitorij