Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

KORISNI LINKOVI

Studijski centar za izobrazbu trenera
Studijski centar za izobrazbu trenera


Studijski centar za izobrazbu trenera

erasmus

Istraživanje ima temu kvalitete života studenata te se kroz pitanja u web anketi osvrće na sve aspekte studentskog standarda.

Istraživanje je osnovni instrument MZOS u krojenju javnih politika zaštite studentskog standarda.

Naši pozivi studentima na uključenje u istraživanje su imali vrlo mali odaziv (svega 16,2% od planiranog uzroka sa Sveučilišta u Zagrebu).

Molili bismo Vas da ispunite web anketu putem autorizacije na mrežnoj stranici www.eurostudent.hr.

Više informacija o anketi možete pronaći u pozivu za sudjelovanje.

Popis obavijesti
Natječaji
Repozitorij