Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Sukladno članku 62. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti javno je dostupan doktorski rad koji je Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Mateje Očić ocijenilo pozitivnim.

Popis obavijesti