Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta na elektoroničkoj sjednici održanoj u rujnu 2020. godine imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Darie Župan Tadijanov, pod naslovom UTVRĐIVANJE RAZLIKE U KINANATROPOLOŠKIM OBILJEŽJIMA UČENIKA SA KOHLEARNIM IMPLANTATOM UKLJUČENIH U OBVEZNU NASTAVU TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE SA STAJALIŠTA ETIOLOGIJE . U prilogu možete pronaći odluku i sažetak rada

Popis obavijesti