Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Sukladno čl. 115 Pravilnika o studiranju na Kineziološkom fakultetu svi studenti koji su putem studomata upisali ak. 2017./18. godinu, a nisu obavili upis do kraja (uplatili I. ratu školarine, donijeli bjanko zadužnicu, potpisali ugovor o studiranju te ovjerili indeks), obvezni su do 19.01.2018. godine regulirati svoj status uz plaćanje zakasnine od 500 kuna.

Ukoliko do navedenog roka ne obave sve prethodno navedeno biti će im brisan upis godine čime gube pravo studiranja u ak.2017./18. godini.

Popis obavijesti