Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Sunčica Bartoluci

Zvanje: izvanredni profesor

Soba:
141/1
Konzultacije:

srijedom 11:15-12:15, osobno ili putem MS Teamsa 

Telefon:
+38513658608
Telefon kućni:
1608
Zavod/služba :
Katedra za kineziološku psihologiju, sociologiju i metodologiju
Godina doktoriranja:
2013.
Na zavodu od:
2003.

Nastava

Životopis

Sunčica Bartoluci (Zagreb, 1976.) izvanredna je profesorica Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu  diplomirala je na dvopredmetnom studiju sociologije i filozofije 2003. godine. Doktorsku disertaciju je obranila 2013. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Zaposlena je na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu od 2003. godine, na mjestu asistenta, višeg asistenta (2013.), docenta (2017.) te izvanrednog profesora (2023.). Nositeljica je većeg broja socioloških kolegija na svim razinama studija kineziologije na Sveučilištu u Zagrebu te dodiplomskom studiju Odjela za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru. Aktivna je u radu poslijediplomskog doktorskog studija kineziologije, mentoriranju doktoranada i diplomanada svih razina studija kineziologije.

Autorica je 26 znanstvenih te 13 stručnih radova. Navedeni radovi nastali su na temelju empirijskih istraživanja iz područja sociologije sporta, nacije i nacionalizma te sociologije roda. Bila je suradnica na većem broju znanstveno-istraživačkih projekata.  

Nagrađena je za znanstveni (2019. godine nagrada Javne agencije za istraživačku djelatnost Republike Slovenije „Odlični u znanosti 2019“ za znanstveni članak: Bartoluci, Sunčica & Doupona, Mojca. He’s ours, not yours!: reinterpreting national identity in a post-socialist context. International Review for the Sociology of Sport, ISSN 1461-7218, 2019, 17), nastavni (nagrada dekana Kineziološkog fakulteta za najbolje ocjenjenog suradnika - asistenta temeljem rezultata studentske ankete u ak.god. 2011./12.) i stručni rad (2014. dobitnica priznanje Hrvatskog olimpijskog odbora za doprinos promociji sporta osoba sa invaliditetom).

Sudjelovala je kao izlagač, član organizacijskog i programskog odbora te pozvani predavač na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama. Suurednica je jednog tematskog broja o sportu časopisa Studia ethnologica Croatica. Aktivno sudjeluje na brojnim tribinama, javnim predavanjima i okruglim stolovima.

Usavršavala se u okviru Erasmus+ programa i akademske mobilnosti na Fakultetu za šport Sveučilišta u Ljubljani gdje je boravila i kao gostujući predavač u okviru projekta „Gostujoči tuji strokovnjaki Univerze v Ljubljani 2019-2022“. Dugogodišnja je članica Hrvatskog sociološkog društva, European Association for Sociology of Sport, International Sociology of Sport Association i North American Society for the Sociology of Sport.

Članica je Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog paraolimpijskog odbora u mandatnom razdoblju 2022.-2026. Suosnivačica je i voditeljica Sekcije za sociologiju sporta Hrvatskog sociološkog društva. Predstojnica je Zavoda za kineziološku antropologiju i metodologiju Kineziološkog fakulteta u Zagrebu u mandatnom razdoblju ak.god. 2022./23. – 2024./25.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

  1. Ličen, S., Antunovic, D., & Bartoluci S. A Public Service? Mediatization of the Olympic Games in Croatia and Slovenia. (2022). Communication & Sport. 10(5), 931–950. https://doi.org/10.1177%2F21674795221090423
  2. Antunovic, D., & Bartoluci, S. (2022). Sport, gender, and national interest during the Olympics: A comparative analysis of media representations in Central and Eastern Europe. International Review for the Sociology of Sport. https://doi.org/10.1177/10126902221095686
  3. Bartoluci, S.; Perasović, B.; Dergić, V. (2021). Female Fans within the Ultras Subculture. 9th International Scientific Conference on Kinesiology Proceedings / Šalaj, Sanja ; Škegro, Dario (ur.). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, str. 489-492
  4. Bartoluci, S. i Baršić, M. (2020). Još si i lijepa i igraš nogomet?”: rodna (ne)ravnopravnost i nogomet/futsal. Studia ethnologica Croatica, 32 (1), 97-126. https://doi.org/10.17234/SEC.32.8   
  5. Bartoluci, S., & Doupona, M. (2020). He’s ours, not yours! Reinterpreting national identity in a post-socialist context. International Review for the Sociology of Sport, 55(4), 490–506. https://doi.org/10.1177/1012690218819966

Profesionalni interesi i članstva

Hrvatsko sociološko društvo

International Sociology of Sport Association

European Association for Sociology of Sport

North American Society for the Sociology of Sport

Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog paraolimpijskog odbora

Povijest zaposlenja

2003. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu