Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Obavijesti

Nastava počinje u  ponedjeljka 05.10.2020. godine za integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Kineziologija (IPDSSK) i redovitog preddiplomskog stručnog studija Izobrazba trenera (R-PSSIT). U prilogu su i rasporedi studenata po grupama za 1. / 2. / 3. godine studija, a popisi grupa za 4. i 5. godinu studija biti objavljeno najkasnije tijekom sutrašnjeg dana

Svim studenticama i studentima želimo uspješan semestar.

izv. prof. dr. sc. Maja Horvatin
Prodekanica za nastavu i studente
 

svim studentima koji su pri upisu u akademsku 2020./21. godinu izabrali izborni smjer i izborni predmet koji se, zbog malog broja zainteresiranih studenata, neće otvoriti, omogućen je naknadni upis drugog izbornog predmeta (putem Studomata) do utorka, 06.10.2020. godine.

IZBORNI PREDMETI u V. semestru koji se ne otvaraju su:

 • Informatička tehnologija u kineziologiji
 • Neuromuskularna biomehanička dijagnostika
 • Sport u europskim državama
 • Taekwondo  

Ukoliko naknadni upis novog izbornog predmeta putem Studomata (zbog tehničkih ograničenja studomata) neće biti moguć molimo Vas da se javite u Studentsku referadu ili na e-mail: referada@kif.hr

IZBORNI SMJEROVI u VII. semestru koji se ne otvaraju  u akademskoj 2020./21. na studiju KINEZIOLOGIJE su:

 • Kineziologija u edukaciji i Fitnes
 • Kineziologija u edukaciji i Odbojka
 • Kineziologija u edukaciji i Osnovne kineziološke transformacije
 • Kineziologija u edukaciji i Tenis

Studenti koji su upisali navedene smjerove koji se ne otvaraju u akademskoj 2020./21. obvezni su na mail biserka.sindilj@kif.hr poslati Zamolbu za promjenom upisanog smjera. Digitalni zahtjev možete preuzeti ovdje.

Studenti mogu izabrati neki od niže navedenih smjerova:

 • Kineziologija u edukaciji i Hrvanje
 • Kineziologija u edukaciji i Jedrenje
 • Kineziologija u edukaciji i Kajakaštvo
 • Kineziologija u edukaciji i Kineziološka rekreacija
 • Kineziologija u edukaciji i Kineziterapija
 • Kineziologija u edukaciji i Kondicijska priprema sportaša
 • Kineziologija u edukaciji i Nogomet
 • Kineziologija u edukaciji i Košarka
 • Kineziologija u edukaciji i Ples
 • Kineziologija u edukaciji i Plivanje
 • Kineziologija u edukaciji i Skijanje
 • Kineziologija u edukaciji i Sportski menadžment

Svi redoviti studenti koji su izvršili prijevremeni upis u višu godinu studija  ak. 2020./21. godine (prije evidentiranih svih ocjena u ISVU sustavu) trebaju najkasnije do utorka 6. listopada 2020. godine do 15.00 sati na mail biserka.sindilj@kif.hr poslati Zamolbu za rekalkulaciju naknade školarine. Digitalni zahtjev možete preuzeti ovdje.


Također studenti kojima je od trenutka upisa na Studomatu više akademske godine evidentirana ocjena iz pojedinog predmeta zimskog semestra u ISVU sustavu, moći će na studomatu do utorka 6.10.2020. godine izvršiti upis dodatnih ECTS bodova.
 

Obavijest o početku nastave

Poštovane kolegice i poštovani kolege

Nastava na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za redovite studente 1. godine Kineziologije, integriranog preddiplomskog i diplomskog studija i redovite studente 1. godine Izobrazbe trenera, preddiplomskog stručnog studija započet će u petak 2. listopada 2020. uvodnim predavanjem u kino dvorani Studentskog doma Stjepan Radić, Jarunska 2, prema sljedećem RASPOREDU:

 • u 8.00 sati za studente sveučilišnog studija sa početnim slovima prezimena od A do H;
 • u 9.00 sati za studente sveučilišnog studija sa početnim slovima prezimena od I do PA;
 • u 10.00 sati za studente sveučilišnog studija sa početnim slovima prezimena od PE do T;
 • u 11.00 sati za studente sveučilišnog studija sa početnim slovima prezimena od V do Ž i za sve redovite studente Izobrazbe trenera, preddiplomskog stručnog studija ;

Nastava za studente viših godina redovitih studija započet će od 5. listopada 2020. godine prema rasporedu koji će biti objavljen na naslovnici Fakulteta tijekom tjedna.

Obzirom da Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu zbog kadrovskih i materijalno tehničkih uvjeta nije u mogućnosti poštovati sve epidemiološke mjere i preporuke te organizirati svu planom i programom predviđenu kontaktnu nastavu u prostorima Fakulteta, nastava u zimskom semestru u akademskoj 2020./21. godini, održavat će se u kombiniranom i modificiranom obliku.

Pročitaj ostatak↓↓↓

Svi studenti: Kineziologije, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, Izobrazbe trenera, preddiplomskog stručnog studija (redoviti i izvanredni) i Izobrazbe trenera, specijalističkog diplomskog stručnog studija(izvanredni)  obvezni su:
1.    preko studomata do 25. 9. 2020. izvršiti upis akademske 2020./2021. godine,
2.    uplatiti naknadu za troškove upisa (upute za studij Kineziologije; upute za studij Izobrazbe trenera),
3.    uplatiti naknadu školarine (za studente kod kojih postoji obveza plaćanja naknade školarine / upute) uplatu školarina izvršiti minimalno 2-3 radna dana prije potpisivanje ugovora, odnosno dostavljanja potpisanog ugovora,
4.    potpisati ugovor o naknadi školarine u akademskoj 2020./2021. godini (za studente kod kojih postoji obveza plaćanja naknade školarine) i dostaviti bjanko zadužnicu (za studente koji naknadu školarine plaćaju u ratama ukoliko zadužnica nije dostavljena ranijih godina).


Sve navedene aktivnosti potrebno je izvršiti zaključno do 15. 10. 2020. kako bi se upis u akademsku 2020./2021. godinu smatrao ispunjen u cijelosti. Iznimno, za studente koji studiraju na izvanrednim studijima krajnji rok za sve navedene aktivnosti je 15. 11. 2020.


Dana 1. 10. 2020. generirat će se ugovori o naknadi školarine u akademskoj 2020./2021. godini za sve one studente koji do tog trenutka predmetni ugovor još nisu potpisali te će im isti biti poslan na njihovu e-mail adresu (otvorenu na Fakultetu!)
Molimo studente da ugovor ispišu, vlastoručno potpišu te jedan potpisani primjerak ugovora dostave osobno u Studentsku referadu Fakulteta ili pošalju poštom na adresu Kineziološki fakultet, Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb, s naznakom: UPISI STUDENTI AK. GOD. 2020./2021. u gore navedenim rokovima.
Uz primjerak ugovora treba biti priložena i potvrda uplate naknade za troškove upisa kako bi se upis mogao obaviti u cijelosti i omogućiti pristup studomatu.


Upis se smatra cjelovitim ukoliko se izvrše sve aktivnosti navedene od točke 1. do točke 4. Studenti koji ne izvrše sve navedene obveze u akademskoj 2020./2021. godini gube status studenta. 
  
Za sve informacije i upite vezano uz upise molimo studente da se jave u Studentsku referadu isključivo zamolbom na e-mail upisi.studenti@kif.hr !

UPISI studenata preko Studomata u višu godinu studija traju od 8. do 25. 9. 2020. godine. Rokovi se odnose na sve studente (redovite i izvanredne).

Student je obvezan na Studomatu, unutar zadanih rokova:

 1. provjeriti / izmijeniti točnost osobnih podataka na Studomatu;
 2. upisati predmete zimskog semestra (obvezne i izborne);
 • u jesenskom upisnom roku SVI studenti upisuju studijsku godinu i predmete zimskog semestra (obvezne i izborne) buduće ak. 2020./21. godine
 • predmeti ljetnog semestra (obvezni i izborni) upisuju se prilikom upisa ljetnog semestra u veljači 2021. godine od 01.02. -19.02.2021.
 • redoviti studenti u jednom semestru  zadužuju od 25 do 35 ECTS bodova. Ukupni zbroj ECTS-a čine novoupisani predmeti više godine studija i svi oni predmeti koje student prethodne akademske godine nije položio i/ili ispunio preduvjete za dobivanje potpisa.
 • studenti Izobrazbe trenera, specijalistički diplomski stručnog studija 2. godine, Izobrazbe trenera, preddiplomskog stručnog studija 3. godine, studenti i studenti Kineziologije 5. godine studija koji neće svoje obveze ispuniti do 30. 9. 2020. godine. U ak. 2020./21. godini studenti Izobrazbe trenera obvezno upisuju ponavljanje 2. godine odnosno ponavljanje 3. godine, dok studenti Kineziologije ponavljanje 5. godine, radi ostvarivanja studentskih prava (polaganje preostalih ispita i završetak studija).
 1. odabrati broj rata (do 4 rate) za plaćanje participacije školarine.

Obaveze studenta prilikom upisa u akademsku godinu 2020./2021.:

 1. Student je obvezan na Studomatu unutar zadanih rokova izvršiti upis
 2. Izvršiti uplatu naknade troškova upisa (UPUTE ZA PLAĆANJE za studente Kineziologije.pdf, UPUTE ZA PLAĆANJE za studente Izobrazbe trenera.pdf )
 3. Izvršiti uplatu participacije školarine (za studente kod kojih postoji obveza)
 4. Potpisati ugovor o naknadi školarine u akademskoj 2020./2021. godini (za studente kod kojih postoji obveza)

Upis se smatram cjelovitim ukoliko se izvrše sve navedene aktivnosti (od 1. do 4.). Studenti koji ne izvrše sve navedene obveze u akademskoj 2020./21. godini gube status studenta. 

 

VAŽNE NAPOMENE PRI UPISU.pdf 

 

Za sve informacije i upite vezano uz upise molimo studente da se jave u Studentsku referadu isključivo zamolbom na e-maila: upisi.studenti@kif.hr !

 

OSTALE INFORMACIJE VEZANO UZ UPISE objavit ćemo uskoro.

ISPUNJAVANJEM KRATKOG UPITNIKA IZRAVNO UTJEČETE NA NOVE SPOZNAJE O COVIDU-19

Pandemija koronavirusa posljednjih mjeseci predstavlja veliki izazov javnom zdravlju, a znanstvenici diljem svijeta trude se saznati što više detalja kako bi našli način za sprečavanje širenja ove još uvijek nepoznate bolesti. Tim brazilskih istraživača razvio je novu studiju koja se trenutno provodi diljem svijeta uključujući i našu zemlju, a cilj joj je ispitati utječe li ranija redovito provođena tjelesna aktivnost i vježbanje na pojavnost i težinu simptoma te tijeka bolesti u osoba oboljelih od Covida 19.

Poznato je da redovita tjelesna aktivnost i vježbanje poboljšavaju funkciju svih tjelesnih sustava, a posebice srčano-žilnog, dišnog, muskuloskleletnog kao i imunološkog sustava u osoba svih dobnih uzrasta. Redovita tjelovježba ima dokazane protuupalne učinke. Upalni proces s oslobađanjem upalnih citokina ima značajnu ulogu u patogenezi COVID-19, pogoršava stanja subkliničke upale posebno u osoba s kroničnim bolestima koje u podlozi imaju upalni proces kao što su neke kronične metaboličke, srčano-žilne i zloćudne bolesti.

Svaka osoba koja je bila u bilo kakvom kontaktu s ovom bolesti može se uključiti u svjetsko istraživanje te na taj način pomoći u otkrivanju malog segmenta spoznaja o mogućim vanjskim čimbenicima koji bi mogli imati utjecaj na razvoj i tijek bolesti uzrokovane korona virusom. Istraživanje se provodi kratkim upitnikom čije ispunjavanje traje svega nekoliko minuta.

Upitnik možete ispuniti putem poveznice: https://bit.ly/31H1y9sHRVATSKA

U sklopu projekta IPA 2008 DISCO ”Uspostava pravnog okvira za suzbijanje pojava diskriminacije i korupcije s ciljem unapređenja akademskog integriteta” na web stranici Sveučilišta postavljen je link na anonimni sustav prijave neprihvatljivih oblika ponašanja u akademskoj zajednici ili drugih potencijalnih kršenja odredaba Etičkog kodeksa: https://prijava-np.unizg.hr/

 


Događaji
25.
Rujan
-
15.
Listopad
Korisni linkovi


Studijski centar za izobrazbu trenera

Kinesiology

erasmus

 


Obavijest

Poštovani posjetitelji KIF WEB-a,

Molimo Vas da nam dojavite sve pogrešne ili zastarjele informacije, te ukoliko imate prijedloge i sugestije javite nam na webmaster(at)kif.hr.

Hvala!