Obavijesti

VAŽNA OBAVIJEST

svim pristupnicima zainteresiranim za upis na Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije u ak. 2016./2017. godini

I.

Sukladno dobivenoj Obavijesti Sveučilišta u Zagrebu od 26. srpnja 2016. godine, kojom je ovom Fakultetu odobrena tražena prenamjena nepopunjenih upisnih mjesta namijenjenih stranim državljanima na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije (4 nepopunjena upisna mjesta), ovim putem obavještavamo sve zainteresirane pristupnike koji su pristupili razredbenom postupku za upis na navedeni studij u ljetnom roku i koji su, na temelju postignutog uspjeha u srednjoj školi i na državnoj maturi i na temelju ostvarenih rezultata na razredbenom ispitu, ostvarili pravo upisa na studij, ali se ipak, zbog ograničenog broja upisnih mjesta, nisu uspjeli i upisati na željeni studij (pristupnici na konačnoj rang-listi državljana RH od 18.7.2016. godine od red. br. 231 - 374), ukoliko su i dalje zainteresirani za upis na redoviti Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije u ak.2016./17. god. obvezni su:

 1. ponovno se prijaviti u predviđenom roku za podnošenje prijava za upis na studij u jesenskom roku elektronički putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVu) koji se nalazi pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje na adresi www.postani-student.hr u vremenu od 22.07.-02.09.2016. godine.
 2. osim prijave za upis na studij koju izravno unose u NISpVu , predati i prijavu za razredbeni ispit (dodatnu provjeru posebnih sposobnosti). Prijave se predaju na propisanom obrascu osobno u Studentsku službu Kineziološkog fakulteta, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15, u vremenu od 29.08.-02.09.2016. godine od 10-13 sati ili se u istom roku šalju poštom preporučeno na gornju adresu.
 • Razredbeni ispit za upis pristupnika na izvanredni preddiplomski stručni studij za izobrazbu trenera u rujanskom roku održat će se za studijske smjerove:
 1. Fitnes – 18 slobodnih mjesta
 2. Kondicijska priprema sportaša – 35 slobodnih mjesta
 3. Sportska rekreacija34 slobodnih mjesta
 4. Sportska usmjerenja- 101 slobodno mjesto

U ak. 2016./2017. god. za sada su otvorena slijedeća studijska sportska usmjerenja: Hrvanje, Košarka, Nogomet, Odbojka, Plivanje, Rukomet, Sportska gimnastika i Tenis.

Ostala sportska usmjerenja otvorit će se u slučaju da  se za upis na studij prijavi:

 1. makar 1 kandidat- kategorizirani vrhunski sportaši I. ili II. kategorije u dotičnoj grani sporta;
 2. najmanje 3 kandidata koja u dotičnoj grani sporta imaju III., IV., V. ili VI. kategoriju; ili
 3. najmanje 5 kandidata koji ispunjavaju opće uvjete za upis na studij za pojedino sportsko studijsko usmjerenje.

Sukladno donesenim odlukama Fakultetskog vijeća i drugih nadležnih tijela Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu počev od  ak. 2016./17. godine svi studenti Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija kineziologije (dalje u tekstu: IPDSSK), Preddiplomskog redovitog i izvanrednog stručnog studija za izobrazbu trenera (dalje u tekstu: PSSIT), kao i Specijalističkog diplomskog stručnog studija za izobrazbu trenera (dalje u tekstu SDSSIT) u predviđenom roku za upis viših godina u ak. god. 2016./17. od 12. – 30. rujna 2016. godine, upisuju odmah studijsku godinu kao cjelinu, tj. sve pripadajuće predmete zimskog i ljetnog semestra (obvezne predmete, izborne predmete i predmete izbornog modula) sukladno navedenim Odlukama Fakultetskog vijeća.

Više informacija o uvjetima upisa viših godina u ak. god. 2016./17.

Na izvanredni SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ ZA IZOBRAZBU TRENERA (dalje u tekstu: SDSSIT) u ak. 2016./17. godini upisati će se ukupno 150 studenata hrvatskih državljana i državljana ostalih članica  EU od čega na studijski smjer:

 1. KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA…………………. 40 studenata
 2. FITNES………………………………………………...….20 studenata
 3. SPORTSKA REKREACIJA………………………………….30 studenata
 4. RAZNI SPORTOVI…………………………………………..60 studenata

Prijave i upis na studij

 1. Prijave za upis predaju se osobno od 12. do 16. rujna 2016. godine u vremenu od 10:00-13:00 sati u Studentsku službu Kineziološkog fakulteta, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15 ili se u istom roku šalju poštom preporučeno na gornju adresu (s naznakom Studijski centar za izobrazbu trenera) na propisanom obrascu koji se preuzima s internetske stranice KIF-a (http://www.kif.unizg.hr/studiji/upisi/strucni_studiji/specijalisticki_diplomski_studij/postupak_prijave)

Više informacija o uvjetima natječaja.

Povjerenstvo za Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu pregledalo je studentske radove koje su predložile sastavnice Sveučilišta u Zagrebu te je izabralo ukupno 182 rada za Rektorovu nagradu u šest kategorija.

Rektor je dodijelio tri nagrade studentima Kineziološkog fakulteta kako slijedi:

Tin Gojević - Učinak rekreativnog alpskog skijanja na upalne biomarkere srčanožilnih bolesti; mentor  prof.dr.sc. Lana Ružić  

Ivan Jukić - Razlike u motoričkim znanjima i sposobnostima između selekcionirane i neselekcionirane skupine djece u nogometu ; mentor doc.dr.sc. Sanja Šalaj

Ivan Lulić, Branko Grman-Staničić - Utjecaj izabranog vremena izračuna na pouzdanost varijabli za procjenu eksplozivne jakosti; mentor  dr.sc. Tatjana Trošt-Bobić

Popis imena dobitnika Rektorove nagrade u akademskoj godini 2015./2016. za najbolje studentske znanstvene i umjetničke radove, posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova te za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici možete pogledati ovdje.

Poštovane studentice i poštovani studenti Kineziološkog fakulteta! 

Pozivamo vas da se uključite u istraživanje Referentnog centra Ministarstva zdravlja za arterijsku hipertenziju - Zavoda za nefrologiju, arterijsku hipertenziju, dijalizu i transplantaciju bubrega Kliničkog bolničkog centra Zagreb i Kineziološkog fakulteta o jogijskim tehnikama disanja i autonomnom živčanom sustavu koje će: 

 • trajati oko sat i pol vremena 

 • provodit će se u Kliničkom bolničkom centru Zagreb (Rebro) 

 • od srpnja do listopada 2016. godine. 

Uvjet za sudjelovanje u istraživanju je to da NEMATE prethodno iskustvo niti u jednoj tehnici jogijskog disanja. 

U sklopu projekta IPA 2008 DISCO ”Uspostava pravnog okvira za suzbijanje pojava diskriminacije i korupcije s ciljem unapređenja akademskog integriteta” na web stranici Sveučilišta postavljen je link na anonimni sustav prijave neprihvatljivih oblika ponašanja u akademskoj zajednici ili drugih potencijalnih kršenja odredaba Etičkog kodeksa: https://prijava-np.unizg.hr/

 

Korisni linkovi


Studijski centar za izobrazbu trenera

Kinesiology

erasmus

Obavijest

Poštovani posjetitelji KIF WEB-a,

Molimo Vas da nam dojavite sve pogrešne ili zastarjele informacije, te ukoliko imate prijedloge i sugestije javite nam na webmaster(at)kif.hr.

Hvala!