Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

 1. Prijave za razredbeni ispit za upis pristupnika na sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Kineziologija održat će se samo za pristupnike strane državljane na kojoj rang listi je ostalo 5 nepopunjenih upisnih mjesta. Navedeni pristupnici obvezni su izvršiti prijavu na studij elektronički, putem Nacionalnog informacijskog sustavu prijava na visoka učilišta i Kineziološkom fakultetu u predviđenom vremenu.

Razredbeni ispit u jesenskom roku za sve pristupnike strane državljane koji su prijavljeni za sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Kineziologija održat će se u petak, 8. rujna 2023.

 1. Razredbeni ispit za upis pristupnika na stručni prijediplomski studij Izobrazba trenera u jesenskom roku održat će se za sljedeće smjerove:
 1. Redoviti studij:
 1. Fitnes – 1 slobodo mjesto
 1. Izvanredni studij:
 1. Fitnes – 25 slobodnih mjesta
 2. Kondicijska priprema sportaša – 48 slobodnih mjesta
 3. Sportska rekreacija – 28 slobodnih mjesta
 4. Razni sportovi 60 slobodnih mjesta

U ak. 2023./2024. god. za sada su otvoreni sljedeći sportski smjerovi: Hrvanje, Konjički sport, Nogomet, Ples, Plivanje, Ritmička gimnastika, Skijanje, Sportska gimnastika, Tenis.

Ostali sportski smjerovi otvorit će se u slučaju da se za upis na studij prijavi:

 1. makar 1 kandidat - kategorizirani vrhunski sportaš I. ili II. kategorije u dotičnoj grani sporta;
 2. najmanje 3 kandidata koja u dotičnoj grani sporta imaju III., IV., V. ili VI. kategoriju; ili
 3. najmanje 5 kandidata koji ispunjavaju opće uvjete za upis na studij za pojedini sportski smjer.

Razredbenom ispitu u jesenskom  roku mogu ponovno pristupiti i pristupnici koji su bili na razredbenom ispitu za upis na redoviti ili izvanredni stručni prijediplomski studij u ljetnom roku, a nisu stekli uvjete upisa na željeni studij.

 

Istodobno, pristupnicima koji su na razredbenom ispitu u ljetnom roku prešli razredbeni prag i ispunili sve druge uvjete za upis na redoviti stručni prijediplomski studij, a na željeni studij nisu se uspjeli upisati zbog ograničene upisne kvote, postignuti rezultati na razredbenom ispitu priznat će se, na njihovo traženje, kao relevantni rezultati za upis na izvanredni studij na istom smjeru u jesenskom roku, uz uvjet da izvrše prijavu na studij elektronički, putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta i Kineziološkom fakultetu u predviđenom vremenu.

Pristupnicima za upis na studij iz prethodnog stavka omogućit će se, na njihovo traženje, ponovno polaganje razredbenog ispita  u jesenskom roku, s tim da će im se u tom slučaju prilikom utvrđivanja rang-liste prioriteta za upis na studij priznati isključivo rezultati ponovljenog razredbenog ispita, a troškove razredbenog ispita plaćaju 39,82 EUR (300,00 kuna).

Pristupnici koji su na razredbenom ispitu u ljetnom roku prešli razredbeni prag i ispunili sve druge tražene uvjete za upis na izvanredni stručni prijediplomski studij, a na željeni studij nisu se upisali iz osobnih razloga, postignuti rezultati na razredbenom ispitu priznat će se, na njihovo traženje,  kao relevantni rezultati za upis na izvanredni studij na istom smjeru u jesenskom roku, uz uvjet da izvrše prijavu na studij elektronički, putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta i Kineziološkom fakultetu u predviđenom vremenu.

 

Pristupnici koji su na razredbenom ispitu u ljetnom roku uredno obavili zdravstveni pregled, zadovoljili na provjeri znanja plivanja i na provjeri specifičnih motoričkih znanja i/ili specifičnih motoričkih sposobnosti, ali se na željeni studij nisu upisali, a žele promijeniti smjer u jesenskom roku, podvrgavaju se samo provjeri specifičnih motoričkih znanja i/ili specifičnih motoričkih sposobnosti za željeni smjer, a troškove razredbenog ispita plaćaju 39,82 EUR (300,00 kuna). Navedeni pristupnici obvezni su izvršiti prijavu na studij elektronički, putem Nacionalnog informacijskog sustavu prijava na visoka učilišta i Kineziološkom fakultetu u predviđenom vremenu,

Pristupnicima  koji su ove godine u ljetnom roku položili razredbeni ispit za upis na sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Kineziologija, priznat će se kao uredno obavljen zdravstveni pregled i uspješno provedena provjera znanja plivanja. Na razredbenom ispitu za upis na stručni prijediplomski studij Izobrazba trenera u jesenskom roku isti pristupnici podvrgavaju se samo provjeri specifičnih motoričkih znanja i/ili specifičnih motoričkih sposobnosti za željeni smjer, a troškove razredbenog ispita plaćaju 39,82 EUR (300,00 kuna). Navedeni pristupnici obvezni su izvršiti prijavu na studij elektronički, putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta i Kineziološkom fakultetu u predviđenom vremenu.

Razredbeni ispit u jesenskom roku za sve pristupnike prijavljene za stručni prijediplomski studij Izobrazba trenera održat će se u petak, 8. rujna 2023.

Napomene:

 1. Prijave za upis na sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Kineziologija (isključivo strani državljani), redoviti i izvanredni stručni prijediplomski studij Izobrazba trenera u jesenskom roku podnose se, kao i u ljetnom roku, elektronički, putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVu) koji se nalazi pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje na adresi www.postani-student.hr u vremenu od 21.7. - 1.9.2023.
 2. Osim prijave za upis na studij koju pristupnici izravno unose u NISpVu, pristupnici su također dužni, u vremenu od 28.8. do 1.9.2023. dostaviti prijavu za razredbeni ispit (dodatnu provjeru motoričkih sposobnosti i znanja). Prijave se predaju na propisanom obrascu isključivo preporučeno poštom za Studentsku referadu Kineziološkog fakulteta, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15.

 

Popis obavijesti


Korisni linkovi

 
Studijski centar za izobrazbu trenera
 
Kinesiology

Kinesiology

PROSI

erasmus

UNIC

 


Obavijest

Poštovani posjetitelji KIF WEB-a,

Molimo Vas da nam dojavite sve pogrešne ili zastarjele informacije, te ukoliko imate prijedloge i sugestije javite nam na webmaster(at)kif.hr.

Hvala!