Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Informacije o upisima na studijske programe Sveučilištu u Zagrebu, Kineziološkog fakulteta
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije

Poslijediplomski doktorski studij kineziologije

Preddiplomski stručni studij za izobrazbu trenera

Specijalistički diplomski stručni studij za izobrazbu trenera

Obavijesti za buduće studente

Natječaj za upis na doktorski studij Kineziologija - ak. 2021/22. god.

Đurđica Kamenarić

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje  natječaj za upis pristupnika  na doktorski studij kineziologije za stjecanje akademskog stupnja  DOKTORA ZNANOSTI   iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologije u ak. 2021./2022. godini. Cjeloviti tekst natječaja možete pronaći na poveznici.  Prijave se predaju poštom na adresu Fakulteta s naznakom - natječaj - doktorski studij . U slučaju potrebe za pojašnjenjima i eventualnim osobnim dolaskom u Referadu molim obratite se putem elektroničke pošte na dkamenar@kif.hr, radi dogovora termina dolaska. 

Više