Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Informacije o upisima na studijske programe Sveučilištu u Zagrebu, Kineziološkog fakulteta
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije

Poslijediplomski doktorski studij kineziologije

Preddiplomski stručni studij za izobrazbu trenera

Specijalistički diplomski stručni studij za izobrazbu trenera

Obavijesti za buduće studente

A P P L I C A T I O N for enrolment of applicants to the doctoral study of kinesiology

Đurđica Kamenarić

A P P L I C A T I O N for enrolment of applicants to the doctoral study of kinesiology for acquiring the academic level of DOCTOR OF SCIENCE  in social sciences, scientific field of kinesiology in the academic year 2010/2021 (program will be conducted in English according to the Study plan and program issued 13 rd December 2019). Applications for enrolment in the first enrolment deadline shall be accepted until October 13 th 2020 Full text 

Više