Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

VAŽNA OBAVIJEST o početku i načinu...

Kontaktna nastava provoditi će se od 18. svibnja do 12. lipnja sa grupama od 15 studenata i preporuka je da isti nastavnik uvijek drži nastavu istim grupama.

Raspored nastave napravljen je na način da svaka godina počinje u drugom terminu kako bi se dodatno smanjilo grupiranje studenata u zajedničkim prostorima, a studenti su dužni doći ranije do fakulteta kako bi se obavile sve nužne predradnje za ulazak u zgradu. Studenti su dužni na ulazu predočiti svoju važeću x -icu.

Svakom zaposleniku i studentu na ulazu u zgradu fakulteta mjerit će se temperatura te će biti upisan u evidencijsku knjigu u koju će se upisivati potrebni podaci sukladno preporukama nadležnih tijela.

Studenti će se na fakultetu kretati u smjeru i po hodnicima koji će biti vidljivo obilježeni. Prilikom ulaska na fakultet i u svaku od dvorana predviđenim za nastavu dezinficirati će ruke, po završetku svakog sata u pauzi moći će koristiti sanitarne prostorije, a po završetku nastave napuštati će fakultet sa bočne strane fakulteta na pomoćna vrata pokraj trim kabineta.

OBAVEZNO: SVI ZAPOSLENICI I STUDENTI KOJI DOLAZE NA FAKULTET DUŽNI SU SUKLADNO PREPORUKAMA NADLEŽNIH TIJELA MJERITI TEMPERATURU PRIJE DOLASKA NA FAKULTET TE U SLUČAJU POVIŠENE (od 37,2 i veća) NE SMIJU UĆI NA FAKULTET. Ta osoba mora se javiti telefonom nadređenoj osobi i izabranom liječniku obiteljske medicine.

OBAVEZNO PROČITATI cijelu obavijest! ↓↓↓

Sukladno obavijesti od 11. svibnja a u skladu sa Preporukama za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu na sveučilištima izdane 8. svibnja od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Kriznog Stožera Sveučilišta u Zagrebu i Preporukama za treninge i športsko -rekreativne aktivnosti u zatvorenim športskim objektima izdanim od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u suradnji sa Središnjim državnim uredom za sport, te dodatnih konzultacija sa upravom Sveučilišta i HZJZ od 18. svibnja na Kineziološkom fakultetu uz on line nastavu nastavit će se kontaktna nastava na praktičnim predmetima sa drugačije definiranim grupama i po modificiranom rasporedu koje Vam dostavljamo u privitku.

Kontaktna nastava provoditi će se od 18. svibnja do 12. lipnja sa grupama od 15 studenata i preporuka je da isti nastavnik uvijek drži nastavu istim grupama.

Promjene studenata iz jedne u drugu grupu i nadoknade nastave sa drugim grupama neće biti dozvoljene.

Raspored nastave napravljen je na način da svaka godina počinje u drugom terminu kako bi se dodatno smanjilo grupiranje studenata u zajedničkim prostorima, a studenti su dužni doći ranije do fakulteta kako bi se obavile sve nužne predradnje za ulazak u zgradu. Studenti su dužni na ulazu predočiti svoju važeću x -icu.

Svakom zaposleniku i studentu na ulazu u zgradu fakulteta mjerit će se temperatura te će biti upisan u evidencijsku knjigu u koju će se upisivati potrebni podaci sukladno preporukama nadležnih tijela.

Studenti će se na fakultetu kretati u smjeru i po hodnicima koji će biti vidljivo obilježeni. Prilikom ulaska na fakultet i u svaku od dvorana predviđenim za nastavu dezinficirati će ruke, po završetku svakog sata u pauzi moći će koristiti sanitarne prostorije, a po završetku nastave napuštati će fakultet sa bočne strane fakulteta na pomoćna vrata pokraj trim kabineta.

Tijekom sljedećeg tjedna utvrdit će se termini i način korištenja dvorana od strane studenata u svrhu pripreme za polaganje praktičnih dijelova ispita.

OBAVEZNO: SVI ZAPOSLENICI I STUDENTI KOJI DOLAZE NA FAKULTET DUŽNI  SU SUKLADNO PREPORUKAMA NADLEŽNIH TIJELA MJERITI TEMPERATURU PRIJE DOLASKA NA FAKULTET TE U SLUČAJU POVIŠENE (od 37,2 i veća) NE SMIJU UĆI NA FAKULTET. Ta osoba mora se javiti telefonom nadređenoj osobi i izabranom liječniku obiteljske medicine.

Zajednički prostori fakulteta (sanitarne prostorije i hodnici fakulteta) će se pojačano čistiti i dezinficirati, a dvorane u kojim će se održavati nastava dezinficirat će se i čistiti po završetku nastave svake grupe prije ulaska sljedeće. Svaki student će na kraju sata  dezinficirati rekvizite i pomagala koja je koristio na satu (reket, loptu i sl).

Sukladno preporukama svi nastavnici koji nemaju nastavu po novom rasporedu upućuju se da, osim u slučaju potrebe pripreme ili održavanje nastave na daljinu, ne dolaze u zgradu fakulteta kako bi se poštovala preporuka boravka što manjeg broja ljudi u zgradi.

U dostavljenim Preporukama posebno se preporučuje ostanak kod kuće i nastava na daljinu studentima i nastavnicima s kroničnim bolestima (respiratornim, kardiovaskularnim, dijabetesom, malignim bolestima, imunodeficijencijama, studenti s većim tjelesnim/motoričkim oštećenjima) te studentima i nastavnicima čiji roditelji ili ukućani imaju jednu od navedenih bolesti ili su starije životne dobi.  Molimo nastavnike koji pripadaju u ovu skupinu, a predviđeno je da održavaju kontaktnu nastavu, da o tome obavijeste prodekanicu za nastavu radi organizacije i provedbu nastave. Studenti koji pripadaju u ovu skupinu dužni su dostaviti dokaze o tome mailom u referadu (referada@kif.unizg.hr).

Sukladno preporukama sva teoretska nastava se i dalje provodi on line.

Svi teoretski ispiti se do daljnjega provode on line (pismeni i usmeni), osim onih za koje je neophodno korištenje informatičke opreme fakulteta. Za organizaciju bilo kakve aktivnosti sa studentima u prostorima fakulteta, a koja nije predviđena u rasporedu, predmetni nastavnik je dužan tražiti dozvolu od prodekanice za nastavu.

Od 18. svibnja mogu se organizirati komisijski ispiti, završni ispiti, obrane diplomskih radova i obrane projekata doktorskih disertacija, također isključivo on line.

Zbog održavanja nastave na fakultetu u prijepodnevnim terminima, svi ispiti na daljinu koji se zakazuju iza 18. svibnja moraju se održavati poslije 15:00 sati kako bi im studenti mogli pristupiti.

Knjižnice će biti otvorena za posudbu knjiga svaki radni dan od 10:00 do 14:00 sati. Studentska referada će biti otvorena za studente svaki radni dan od 10:00 do 14:00 sati.

Molimo studente da vode računa o rasporedu po grupama (posebno 3. godina sveučilišnog studija Kineziologije) i prate obavijesti predmetnih nastavnika za svaki pojedini predmet zbog specifičnosti prostora i oblika nastave.

Ukoliko ostanu na snazi ovakve mjere predviđa se od 21. svibnja otvaranje dvorana studentima za potrebe pripremanja praktičnih dijelova ispita te održavanje praktičnih dijelova ispita od 1. lipnja. Način korištenja dvorana za pripremu ispita,  održavanje praktičnih ispita i ispitni termini definirat će se tijekom sljedećeg tjedna zbog najave promjene preporuka.

Sve što je opisano u ovoj odluci podložno je promjenama, ukoliko u međuvremenu dođe do promjene epidemiološke situacije u državi, odnosno ukoliko nadležna tijela donesu drugačije preporuke od trenutno važećih. Uprava fakulteta će uskladiti odluke o nastavi i ispitima sukladno svim preporukama koje će donijeti nadležna tijela.

Zahvaljujem Vam se na razumijevanju i strpljenju.

S poštovanjem,

DEKAN

izv. prof. dr. sc. Tomislav Krističević

 

Preporuke HZJZ-a od 8. svibnja 2020. godine

Preporuke Sveučilišta u Zagrebu od 7. svibnja 2020. godine

 

Popis obavijesti


Korisni linkovi


Studijski centar za izobrazbu trenera

Kinesiology

erasmus

 


Obavijest

Poštovani posjetitelji KIF WEB-a,

Molimo Vas da nam dojavite sve pogrešne ili zastarjele informacije, te ukoliko imate prijedloge i sugestije javite nam na webmaster(at)kif.hr.

Hvala!