Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i Studentski zbor Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Studentski zbor Kineziološkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu

Studentski zbor je studentsko izabrano predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u radu i odlučivanju u tijelima Sveučilišta u Zagrebu, te predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja. Studentski zbor je nepolitička, nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija koja poštuje načelo jednakosti pripadnika akademske zajednice i načelo jednakosti građana općenito, zabranu i diskriminacije zbog rase, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja,   nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovine, rođenja,       naobrazbe i društvenog položaja.

Studentski zbor Kineziološkog fakulteta organizira ili sudjeluje u organizaciji mnogih projekata na razini fakulteta, ali i na razini Sveučilišta u Zagrebu. Osim sudjelovanja u organizaciji na raznim konferencijama i simpozijima, Studentski zbor inicira mnoge  humanitarne akcije te natječaje za subvencioniranje terenske nastave  koja je jedna od specifičnosti Kineziološkog fakulteta. Kao svoj  najzanimljiviji projekt ističu "Dan otvorenih vrata Kineziološkog    fakulteta i Studijskog centra za izobrazbu trenera" koji se svake  godine tradicionalno organizira za maturante iz cijele Hrvatske.

 

Predsjednica - Matilda Šola (matilda.sola@student.kif.hr)

Zamjenica predsjednice: Marija Sesar (marija.sesar@student.kif.hr)

Članovi - Marko Bošnir (predstavnik u SZ Sveučilišta), Iva Mišak, Nikola Stanković, Ivan Starčević, Domagoj Bagarić, Željko Ostrman, Margareta Teskera, Branimir Šola, Goran Kontić, Tony Brala (preddiplomski stručni studij Izobrazba trenera), Ivan Bakula (preddiplomski stručni studij Izobrazba trenera), Marko Stojanović član (specijalistički diplomski stručni studij Izobrazba trenera),  Marin Dadić

e-mail: studentski.zbor@kif.hr

FB stranica: https://www.facebook.com/studentski.zbor.kif/


Obavijesti
Više informacija o Studentskom zboru