Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Studentski zbor Kineziološkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu

Studentski zbor je studentsko izabrano predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u radu i odlučivanju u tijelima Sveučilišta u Zagrebu, te predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja. Studentski zbor je nepolitička, nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija koja poštuje načelo jednakosti pripadnika akademske zajednice i načelo jednakosti građana općenito, zabranu i diskriminacije zbog rase, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja,   nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovine, rođenja,       naobrazbe i društvenog položaja.

Studentski zbor Kineziološkog fakulteta organizira ili sudjeluje u organizaciji mnogih projekata na razini fakulteta, ali i na razini Sveučilišta u Zagrebu. Osim sudjelovanja u organizaciji na raznim konferencijama i simpozijima, Studentski zbor inicira mnoge  humanitarne akcije te natječaje za subvencioniranje terenske nastave  koja je jedna od specifičnosti Kineziološkog fakulteta. Kao svoj  najzanimljiviji projekt ističu "Dan otvorenih vrata Kineziološkog    fakulteta i Studijskog centra za izobrazbu trenera" koji se svake  godine tradicionalno organizira za maturante iz cijele Hrvatske.

 

Predsjednik - Branimir Šola

Potpredsjednici - Tomislav Paripović

Članovi - Martin Ivanković, Antonio Orlović, Alen Plevnik, ...


Obavijesti

Sukladno Odluci rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa i Odluci dekana Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Knjaza, u utorak 28. ožujka i srijedu 29. ožujka 2017.g. održat će se izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i Studentski zbor Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za iduće dvogodišnje mandatno razdoblje (akademska 2017./18. i 2018./19. godina). Glasačka mjesta bit će otvorena oba dana od 8.00 do 20.00 sati.

Na izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i Studentski zbor Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu aktivno i pasivno biračko pravo imaju svi studenti integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija kineziologije, redovitog i izvanrednog preddiplomskog stručnog studija izobrazbe trenera, izvanrednog specijalističkog diplomskog stručnog studija izobrazbe trenera i poslijediplomskog doktorskog studija kineziologije.

Kandidature se podnose na propisanom kandidacijskom obrascu zajedno s pripadajućom dokumentacijom, i to:

  • za Studentski zbor Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Izbornom povjerenstvu Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, putem Urudžbenog zapisnika (ured br. 12), zaključno do petka 17. ožujka 2017.g. do 15.30 sati
  • za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu osobno ili preporučeno poštom Izbornom povjerenstvu Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14 (Rektorat Sveučilišta), zaključno do subote 18. ožujka 2017.g. 

Studenti koji podnose kandidaturu za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu dužni su, uz svoj obrazac za kandidaturu, priložiti i obrazac za kandidaturu svojeg zamjenika, sa svom propisanom dokumentacijom.

Sukladno čl. 14. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, za predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu kao i Studentski zbor Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ne može se kandidirati student koji u posljednje dvije godine studija (akademska 2014./15. i 2015./16. godina) nije sakupio najmanje 60 ECTS bodova.

Izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i Studentski zbor Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2017. godine
Više informacija o Studentskom zboru