Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Obavijesti za buduće studente Integriranog prediplomskog i diplomskog studija kineziologije
  1. Razredbeni ispit za upis pristupnika na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Kineziologija održat će se samo za pristupnike strane državljane na kojoj rang listi je ostalo 5 nepopunjenih upisnih mjesta. Navedeni pristupnici obvezni su izvršiti prijavu na studij elektronički, putem Nacionalnog informacijskog sustavu prijava na visoka učilišta i Kineziološkom fakultetu u predviđenom vremenu.

Razredbeni ispit u rujanskom roku za sve prijavljene pristupnike strane državljane za upis na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Kineziologija održat će se u subotu, 7. rujna 2019. godine.

  1. Razredbeni ispit za upis pristupnika na preddiplomski stručni studij Izobrazba trenera u rujanskom roku održat će se za slijedeće smjerove:
  1. Redoviti studij:
  1. Sportska rekreacija – 8 slobodnih mjesta
  1. Izvanredni studij:
  1. Fitnes – 30 slobodnih mjesta
  2. Kondicijska priprema sportaša – 48 slobodnih mjesta
  3. Sportska rekreacija21 slobodno mjesto
  4. Razni sportovi - 114 slobodnih mjesta