Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Obavijesti za studente sveučilišnog studija kineziologije

1. Upisi (preko studomata) studenata Kineziologije traju od 20.09.2017 do 29.9.2017. godine.

U upisnom roku od 20.09.2017 do 29.9.2017. SVI studenti upisuju studijsku godinu i predmete zimskog semestra (obvezne i izborne). Prilikom upisa godine upisuju se predmeti zimskog semestra, a predmeti ljetnog semestra (obvezni i izborni) upisuju se prilikom upisa ljetnog semestra u veljači 2018. godine (od 05.02.2018. do 23.02.2018.).

Student zadužuje od 25 do 35 ECTS bodova u jednom semestru u koji zbroj ulaze i svi oni predmeti koje student prethodne akademske godine nije položio i ispunio preduvjete.

REDOSLJED AKTIVNOSTI PRILIKOM UPISA VIŠE GODINE u AK. GODINI 2017./18:
a.) upis akademske godine 2017./ 18. (preko studomata) vrši se u periodu od 20.09.2017 do 29.9.2017. godine;

a.1. Izmjena / provjera osobnih podataka na studomatu
a.2. Upis predmeta (obaveznih i izbornih) zimskog semestra u rasponu od 25 do 35 ECTS-a ovisno o preduvjetima
a.3. Odabir broja rata (do 4 rate) za plaćanje školarine

b.) uplata naknade za troškove upisa i participacije školarine (za studente koji u prethodnoj godini nisu položili najmanje 55 ECTS bodova)
c.) ovjera upisa akademske godine 2017./ 18. u studentskoj referadi prema rasporedu, prilikom ovjere upisa student je obvezan ponijeti:

  1. Indeks;
  2. osobnu iskaznicu (na uvid ukoliko je došlo do promjene osobnih podataka (ime i prezime, adrese prebivališta i drugih osobnih podataka);
  3. potvrdu o izvršenoj uplati troškova upisa;
  4. potvrdu o uplati jednokratno utvrđenog iznosa participacije (školarine) za troškove studija u ak. 2017./18. godini (studenti koji se odluče plaćati utvrđenu školarinu za troškove studija u ak. 2017./18. godini u ratama prilikom ovjere upisa dužni su donijeti sa sobom kopiju uplatnice o izvršenoj uplati I. rate školarine i priložiti BJANKO ZADUŽNICU, kao sredstvo osiguranja naplate, ovjerenu kod javnog bilježnika.)

d.) Potpisivanje ugovora o plaćanju participacije (školarine) za troškove studija u ak. 2017./18. godini

NAPOMENA: STUDENTI KOJI U PERIODU OD 20.09.2017 DO 29.9.2017. GODINE PUTEM STUDOMATA NE OBAVE UPIS VIŠE GODINE U AKADEMSKOJ 2017./18. GODINI GUBE PRAVO NAKNADNOG UPISA AKADEMSKE 2017./18. GODINE, A SAMIM TIME I STATUS STUDENTA.

 

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta na 8. redovitoj sjednici održanoj 13. srpnja 2017.g., usvojilo je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o studiranju na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije.

Usvajanjem ovog Pravilnika doneseno je više mjera u smislu daljnjeg unaprjeđenja kvalitete nastavnog procesa koji između ostalog omogućava studentima upisivanje značajno većeg broj ECTS bodova pri upisu viših godina studija s primarnim ciljem da se vrijeme završetka studija značajno smanji.

U cilju pojašnjenja izmjena navedenog Pravilnika pozivamo sve zainteresirane, a posebno studente koji upisuju više godine studija da dođu na sastanak u ponedjeljak, 18. rujna 2017. godine u 11.00 sati u Veliki amfiteatar, gdje će na postavljena pitanja odgovarati Prodekan za nastavu i studente izv. prof. dr. sc. Mario Baić, doc. dr. sc. Maja Horvatin i Stipe Gorenjak, ISVU koordinator.

Uvedene su sljedeće promjene:

Pozivaju se studenti 3., 4. i 5. godine studija zainteresirani za demonstraturu na predmetima Katedre da ispune obrazac za prijavu dostupan ovdje i na oglasnoj ploči Katedre (ispred sobe 145) i dostave ga do 25.09. u 15:00h.

Obrane diplomskih radova