Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

TERMINI OBRANA DIPLOMSKIH RADOVA
Obavijesti

Studenti koji namjeravaju diplomirati do kraja ove akademske godine, do 30. 9. 2020. godine obvezni su najkasnije u ponedjeljak 31. kolovoza 2020. godine svojim mentorima na mail poslati finalnu varijantu svog diplomskog rada i izvješće o provjeri autentičnosti istog (upute su na http://kif.hr/studiji/sveucilisni_studiji/diplomski_rad), kako bi ih mentori na vrijeme stigli poslati u Studentsku referadu u daljnju proceduru

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je financiralo licencije za softvere za provjeru autentičnosti za javne visokoškolske ustanove u sustavu znanosti i obrazovanja, a Srce je provelo proces nabave te koordinira distribuciju licencija i korištenje softvera.

Za potrebe javnih visokih učilišta Republike Hrvatske nabavljena su dva softvera za provjeru autentičnosti: Turnitin i PlagScan. Kineziološki fakultet se opredijelio za PlagScan, njemački softver za provjeru autentičnosti radova.

Možete pristupiti softveru ovdje. Za pristup softveru, potrebno se ulogirati s AAI korisničkim identitetom.

Detaljnije upute koje je izradilo Srce, dostupne su ovdje

Skraćene verzije uputa dostupne su ovdje - za studente, i ovdje - za profesore, a sve je dostupno i pod ''Korisni linkovi''na lijevoj strani ove internet stranice. 

Na temelju Odluke o rasporedu nastave, ispitnih rokova i blagdana na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju kineziologija i na redovitom preddiplomskom stručnom studiju izobrazba trenera u akademskoj 2019./20. godini 9. sjednice Fakultetskog vijeća održane 9. srpnja 2019. godine

čl. VIII.

Studenti koji u ak. 2019./20. godini upisuju petu godinu studija, kao i studenti koji su već odslušali cjelovitu nastavu na sveučilišnom studiju Kineziologija, a koji namjeravaju i diplomirati do kraja navedene akademske godine (do 30. 9. 2020. godine) obvezni su:

  • tijekom IX. semestra, a najkasnije do upisa u X. semestar, putem studomata, odabrati potencijalnog mentora;
  • najkasnije do 4. 5. 2020. godine, u neposrednoj suradnji sa svojim mentorom, definirati i podnijeti zahtjev za odobrenje teme svog diplomskog rada;
  • provjeriti početkom 6. mjeseca status svoga zahtjeva za odobrenje teme u Studentskoj referadi;
  • zaključno do 10. 7. 2020. godine predati svom mentoru završen i uređen diplomski rad na završnu korekciju;
  • najkasnije do ponedjeljka 31. 8. 2020. godine predati u Studentsku referadu završen diplomski rad u tri slobodno uvezena primjerka Povjerenstvu za ocjenu diplomskog rada.
Diplomski Rad