Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Obavijesti za studente doktorskog studija kineziologije

Student doktorskog studija kineziologije Dalibor Kiseljak javno će dana 20.09.2017., s početkom u 10,30 sati, u vijećnici Kineziološkog fakulteta braniti projekt doktorskog rada pod naslovom UTJECAJ PRIMJENE KINESIOTAPING METODE NA OPSEG POKRETA NATKOLJENICE U ZGLOBU KUKA I MEĐUMIŠIĆNU KOORDINACIJU U PODRUČJU ZDJELICE. Detaljno o obrani možete pronaći u priloženoj obavijesti. Projekt doktorskog rada.  

Dana 2. listopada 2017. godine, počinju upisi u prvu godinu doktorskog studija kineziologije, a temeljem pozicioniranja na rang listi kandidata. U nastavku možete pronaći obavijest o upisu te potrebnu dokumentaciju za upis.

Obavijest o upisu upisni listsuglasnost potencijalnog mentora izjava o studiranju ugovor o studiranju ;  obrazac ŠV – 40 popis predmeta I godine studija

U tijeku su upisi u treću godinu doktorskog studija. U nastavku se nalaze detaljne informacije o upisu te potrebna dokumetnacija.

obavijest o upisu ; upisni list ; obrazac DR.SC. 04 (putem OBAD sustava); obrazac DR.SC. 05 ; obrazac ŠV - 40; obrazac ankete

 

Studentica doktorskog studija kineziologije Marita Ukić javno će dana 19.09.2017., s početkom u 10,00 sati, u vijećnici Kineziološkog fakulteta braniti projekt doktorskog rada pod naslovom KINEZIOLOŠKE AKTIVNOSTI I PROCES SUBKULTURALIZACIJE: BMX SUBKULTURA U ZAGREBU. Detaljno o obrani možete pronaći u priloženoj obavijesti. Projekt doktorskog rada

Studentica doktorskog studija kineziologije Mirjana Berković-Šubić javno će dana 14.09.2017., s početkom u 12,30 sati, u vijećnici Kineziološkog fakulteta braniti projekt doktorskog rada pod naslovom KORELACIJA RAZINE DEPRESIJE, KATASTROFIZIRANJA I JAČINE BOLI PREMA FUNKCIONALNOJ ONESPOSOBLJENOSTI I SA ZDRAVLJEM POVEZANE KVALITETE ŽIVOTA U BOLESNIKA S KRONIČNOM NESPECIFIČNOM KRIŽOBOLJOM PRIJE I NAKON PROVEDENIH TERAPIJSKIH VJEŽBI. Detaljno o obrani možete pronaći u priloženoj obavijesti. Projekt doktorskog rada.   

Student doktorskog studija kineziologije Marko Cetinić javno će dana 28.09.2017., s početkom u 13,00 sati, u vijećnici Kineziološkog fakulteta braniti projekt doktorskog rada pod naslovom UTJECAJ RAVNOTEŽE, KOORDINACIJE I UMORA NA BIOMEHANIČKE KARAKTERISTIKE PRILIKOM IZVOĐENJA BACANJA KOD JUDAŠA RAZLIČITOG KVALITATIVNOG NIVOA TRENIRANOSTI. Detaljno o obrani možete pronaći u priloženoj obavijestiProjekt doktorskog rada.

Student doktorskog studija kineziologije Almin Hopovac javno će dana 12.09.2017., s početkom u 14,00 sati, u vijećnici Kineziološkog fakulteta braniti projekt doktorskog rada pod naslovom UČINCI DODATNOG TRENINGA PONAVLJANIH SPRINTOVA NA POKAZATELJE KONDICIJSKE PRIPREMLJENOSTI I TRENAŽNOG OPTEREĆENJA KOD NOGOMETAŠA. Detaljno o obrani možete pronaći u priloženoj obavijesti. Projekt doktorskog rada.   

Studentica doktorskog studija kineziologije Lucija Milčić javno će dana 12.09.2017., s početkom u 13,00 sati, u vijećnici Kineziološkog fakulteta braniti projekt doktorskog rada pod naslovom SPOLNE RAZLIKE U KINEMATICI SKOKOVA NA PRESKOKU U GIMNASTICI. Detaljno o obrani možete pronaći u priloženoj obavijesti. Projekt doktorskog rada.

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta na sjednici održanoj 13. srpnja 2017. godine imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Ivana Krakana, mag.cin. pod naslovom UTJECAJ PLIOMETRIJSKOGA TRENINGA I TRENINGA PONAVLJANIH SPRINTOVA NA KONDICIJSKE SPOSOBNOSTI. U prilogu možete pronaći odluku i sažetak doktorskog rada.

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta na sjednici održanoj 13. srpnja 2017. godine imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Srne Jenko Miholić, prof. pod naslovom KINEZIOLOŠKE KOMPETENCIJE UČITELJA PRIMARNOGA OBRAZOVANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ. U prilogu možete pronaći odluku i sažetak doktorskog rada.

Na raspisani natječaj za upis pristupnika na poslijediplomski doktorski studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, polja kineziologije u ak. 2017./18. god. prijavilo se ukupno 58 pristupnika. Na intervju je pristupilo 54 kandidata te je temeljem predane dokumentacije, obavljenog intervjua i kriterija izvrsnosti propisanih u natječaju izrađena rang lista pristupnika za upis na studij. Odbor za doktorski studij je prihvatio je rang listu kandidata. 

Pristupnici koji imaju prigovor na rang listu mogu podnijeti žalbu u roku od 48 sati od objave rezultata na službenoj stranici Kineziološkog fakulteta, putem urudžbenog zapisnika Fakulteta soba br. 12, naslovljeno na Odbor doktorskog studija. Sve pristigle žalbe biti će riješene najkasnije u roku od 5 dana po isteku roka za žalbe, a o rješenju žalbu podnositelji će biti obaviješteni u daljnjem roku od 3 dana.

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa na poslijediplomski doktorski studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti u akad. 2017./18. god. (1. - 50. mjesta rang liste) dobit će detaljniji dopis o upisu u prvu godinu studija u prvom tjednu rujna o.g. (upisi će biti vršeni u listopadu 2017).

U slučaju da se neki od kandidata koji su stekli pravo upisa na studij ne upiše na studij u zadanom roku, izvršit će se upis kandidata sukladno pomicanju liste i/ili sukladno odluci Odbora za doktorski studij. Pristupnici će o tome biti obaviješteni elektroničkom poštom.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Voditeljici Studentske službe poslijediplomskog studija, Đurđici Kamenarić na broj telefona 01/ 36 58 619 ili putem elektroničke pošte: dkamenar@kif.hr.

Rang lista za upis na doktorski studij

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisao je natječaj za upis pristupnika na doktorski studij kineziologije za stjecanje akademskog stupnja DOKTORA ZNANOSTI  iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologije u ak. 2017./2018. godini. Detaljnije možete pronaći ovdje.