Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Obavijesti za studente doktorskog studija kineziologije

Student doktorskog studija Kineziologija HRVOJE GARAFOLIĆ javno će dana 13. prosinca 2019., s početkom u 13,00 sati, u Vijećnici Kineziološkog fakulteta braniti projekt doktorskog rada pod naslovom RAZLIKE IZMEĐU STANDARNIH I NOVOG PROTOKOLA REHABILITACIJE NAKON OPERACIJE PREDNJE UKRIŽENE SVEZE. Detaljno o obrani možete pronaći u priloženoj obavijestiProjekt.

Student doktorskog studija kineziologije mr.sc. Dražen Rastovski, javno će dana 10. prosinca 2019., s početkom u 14,30 sati, u Vijećnici Kineziološkog fakulteta braniti doktorski rad pod naslovom POVEZANOST ANKSIOZNOSTI I ODABRANIH KINANTROPOLOŠKIH OBILJEŽJA S USPJEŠNOŠĆU U PODUCI NEPLIVAČA . Detaljno o obrani možete pronaći u priloženoj obavijesti.

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta na sjednici održanoj dana 26. rujna 2019. godine imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Lucije Kolić, mag.cin., pod naslovom UTJECAJ PROTOKOLA TESTA HODANJA S PROGRESIVNIM OPTEREĆENJEM NA POKRETNOM SAGU NA POKAZATELJE ENERGETSKIH KAPACITETA. U prilogu možete pronaći odluku i sažetak rada.

Nastava prvog semestra doktorskog studija kinezilogije, za generaciju koja je studij upisala ak. 2019./20., započinje 26. listopada 2019. U prilogu možete pronaći cjeloviti raspored nastave I. semestra studija.

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta na sjednici održanoj dana 26. rujna 2019. godine imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Dinka Kolarića, dr.med., pod naslovom UTJECAJ VANJSKIH I UNUTARNJIH RIZIČNIH ČIMBENIKA NA OZLJEDE U SKIJANJU. U prilogu možete pronaći odluku i sažetak rada.