Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Obavijesti za studente doktorskog studija kineziologije

Studentica doktorskog studija kineziologije JANJA RICOV javno će dana 31. listopada 2019., s početkom u 12,00 sati, u Vijećnici Kineziološkog fakulteta braniti projekt doktorskog rada pod naslovom ANALIZA UČINAKA FINANCIRANJA SPORTSKIH PROGRAMA KROZ JAVNA SREDSTVA 4 VEĆA GRADA U 3 GRUPE OLIMPIJSKIH SPORTOVA. Detaljno o obrani možete pronaći u priloženoj obavijesti. Projekt.

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta na sjednici održanoj dana 26. rujna 2019. godine imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Dinka Kolarića, dr.med., pod naslovom UTJECAJ VANJSKIH I UNUTARNJIH RIZIČNIH ČIMBENIKA NA OZLJEDE U SKIJANJU. U prilogu možete pronaći odluku i sažetak rada.

Studentica doktorskog studija kineziologije JASMINA PARLOV javno će dana 16. listopada 2019., s početkom u 11,30 sati, u Vijećnici Kineziološkog fakulteta braniti projekt doktorskog rada pod naslovom UTJECAJ TEMPERATURE VODE NA IZVEDBU U UMJETNIČKOM PLIVANJU. Detaljno o obrani možete pronaći u priloženoj obavijesti. Projekt.