Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Korisni linkovi
Dokumenti
Kontakti:
Ured za međunarodnu suradnju
Savjetnik za međunarodnu suradnju:
 
ECTS koordinator: 
izv.prof.dr.sc. Mario Baić
Tel/fax: +385-1-3025-602
mario.baic@kif.hr
 
Pročelnica Ureda: 
doc.dr.sc. Lidija Petrinović
Tel/Fax: 385-1-3025-602
lidija.petrinovic@kif.hr
 
Koordinator za strane studente
doc.dr.sc. Dario Škegro
Tel/Fax: 385-1-3025-602
dario.skegro@kif.hr
 
Tajnica Ureda:
Natalija Babić
Tel/Fax: 385-1-3025-602

Rezultati natječaja
Natječaji i obavijesti