Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Obavijesti za redovite studente preddiplomskog stručnog studija Izobrazbe trenera

Objavljen je korigirani raspored za 2. godinu redovitog preddiplomskog stučnog studija Izobrazba trenera i možete ga vidjeti OVDJE.

Seminarska nastava iz predmeta Osnove kineziologije za redovite studente započeti će 4. studenog 2019. godine prema rasporedu.

SVI studenti viših godina dužni su u Studentskoj referadi (PREMA RASPOREDU) ovjeriti upis predmeta više godine studija. U periodu od 01.10.2019. do 22.10.2019.  godine za redovite studente i u periodu od 23.10.2019. do 31.10.2019. godine za izvanredne studente. 

Više informacija o OVJERI upisa možete pronaći na sljedećem linku: Kineziologija Izobrazba trenera (redoviti i izvanredni preddiplomski stručni studij) / Izobrazba trenera (izvanredni preddiplomski i specijalistički diplomski stručni studij).

Obavijesti za izvanredne studente preddiplomskog stručnog studija Izobrazbe trenera

SVI studenti viših godina dužni su u Studentskoj referadi (PREMA RASPOREDU) ovjeriti upis predmeta više godine studija. U periodu od 01.10.2019. do 22.10.2019.  godine za redovite studente i u periodu od 23.10.2019. do 31.10.2019. godine za izvanredne studente. 

Više informacija o OVJERI upisa možete pronaći na sljedećem linku: Kineziologija Izobrazba trenera (redoviti i izvanredni preddiplomski stručni studij) / Izobrazba trenera (izvanredni preddiplomski i specijalistički diplomski stručni studij).

Obrane završnih ispita