Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Obavijesti za studente preddiplomskog stručnog studija za izobrazbu trenera - redovni
Obavijesti za studente preddiplomskog stručnog studija za izobrazbu trenera - izvanredni
Poziv na nastavu - izvanredni studij
RASPORED IZBORNIH PREDMETA NA IZVANREDNOM PREDDIPLOMSKOM STRUČNOM STUDIJU
Obrane završnih ispita