Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

 

Obavijest o promjeni datuma testiranja kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za izbor:

jednog izvršitelja na radno mjesto voditelja financijsko-računovodstvene službe (prema Uredbi o nazivima radnih mjesto i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama: Radno mjesto položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, odnosno sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama prevodi se u Voditelj ustrojstvene jedinice 4) u Službi za financijsko-računovodstvene poslove, obavještavaju se da je došlo o promjene datuma održavanja testiranja te će se isto održati dana 19. travnja 2024. (petak) u prostorijama Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta, Horvaćanski zavoj 15 s početkom u 10,00 sati.

 

Obavijest o testiranju kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto Voditelja financijsko-računovodstvenih poslova objavljena dana 12. travnja 2024. na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto voditelja financijsko-računovodstvene službe u Službi za financijsko-računovodstvene poslove u ostalom dijelu ostaje nepromijenjena.

Zagreb, 16. travnja 2024.

Povjerenstvo za provođenje postupka prijema

Popis obavijesti