Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Na temelju Odluke i objavljenog Natječaja dana 22. ožujka 2024., Povjerenstvo za provođenje postupka prijema (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje

 

O B A V I J E S T   O   T E S T I R A NJ U   K A N D I D A T A

 

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za izbor:

jednog izvršitelja na radno mjesto voditelja financijsko-računovodstvene službe (prema Uredbi o nazivima radnih mjesto i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama: Radno mjesto položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, odnosno sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama prevodi se u Voditelj ustrojstvene jedinice 4) u Službi za financijsko-računovodstvene poslove objavljenog u Narodnim novinama broj 35/2024, na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta i pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje od dana 22. ožujka 2024., te u Jutarnjem listu dana 24. ožujka 2024., obavještavaju se o testiranju, koje će se održati dana 18. travnja 2024. (četvrtak) u prostorijama Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta, Horvaćanski zavoj 15 s početkom u 10,00 sati.

Povjerenstvo će na testiranju s kandidatom utvrđivati znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad na Fakultetu.

Testiranje se sastoji od:

  • pisane provjere Zakona o proračunu,
  • pisane provjere Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu,
  • pisane provjere Zakona o izvršenju državnog proračuna,
  • pisane provjere Pravilnika o financijskom izvršavanju u proračunskom računovodstvu,
  • pisane provjere Zakona o porezu na dohodak,
  • pisane provjere Pravilnika o porezu na dohodak,
  • pisane provjere Zakona o porezu na dobit,
  • pisane provjere Pravilnika o porezu na dobit,
  • pisane provjere poznavanja engleski jezika,
  • pisane provjere poznavanja rada na računalu i u programima MS Office paketa.

Nakon provedenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju. Na testiranju je potrebno ostvariti minimalno 70% točnih odgovora.

Kandidati koji budu zadovoljili na testiranju pristup će na razgovor odnosno intervju koji će se održati nakon pisane provjere, odnosno, dana 18. travnja 2024. (četvrtak) u prostorijama Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta, Horvaćanski zavoj 15, s početkom u 12,00 sati.

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja, kao ni opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom. Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Prilikom dolaska obavezno se javiti na porti kako bi se kandidati otpratili do prostorije u kojoj će se provoditi testiranje.

Zagreb, 12. travnja 2024.

Povjerenstvo za provođenje postupka prijema

Popis obavijesti