Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Ovim putem obavještavamo kandidate da je na natječaju za izbor jednog suradnika na suradničko radno mjesto ASISTENT u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika, za predmet ENGLESKI JEZIK U KINEZIOLOGIJI, na određeno vrijeme u trajanju od šest godina, u punom radnom vremenu na Sveučilištu u Zagrebu Kineziološkom fakultetu objavljenog dana 13. prosinca 2023. u Narodnim novinama br. 148/2023, u Jutarnjem listu, na EURAXESS portalu, pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta izabran Matej Kovačević, magistar engleskog jezika i književnosti.

Popis obavijesti