Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Ovim putem obavještavamo kandidate da je na natječaju za izbor jednog suradnika na suradničko radno mjesto ASISTENT u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta, za predmet SKIJANJE, na određeno vrijeme u trajanju od šest godina, u punom radnom vremenu na Sveučilištu u Zagrebu Kineziološkom fakultetu objavljenog dana 8. studenoga 2023. u Narodnim novinama br. 134/2023, na EURAXESS portalu, pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta izabran Ivan Bon, magistar kineziologije.

Popis obavijesti