Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb

RASPISUJE NATJEČAJ ZA IZBOR

jednog suradnika na suradničko radno mjesto ASISTENT u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika, za predmet ENGLESKI JEZIK U KINEZIOLOGIJI, na određeno vrijeme u trajanju od šest godina, u punom radnom vremenu na Sveučilištu u Zagrebu Kineziološkom fakultetu.

Više informacija u dokumentu.

Popis obavijesti