Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Na temelju Odluke o imenovanju povjerenstva za provođenje postupka prijema i objavljenog Natječaja dana 6. prosinca 2023., Povjerenstvo za provođenje postupka prijema (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje

 

O B A V I J E S T   O   R A Z G O V O R U ( I N T E R V J U U)   K A N D I D A T A

 

Razgovor (intervju) kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

stručni suradnik za administriranje Laboratorija u Laboratoriju za sportske igre unutar Centra za znanstvena istraživanja unutar Instituta za Kineziologiju (prema Uredbi: radno mjesto I. vrste) na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta, odnosno osiguranih sredstava iz projekta, a najduže u trajanju od dvije godine s punim radnim vremenom uz probni rad od šest mjeseci za rad na projektu za nacionalne selekcije sportaša i sportašica sukladno sporazumu o suradnji između Hrvatskog olimpijskog odbora i Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta

objavljenog u Narodnim novinama broj 145/2023 od 6. prosinca 2023., pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te internet stranici Fakulteta, obavještavaju se o razgovoru (intervjuu) koje će se održati dana 18. prosinca 2023. (ponedjeljak) u prostorijama Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta, Horvaćanski zavoj 15 s početkom u 13,00 sati.

Povjerenstvo će u razgovoru (intervjuu) s kandidatom utvrđivati znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad na Fakultetu.

Svaki član Povjerenstva vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 5. Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na razgovoru (intervjuu).

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja, kao ni opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Razgovoru (intervjuu) mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije razgovora (intervjua) dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom. Kandidat koji nije pristupio razgovoru (intervjuu) više se ne smatra kandidatom u postupku.

Prilikom dolaska obavezno se javiti na porti kako bi se kandidati otpratili do dvorane u kojoj će se provoditi razgovor (intervju).

 

Zagreb, 11. prosinca 2023.

 

Povjerenstvo za provođenje postupka prijema

Popis obavijesti