Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Ovim putem obavještavamo kandidate da je na natječaju za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje DOCENT u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziološka rekreacija, za predmet Kineziološka rekreacija, objavljenog dana 18. veljače 2022. u Narodnim novinama br. 21/2022, EURAXESS portalu, Jutarnjem listu te na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta, izabrana doktorica znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologija dr. sc.  Andrea Vrbik.

 

Popis obavijesti