Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Ovim putem obavještavamo kandidate da je na natječaju za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto REDOVITI PROFESOR U TRAJNOM ZVANJU u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana sistematska kineziologija, za predmete: SISTEMATSKA KINEZIOLOGIJA i METODOLOGIJA KINEZIOLOGIJSKIH ISTRAŽIVANJA, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, objavljenog dana 31. ožujka 2023. u Narodnim novinama br. 37/2023, EURAXESS portalu, Jutarnjem listu, pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta, izabran doktor znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja kineziologija prof. dr. sc. Goran Sporiš.

 

Popis obavijesti