Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Na temelju Odluke o imenovanju povjerenstva za provođenje postupka prijema i objavljenog Natječaja dana 25. listopada 2023., Povjerenstvo za provođenje postupka prijema (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje

 

O B A V I J E S T   O   R A Z G O V O R U  ( I N T R V J U )  K A N D I D A T A

 

Razgovor (intervju) kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za izbor: jednog izvršitelja na radno mjesto noćni čuvar – referent protupožarne zaštite (prema Uredbi: Radno mjesto III. vrste - namještenik) u Odjelu za tehničke poslove objavljenog u Narodnim novinama broj 124/2023 od 25. listopada 2023. obavještavaju se o razgovoru (intervju), koje će se održati dana 21. studenoga 2023. godine (utorak) u prostorijama Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta, Horvaćanski zavoj 15 s početkom u 10,00 sati.

Povjerenstvo će u razgovoru (intervju) s kandidatom utvrđivati znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad na Fakultetu.

Svaki član Povjerenstva vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 5. Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na razgovoru (intervjuu).

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja, kao ni opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Razgovoru (intervju) mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije razgovora (intervjua) dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom. Kandidat koji nije pristupio razgovoru (intervju) više se ne smatra kandidatom u postupku.

Prilikom dolaska obavezno se javiti na porti kako bi se kandidati otpratili do prostorije u kojoj će se provoditi razgovori (intervjui).

 

Zagreb, 14. studenoga 2023. godine

Povjerenstvo za provođenje postupka prijema

Popis obavijesti