Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Na temelju Odluke o imenovanju povjerenstva za provođenje postupka prijema i objavljenog Natječaja, Povjerenstvo za provođenje postupka prijema (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje

 

O B A V I J E S T   O   R A Z G O V O R U ( I N T E R V J U U)   K A N D I D A T A

 

Razgovor (intervju) kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za izbor:

jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto spremačica (prema Uredbi: namještenik / radna mjesta IV. vrste) objavljenog u Narodnim novinama broj 120/2023 od 18. listopada 2023. obavještavaju se o  razgovoru (intervjuu), koji će se održati dana 20. studenoga 2023. (ponedjeljak) u prostorijama Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta, Horvaćanski zavoj 15 s početkom u 10,00 sati.

Povjerenstvo će u razgovoru (intervjuu) s kandidatom utvrđivati znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad na Fakultetu.

Svaki član Povjerenstva vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 5. Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na razgovoru (intervjuu).

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja, kao ni opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Razgovoru (intervjuu) mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom. Kandidat koji nije pristupio razgovoru (intervjuu)  više se ne smatra kandidatom u postupku.

Prilikom dolaska obavezno se javiti na porti kako bi se kandidati otpratili do dvorane u kojoj će se provoditi razgovor (intervju).

 

Zagreb, 13. studenoga 2023.

Povjerenstvo za provođenje postupka prijema

 

Popis obavijesti