Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O NAČINU VREDNOVANJA, PROVJERE PREDVIĐENIH ISHODA UČENJA, POLAGANJA ISPITA, ISPITNI ROKOVI I MJERILA ISPITIVANJA U LJETNOM SEMESTRU AKADEMSKE 2019./2020. GODINE NA KINEZIOLOŠKOM FAKULTETU...

 

Točka 1.

Uz dužnost svih nastavnika o provođenju nastave na daljinu, svih predmeta (obveznih, izbornih i predmeta izbornih smjerova) ljetnog semestra tekuće akademske godine svih aktualnih studijskih programa (IPDSSK i redovitog PSSIT) putem sustava Merlin (Moodle), nastavnici su obavezni redovito davati jasne upute studentima za rad o ispunjavanju i vrednovanju svih ishoda učenja za koje je to moguće radom na daljinu, a u skladu s planom i programom predmeta.

Svi ostali nastavnici za vrijeme trajanja ovih mjera obavezno trebaju biti dostupni studentima (svih razina studija (i izvanrednih PSSIT i SDSSIT)) na e-mail i/ili u sustavu Merlin (iznimno komunikacijom s nastavnikom telefonom dogovorenom putem e-maila), za dodatne upite, konzultacije pri pomoći oko rješavanja postavljenih zadataka i ispita.

Točka 2.

Svi Teorijski predmeti, zimskog i ljetnog semestra koji u većoj ili u potpunoj mjeri mogu u sustavu Merlin (Moodle) ostvariti, vrednovati i provjeriti predviđene ishode učenja, moraju se početi provoditi.

Praktično-teorijski predmeti, dio ishoda učenja mogu ostvariti putem Merlina (Moodle) no ne i praktične ishode za čije je ostvarenje, provjeru i vrednovanje potrebna specifična oprema i prostor. Polaganje praktičnih dijelova kolokvija i ispita do daljnjega se odgađa.

Svi praktično-teorijski predmeti uz jasne kriterije i metode vrednovanja u sustavu Merlin koji su spremni za održavanje i provedbu pismenih kolokvija i/ili parcijalnih pismenih dijelova ispita ili ispita u cijelosti, ako je tako predviđeno planom i programom studija, mogu ih započeti provoditi.

Obzirom da stjecanje praktičnih ishoda učenja u okviru stručne prakse nije moguće ostvariti, studentima se omogućava u sustavu Merlin, npr. izrada pisanih priprema (dnevnika rada) i provjera od strane nastavnika.  

Održavanje ispita u ljetnom semestru tekuće akademske godine moguće je provoditi u planiranim izvanrednim ispitnim terminima, unesenim na početku akademske godine u ISVU sustav (vidljivim na naslovnicama predmeta i u Nastavničkom portalu).

Točka 3.

Obavijest o načinu i terminu provedbe testa studentima bit će najavljen najmanje 7 dana unaprijed u sustavu Merlin tako i na naslovnicu predmeta.

Prijavljeni studenti na pojedini ispitni rok vidljivi su u Nastavničkom portalu / ispiti / ispitni rokovi. Svim studentima koji su se prijavili na neodržane ispitne rokove u mjesecu ožujku i travnju, a sa kojih se zbog iznimne situacije nisu odjavili, omogućit će se pristup i polaganje. Studenti se uz prijavu na pojedini ispitni rok putem Studomata, trebaju najaviti mail-om ili u sustavu Merlin predmetnom nastavniku.

Svim studentima izvan ISVU sustava (starim studentima stručnih studija) biti će na Internet stranici objavljena Obavijest o načinu prijave za polaganje ispita, uz obavezu najave predmetnom nastavniku putem mail-a kako bi se dogovorili o terminu i načinu odgovaranja.

Točka 4.

Usmeni ispiti se u pravilu mogu održavati ako su za to stvorene sve nužne (unaprijed provjerene) tehničke pretpostavke, dostupnošću putem Skype-a ili Microsoft Teams-a i sl. Na usmenom dijelu ispita u online odgovaranje treba uključiti najmanje dva studenta, istovremeno. U slučaju nemogućnosti održavanja isti se odgađaju do uspostavljanja tehničkih mogućnosti za provedbu.

Aktivnosti oko izrade diplomskih radova: dogovara s mentorom, ispunjavanja i predaje Zahtjeva za odobrenje teme, pisanje i korekcije, kao i predaja radnje članovima Povjerenstva za ocjenu, treba provoditi putem mail-a.

Ispiti pred povjerenstvom, kao i obrane završnih i diplomskih radova se do daljnjega odgađaju.

Nastavnici mogu dogovarati ispite na poslijediplomskim studijima bez posebnih ograničenja (do daljnje obavijesti).

 

Točka 5.

Provođenje ispita održava se na slijedeći način:

  • studenti su dužni osigurati računalo i/ili drugi odgovarajući uređaj i pristup Internetu u vrijeme pisanja kolokvija, ispita u sustavu Merlin (Moodle) i/ili dostupnost putem Skype-a ili Microsoft Teams-a i sl. za usmeni ispit.
  • na početku usmenog ispita student je dužan identificirati se sa važećom ispravom, a tijekom trajanja usmenog ispita treba imati uključenu kameru.   
  • u slučaju prekida veze tijekom pismenog dijela ispita studenti što prije trebaju uspostaviti vezu, ponovnom prijavom te nastavljaju s rješavanjem. U slučaju nemogućnosti zbog vremenskog ograničenja testa, tom studentu poništava se test, te se ponovo otvora na način da se šalje nova lozinka za pristup.

Točka 6.

Tijekom održavanja ispita zabranjena je bilo kakva komunikacija osim s profesorom i eventualno korištenje literature u slučajevima u kojima je nužno korištenje literature (u pisanju eseja i sl.).

Za svaki oblik kršenja pravila primijenit će se odredbe Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata Kineziološkog fakulteta.

 

Sve daljnje promjene oko održavanja ispita bit će pravovremeno objavljene na mrežnim stranicama Fakulteta.

Točka 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

DEKAN

izv. prof. dr. sc. Tomislav Krističević

 

Original Odluku možete pogledati ovdje.

Popis obavijesti


Događaji
Korisni linkovi


Studijski centar za izobrazbu trenera

Kinesiology

erasmus

 


Obavijest

Poštovani posjetitelji KIF WEB-a,

Molimo Vas da nam dojavite sve pogrešne ili zastarjele informacije, te ukoliko imate prijedloge i sugestije javite nam na webmaster(at)kif.hr.

Hvala!